Czy komórki odpornościowe wpływają na zachowania seksualne?

Co determinuje zachowania seksualne? Do jakiego stopnia istotne są komórki odpornościowe i wyuczone czynniki?
Czy komórki odpornościowe wpływają na zachowania seksualne?
Gema Sánchez Cuevas

Przejrzane i zatwierdzone przez: psycholog Gema Sánchez Cuevas.

Napisany przez Eva Maria Rodríguez

Ostatnia aktualizacja: 27 grudnia, 2022

Czy jesteśmy „przystosowani” do działania jako mężczyzna lub kobieta, jeśli chodzi o zachowania seksualne? Czy czynniki biologiczne determinują nasze zachowania społeczne? Ile z tego to wyuczone zachowanie? Zgodnie z ostatnimi badaniami, komórki odpornościowe (komórki tuczne) wpływają na nasze zachowania seksualne.

W badaniu zaobserwowano zmiany w zestawie komórek odpornościowych, które kształtują zachowania seksualne. Celem badania było odkrycie, w jaki sposób mastocyty, pewien rodzaj komórek odpornościowych, wpływają na nasze zachowania seksualne. Badano, czy powodują, że działamy w sposób bardziej „męski” lub „kobiecy”.

Badanie wykazało, że komórki odpornościowe, często ignorowane jako zmienne modulujące, wydają się odgrywać ważną rolę w określaniu, czy zachowanie seksualne zwierzęcia będzie bardziej typowe dla samca czy samicy. Co więcej, naukowcy z Ohio State University, gdzie badanie to przeprowadzono i opublikowano w The Journal of Neuroscience, odkryli zaskakujące nowe wyjaśnienie tego, w jaki sposób młode mózgi są kształtowane pod kątem przyszłych zachowań seksualnych.

Czy jesteśmy „przystosowani” do pewnych zachowań seksualnych?

Od wielu lat naukowcy dostarczają dowodów na to, że w przypadku ludzi zachowania seksualne są trudne do sklasyfikowania. Tak naprawdę trudno jest określić jeden typ zachowania jako „męski” lub „kobiecy”. Co więcej, wiele ostatnich badań sugeruje, że subtelne cechy naszego ciała mogą bez naszej wiedzy wpływać na nasze zachowanie.

Nowe badania analizują rolę, jaką określony typ komórki odpornościowej (komórka tuczna) odgrywa w rozwoju zachowań seksualnych. Naukowcy przeprowadzili swoje badania na szczurach. Przeanalizowali samce z nieaktywnymi komórkami tucznymi i samice z komórkami aktywnymi. Przyjrzeli się również obszarowi przedwzrokowemu mózgu, w podwzgórzu. Przyczynia się to do regulacji zachowań seksualnych.

Komórki odpornościowe i ich rola w zachowaniach seksualnych.

Kathryn Lenz jest adiunktem w dziedzinie psychologii i neuronauki na Uniwersytecie Stanowym Ohio i kierownikiem badania. Twierdzi, że Podwzgórze jest najbardziej dynamicznym seksualnie obszarem mózgu. Ponadto jest bardzo ważne dla męskich zachowań reprodukcyjnych i społecznych, takich jak prowokowanie zachowań matczynych u kobiet”.

Znaczenie estrogenu w cechach płciowych

Zespół zaobserwował zachowanie samców szczurów z nieaktywnymi komórkami tucznymi, gdy miały kontakt z samicami gotowymi do kopulacji. W porównaniu do kontrolnych samców szczurów, wykazywały one mniejsze zainteresowanie kopulacją. Odwrotnie, samice szczurów z aktywnymi komórkami tucznymi wykazywały zachowania seksualne ogólnie typowe dla samców szczurów.

Lenz wyjaśnia, że było to fascynujące, ponieważ „męskie” samice nie mają „wyposażenia” do angażowania się w męskie zachowania reprodukcyjne. Jednak nie było tego widać po sposobie, w jaki się zachowywały. Lenz zauważyła, że „szczury wydają się być silnie zmotywowane do podejmowania męskich zachowań seksualnych z innymi samicami”.

Naukowcy odkryli, że estrogen aktywuje komórki tuczne w mózgu, a te następnie napędzają rozwój płciowy zwierzęcia. To ciekawe, że estrogen odgrywa ważną rolę w rozwoju cech męskich.

Naukowcy wiedzą, że hormony programują różnice między płciami na wczesnym etapie rozwoju. Mają jednak ograniczone informacje na temat zmian na poziomie komórkowym, które przyczyniają się do kształtowania się mózgu i zachowania.

Komórki odpornościowe wpływające na zachowania seksualne

Badacze sugerują, że musimy dowiedzieć się więcej o rozwoju behawioralnym. W szczególności o tym, jak zmiany zachodzą na poziomie komórkowym, gdy płód jest jeszcze w macicy.

Pewne zdarzenia doświadczane podczas ciąży mogą być możliwym czynnikiem. Mogą one wpływać na biologiczny skład płodu i trendy behawioralne. Na przykład reakcje alergiczne lub różnego rodzaju urazy wywołujące stan zapalny.

„Mastocyty mózgu wydają się mieć kluczowe znaczenie dla jego rozwoju przez całe życie. Nawet jeśli jest ich stosunkowo niewiele, powinno to otworzyć nasze oczy na potencjalną rolę różnych komórek odpornościowych”. wyjaśnia Lenz. Konkluduje: „Jest wiele rzeczy, o których nie wiemy i musimy zwracać uwagę na sposób, w jaki komórki mózgowe się komunikują”.

Komórki odpornościowe wpływają na nasze zachowania seksualne

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.