Kultura

W tej sekcji odkryjesz najnowsze informacje odnośnie dziedziny wiedzy jaką jest kultura. Udostępniamy Ci pisma, artykuły i materiały filozoficzne, dzięki którym udasz się na wyprawę w głąb historii i refleksji. Nie ma lepszego sposobu na stymulację umysłu niż właśnie kultura we wszystkich swoich formach: kino, muzyka, książki…

Shaun Ellis – człowiek, który żyje wśród wilków

Niektórzy uważają, że Shaun Ellis jest człowiekiem niespełna rozumu. Inni mówią, że jest on po prostu ekscentrykiem, który lubi być w centrum uwagi. Są też jednak osoby, które go podziwiają i twierdzą, że jego życie jest piękną alegorią jedności człowieka…

Metody naukowe – poznaj wszystkie siedem ich typów

Różnorodne metody naukowe pozwalają specjalistom znaleźć odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Metody te dobierane są w zależności od problemu i dzielą się na dwie główne grupy – empiryczne i teoretyczne. Empiryczne metody naukowe wykorzystuje się, aby zgromadzić dane dotyczące określonego…

Interocepcja: coś, co wykracza poza pięć zmysłów

Interocepcja to zdolność rozpoznawania bodźców i odczuć, które wysyła nam nasze ciało. To sztuka doświadczania i rozumienia tej pięknej fizycznej kolekcji połączeń. Wewnątrz znajdują się receptory, komórki i delikatne tkanki, które wysyłają nam serię komunikatów. Są to jednak wiadomości, które…

Fałszywa tożsamość w mediach społecznościowych

Fałszywa tożsamość tworzona w mediach społecznościowych ma zazwyczaj na celu oszukiwanie innych lub przedstawienie siebie w dużo lepszych barwach. W rzeczywistości jednak uciekając się do takich środków oszukujemy przede wszystkim samych siebie, co często prowadzi do frustracji i dezorientacji. Wirtualny…

Ferdynand Magellan – biografia niezwykłego podróżnika

Ferdynand Magellan był człowiekiem morza, poszukiwaczem przygód. Wyczuł istnienie przejścia między Atlantykiem i Pacyfikiem. Kiedy przekroczył cieśninę, która dziś nosi jego imię, płakał z emocji. W końcu, po wielu burzach, znalazł spokojne morze. Ferdynand Magellan był tym, który zaproponował i…

Paul Éluard – poeta i twórca ruchu surrealistycznego

Paul Éluard jest jednym z najważniejszych poetów wpisujących się w nurt ruchu surrealistycznego. Wypracował sobie on naprawdę silną pozycję w światowej literaturze, umiał w niezwykle błyskotliwy sposób przenosić swoje idee na papier, a jego pełen entuzjazmu sentymentalizm uczynił go jednym…