Psychologia edukacji i rozwoju

Odkryj w jaki sposób dojrzewamy na poziomie poznawczym i emocjonalnym oraz jakie czynniki uczestniczą w rozwoju dzieci i młodzieży. Udzielimy Ci również najnowszych informacji na temat badań i teorii odnośnie procesów nauki, rozwoju oraz zachowania i emocji najmłodszych.

Specjalne potrzeby edukacyjne, a program nauczania

Programy nauczania mogą być w wielu aspektach dostosowane do uczniów, którzy mają specjalne potrzeby edukacyjne. Nauczyciele stosują modyfikacje programu nauczania jako jedną z dostępnych strategii pracy z takimi uczniami. Dzięki tym właśnie modyfikacjom, uczniowie o specjalnych potrzebach odnoszą większe korzyści…