Psychologia sądowa

Psychologia sądowa jest obecnie nieodzownym elementem procesów sądowych i dochodzeń kryminalnych. W tej sekcji odkryjesz w jaki sposób prowadzi się dochodzenia, przesłuchania, badania i interwencje sądowe.