Najczęściej wyszukiwane
Dobre samopoczucie
Podeszły wiek to już nie starość, tylko nowa młodość!

W ostatnich dziesięcioleciach nasza oczekiwana długość życia znacznie wzrosła, a wraz z nią zaczęła zmieniać się koncepcja starości. Oznacza to zaakceptowanie starości, ostatniej fazy życia charakteryzującej się zmianami na wszystkich poziomach. Ale pamiętajmy, podeszły wiek to jeszcze nie koniec. Społecznie…

Więcej treści Piękno umysłu