Wykorzystywanie seksualne: rozpoznaj jego różne rodzaje

Żyj świadomie, potrafiąc dostrzegać różne rodzaje wykorzystania seksualnego.
Wykorzystywanie seksualne: rozpoznaj jego różne rodzaje

Ostatnia aktualizacja: 01 grudnia, 2020

Wykorzystywanie seksualne może przyjmować różnorakie formy w zależności od kultury, momentu w historii i obowiązujących przepisów. Dlatego nie ma ogólnego konsensusu w sprawie nadużyć. W związku z tym niektórzy pracownicy służby zdrowia są bardzo pruderyjni, jeśli chodzi o ten trudny temat, jakim jest wykorzystywanie seksualne.

Na przykład niektórzy nie uważają za rodzaj znęcania się nawet czegoś tak oczywistego jak okaleczania narządów płciowych.

Félix López potępia dwa zachowania zawodowe i społeczne: przymykanie oczu na nietypowe rodzaje wykorzystywania i nieuwzględnianie seksualności dzieci.

W tym artykule omówimy rożne rodzaje wykorzystywania seksualnego. Warto znać szczegóły na temat tego problemu, aby żyć świadomie i w porę podjąć niezbędne kroki mogące ograniczyć dalsze szerzenie się nadużyć na tle seksualnym.

„Szanuj mnie, ale także odpowiadaj na moje pytania, zaakceptuj moją seksualność i naucz mnie kochać”.

-Félix López-

Kobieta a wykorzystywanie seksualne w pracy


Wykorzystywanie seksualne w dziewięciu odsłonach

Wykorzystywanie seksualne to czyn, który może wpływać na rozwój seksualny i uczuciowy danej osoby. Félix López wyróżnia dziewięć przypadków wykorzystywania seksualnego:

  • Samookaleczenia lub wszelkiego rodzaju uszkodzenia ciała w okolicach intymnych. Na przykład okaleczenie narządów płciowych lub związywanie piersi, aby nie rosły itp.
  • Wykorzystywanie seksualne. Sprawcy są zwykle starsi niż ich ofiary. Zwykle zajmują stanowiska dające jakiegoś rodzaju władzę i manipulują swoimi ofiarami.
  • Komercyjne wykorzystywanie seksualne. Wszelkie przypadki komercyjnego wykorzystania seksualnego.
  • Pornografia. Obejmuje produkcję, sprzedaż i kupowanie treści seksualnych za zgodą lub bez zgody osoby, do której te treści należą.
  • Małżeństwo dzieci. Zaręczyny są ustawiane przez dorosłych, a ofiarami są często dziewczynki.
  • Brak akceptacji tożsamości seksualnej. Na przykład nieakceptowanie osób transseksualnych lub transpłciowych. Wiele osób z tego powodu cierpi, co negatywnie wpływa na ich życie.
  • Brak akceptacji orientacji seksualnej. Na przykład nieakceptowanie homoseksualizmu lub biseksualności. Oznacza to nieposzanowanie seksualnych i uczuciowych potrzeb danej osoby.
  • Przemoc ze względu na płeć, przemoc domowa, przemoc w rodzinie i edukacja nieegalitarna. Przemoc ze względu na płeć i przemoc w rodzinie wpływają na socjalizację jednostki. Edukacja dyskryminacyjna utrudnia ludziom pełne rozwinięcie uczuć i seksualności.
  • Zaniedbania seksualne. Życie w społeczeństwie stosującym przemoc seksualną, nieakceptowanie potrzeb seksualnych osób niepełnosprawnych oraz brak dobrej edukacji seksualnej w domu lub w szkole.
Smutny chłopiec trzyma misia


Problem wykorzystywania seksualnego dzieci

Wykorzystywanie seksualne może zaburzać rozwój dzieci i nastolatków. Większość wykorzystywanych dziewcząt jest dotykana poniżej talii, podczas gdy chłopcy mogą być molestowani poniżej lub powyżej talii, a także mogą być zmuszane do masturbacji lub masturbowania oprawcy.

Gdy wykorzystywanie seksualne staje się częste, jego efekty nasilają się w 40% lub 50% przypadków. Dzieje się tak, ponieważ dziecko czuje się bezsilne lub molestowanie staje się bardziej agresywne.

Ważne jest, aby uczyć dzieci szacunku dla własnego ciała, jak również dla innych, zarówno pod względem seksualnym, jak i nie. Przede wszystkim musimy zaakceptować seksualność dzieci, zapewnić im edukację i ochronę oraz unikać wszelkiego rodzaju wykorzystywania seksualnego.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • López, F. (2014). Abusos sexuales y otras formas de maltrato sexual. Madrid. Editorial Síntesis.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.