Seks

Seks to nieodłączna część życia ludzkiego. Udostępnimy Ci najnowsze badania w dziedzinie seksualności, zaburzeń, chorób i dysfunkcji oraz najlepsze informacje, dzięki którym będziesz korzystać z tej dziedziny życia w pełni.

Obawa o wynik a dysfunkcje seksualne
Obawa o wynik a dysfunkcje seksualne

Istnieje wiele czynników psychologicznych, które mogą powstrzymać kogoś przed uprawianiem normalnej aktywności seksualnej. Ale dzisiaj skupimy się na tym, dokąd…

Ekshibicjonizm: przyczyny seksualnej parafilii
Ekshibicjonizm: przyczyny seksualnej parafilii

Podręcznik diagnostyczno-statystyczny zaburzeń psychicznych (DSM) Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego obejmuje 8 typowych parafilii i 7 nieokreślonych parafilili. Do najczęstszych typowych parafilii…