Przedwczesny wytrysk i jego przyczyny

Od 20 do 30% mężczyzn doświadczyło kiedyś tego problemu. Przedwczesny wytrysk miewa przyczyny psychologiczne, organiczne lub biologiczne.
Przedwczesny wytrysk i jego przyczyny

Ostatnia aktualizacja: 11 czerwca, 2021

Przedwczesny wytrysk to najczęstsze zaburzenie seksualne dotykające mężczyznjak podają dane DSM-5, czyli klasyfikacji zaburzeń psychicznych. Dotyka około 27 % mężczyzn należących do ogólnej populacji, według danych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ale jakie czynniki odpowiadają za ten problem?

W poniższym artykule przedstawiamy możliwe przyczyny medyczne i psychologiczne. Warto mieć na uwadze, że w większości przypadkiem za problemem tym stoi niepokój utrudniający “normalną” ejakulację.

Czym jest przedwczesny wytrysk?

Przed przedstawieniem przyczyn przedwczesnego wytrysku warto zrozumieć, czym on właściwie jest. Jak podaje DSM-5, to ejakulacja następująca około minutę po rozpoczęciu penetracji i wbrew woli mężczyzny.

Zaburzenie to może także pojawiać się przy kontaktach seksualnych bez penetracji. Ważnego kryterium nie stanowi wspomniana minuta, ale fakt, że do ejakulacji dochodzi wbrew woli mężczyzny.

Problemy łóżkowe

Przyczyny przedwczesnej ejakulacji

W przypadkach przedwczesnej ejakulacji najczęściej dochodzi do wyuczenia błędnej odpowiedzi na kontakty seksualne, co wywołuje niepokój. Po nauczenie się takiej “złej” reakcji, trudno kontrolować odruch zgodnie ze swoją wolą, gdyż odpowiada za niego gałąź sympatyczna autonomicznego układu nerwowego.

Co więcej, niepokój przyspiesza pojawianie się reakcji. Jednak w etiologii tego zaburzenia seksualnego znajdują się także przyczyny medyczne. Przybliżymy zatem jedne i drugie.

Przedwczesny wytrysk: przyczyny psychologiczne

Przedwczesna ejakulacja to problem, który zwykle powiązany jest ze stanami niepokoju. Innymi słowy, niepokój to ich główna przyczyna. Oto powiązane z nim czynniki:

 • Wczesne doświadczenia seksualne.
 • Doświadczenie nadużycia seksualnego w dzieciństwie (lub później).
 • Objawy depresji lub depresja.
 • Kłopoty z obrazem własnego ciała i kompleksy.
 • Nadmierne przejmowanie się problemami.
 • Podwyższone wymagania wobec kontaktów seksualnych (wobec siebie samego).
 • Wywieranie presji na “stawanie na wysokości zadania”.
 • Chroniczny stres.
 • Poczucie winy zwiększające tendencję do naciskania na siebie samego podczas kontaktów seksualnych.
 • Problemy w związku.

Przyczyny medyczne

Jednak przyczyny psychologiczne to nie jedyne czynniki powodujące przedwczesny wytrysk. Inne możliwe przyczyny tego problemu mają charakter zdrowotny lub organiczny. Należą do nich:

 • Zapalenie lub infekcja cewki moczowej.
 • Cechy dziedziczne.
 • Stwardnienie rozsiane.
 • Zaburzenia erekcji.
 • Problemy hormonalne.
 • Zapalenie lub infekcja prostaty.
 • Odstawienie opiatów.
 • Kłopoty z tarczycą.

Czynniki ryzyka i rokowania

Czynniki ryzyka i rokowania przy tym problemie mają podłoże związane z temperamentem, genetyczne lub fizjologiczne.

 • Związane z temperamentem: przedwczesna ejakulacja zwykle dotyka mężczyzn cierpiących na zaburzenia lękowe, a szczególnie tych z fobią społeczną.
 • Genetyczne i fizjologiczne: geny także odgrywają ważną rolę w rozwoju tego zaburzenia. Do tego dochodzą problemy związane z wydzielaniem dopaminy i serotoniny (polimorfizm genetyczny).

Epidemiologia i przebieg

W przekroju międzynarodowym, około 20-30 % mężczyzn pomiędzy 18 a 70 rokiem życia doświadczyło epizodów przedwczesnej ejakulacji. Jednak nowa definicja DSM-5 (wprowadzająca specyfikację dotyczącą minuty po rozpoczęciu penetracji) podaje, że tylko u 1-3 % mężczyzn można zdiagnozować to zaburzenie.

Co więcej, przybiera ono na sile z wiekiem. Jego przebieg i rozwój bywają różne. Przedwczesna ejakulacja może obejmować wczesne doświadczenia seksualne i utrzymywać się po nich. Jednak zwykle z czasem udaje się przejąć nad nimi kontrolę.

Problem ten może wiązać się z zaburzeniami erekcji. Czasami trudno stwierdzić, które z zaburzeń pojawiło się jako pierwsze.

Przedwczesny wytrysk jako problem wrodzony lub nabyty

Wyróżnia się dwa typy przedwczesnej ejakulacji: ten obecny od pierwszych relacji seksualnych (pojawiający się przy pierwszych kontaktach seksualnych z powodu niepokoju i ustępujący z czasem) oraz nabyty (zwykle wskutek problemów zdrowotnych).

W pierwszym przypadku problem ten ma związek z niepokojem. Z kolei w drugim może być powodowany zapaleniem prostaty, kłopotami z tarczycą lub odstawienie narkotyków (takich jak na przykład opiaty).

Smutny mężczyzna

Refleksja końcowa

Jak widać, przyczyny przedwczesnej ejakulacji bywają różne. Jednak przyczyny psychologiczne, a przede wszystkim niepokój, należą do najczęstszych. Jest to bowiem reakcja niekompatybilna z erekcją, która działa jak jej blokada.

Przeprowadzenie odpowiedniej diagnostyki w każdym przypadku pozwala na ustalenie przyczyn medycznych, biologicznych czy psychicznych, co jest pierwszym krokiem do wyleczenia problemu. Pomoc specjalisty to także duże wsparcie.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


 • American Psychiatric Association –APA- (2014). DSM-5. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Madrid: Panamericana.
 • Belloch, A., Sandín, B. y Ramos, F. (2010). Manual de Psicopatología. Volumen I y II. Madrid: McGraw-Hill.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.