Parafilie - odkrywanie innych preferencji seksualnych

Parafilie - odkrywanie innych preferencji seksualnych
Adriana Díez

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Adriana Díez.

Ostatnia aktualizacja: 27 grudnia, 2022

Czym tak naprawdę są parafilie? Moglibyśmy je zdefiniować wzorując się na tym, jak określił je Belloch. Jako preferencję seksualną wobec przedmiotów lub sytuacji niecodziennych w porównaniu z konwencjonalnym wzorcem.

Charakteryzują się intensywnymi i powtarzającymi się fantazjami seksualnymi, impulsami lub zachowaniami seksualnymi. I zwykle obejmują cierpienie lub upokorzenie siebie, partnera, dzieci lub osób, które nie wyrażają na to zgody. Ponadto parafilie implikują uczestnictwo przedmiotów lub obiektów nieosobowych w akcie seksualnym.

Aby wyjaśnić tę terminologię, musimy wiedzieć, skąd pochodzi słowo parafilia. Rdzeń „para-” oznacza „poza” i „-filia” oznacza „miłość”. Oba człony wyrazu pochodzą z języka greckiego. Pochodzenie słowa pozwala więc określić parafilie jako coś „poza marginesem miłości”.

Słowem wszystko, co odbiega od tego, co jest powszechnie znane lub określane jako „normalne”.

Ale czy wszystko, co ekscytuje i wykracza poza to, co jest uznawane za społecznie normalne, jest parafilią? Postępy w podręcznikach diagnostycznych umożliwiły odróżnienie parafilii od zaburzeń parafilnych.

Dlatego zaburzenie parafilne odnosi się do tego, co wzbudza podniecenie, ale jednocześnie powoduje dyskomfort, osobiste uprzedzenia lub ryzyko wyrządzenia krzywdy osobom trzecim.

Parafilia natomiast to intensywne i trwałe zainteresowanie seksualne czymś, co wykracza poza normalne kanony społeczne. To preferencja do czegoś nietypowego, co jednak nie powoduje dyskomfortu ani szkody.

Wiemy, że mogą istnieć fobie (lęk przed czymś) w stosunku do wszystkim, co znamy. Analogicznie, filie (miłość do czegoś) mogą się kierować do tych samych rzeczy. Niektóre źródła podają, że istnieje nawet około 550 rodzajów parafilii. Wśród nich mamy pociąg do zwierząt (zoofilia), pociąg do zmarłych (nekrofilia), podniecenie seksualne kałem (koprofilia) itp.

Kobieta podczas orgazmu

Najczęstsze parafilie

Wśród najczęstszych parafilii znajdujemy voyeuryzm, czyli podglądactwo. Odnosi się do podekscytowania w czasie obserwowania innej osoby bez jej wiedzy, gdy jest naga lub uprawia seks. Inną często spotykaną parafilią jest też dość powszechny ekshibicjonizm.

Tym razem chodzi o dawanie upustu napięciu seksualnemu poprzez pokazanie genitaliów niczego nie podejrzewającej osobie.

Wśród innych powszechnych parafilii wyróżniamy też pocieranie. Jest to uczucie podniecenia podczas ocierania genitaliów o inną osobę bez jej zgody lub np. w środkach transportu. Z kolei masochizm i sadyzm seksualny to znajdowanie przyjemności w obliczu własnego lub cudzego bólu i cierpienia.

Fetyszyzm natomiast może być jedną z najpowszechniej znanych parafilii. Można go określić jako podekscytowanie przedmiotami nieożywionymi lub innymi częściami ciała niż genitalia, na przykład stopami.

Nie wolno nam zapominać, że mówimy o parafiliach, gdy nie pociągają one za sobą żadnej szkody dla nas lub dla innych. Ponadto nie powodują dyskomfortu, ani nie przekraczają granic zgody i porozumienia między osobami praktykującymi. Wszystko co wykracza poza te granice, kwalifikuje się jako zaburzenia parafilne.

Para w łóżku

Ciekawostki dotyczące parafilii

Parafilie zwykle rozpoczynają się w okresie dojrzewania, kiedy młode osoby przeżywają swoje pierwsze kontakty seksualne. Zaczynamy odkrywać własne ciało i to, co nas podnieca. Dawniej sądzono, że mogą one występować tylko u mężczyzn.

I rzeczywiście 85% parafilii dotyczy płci męskiej. Dziś wiadomo jednak, że można je zidentyfikować również u kobiet, choć znacznie rzadziej. Na przykład parafilia masochizmu należy do najczęściej występujących u płci żeńskiej.

Wiedząc trochę więcej o parafilii, możemy zrozumieć, że każdego może podniecać seksualnie taka lub inna rzecz. Wiąże się to z historią danej osoby, z tym, czego się nauczyła lub z z tym, co kiedyś zobaczyła.

Czasami nawet nie wiemy, dlaczego znajdujemy przyjemność i podniecenie w różnych rzeczach. W odniesieniu do gustów, podobnie jak do ludzi, nie ma pisanych reguł.

Musimy zrozumieć, że wszystko, czego nie narzucamy drugiej stronie i co nie powoduje cierpienia dla nikogo, jest dozwolone. I jest sprawą osobistą każdej osoby. Jeśli to szanujemy, możemy czerpać przyjemność ze wszystkiego, co nas otacza i cieszyć się życiem seksualnym bez ograniczeń.

Nie ma reguł dotyczącej samej seksualności. Jeśli więc uwolnimy się od zahamowań i pozwolimy się ponieść, zawsze możemy odkryć nowe formy przyjemności, które nam dadzą satysfakcję.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.