Biografie

Doskonałym sposobem pogłębienia wiedzy o świecie psychologii jest poprzez poznawanie teoretycznego i praktycznego wkładu autorów. Myśliciele, wpływowi badacze i znawcy dziedziny psychologii zapraszają Cię do pogłębienia Twojej wiedzy na ten temat.

Ferdynand Magellan – biografia niezwykłego podróżnika

Ferdynand Magellan był człowiekiem morza, poszukiwaczem przygód. Wyczuł istnienie przejścia między Atlantykiem i Pacyfikiem. Kiedy przekroczył cieśninę, która dziś nosi jego imię, płakał z emocji. W końcu, po wielu burzach, znalazł spokojne morze. Ferdynand Magellan był tym, który zaproponował i…

Paul Éluard – poeta i twórca ruchu surrealistycznego

Paul Éluard jest jednym z najważniejszych poetów wpisujących się w nurt ruchu surrealistycznego. Wypracował sobie on naprawdę silną pozycję w światowej literaturze, umiał w niezwykle błyskotliwy sposób przenosić swoje idee na papier, a jego pełen entuzjazmu sentymentalizm uczynił go jednym…

Anthony de Mello: biografia duchowego mentora i przywódcy

Anthony de Mello był indyjskim kapłanem – jezuitą. Był także niezwykle popularnym przewodnikiem duchowym i psychoterapeutą. Zasłynął głównie ze swoich książek, wykładów i na dodatek wyjątkowej osobowości. Choć dla wielu ludzi był postacią zdecydowanie niewygodną, to dla ogromnej rzeszy innych…

José de Espronceda: biografia wybitnego poety epoki romantyzmu

Wiele osób zna bez wątpienia poezję, której autorem jest José de Espronceda. Jego twórczość składa się w dużej mierze z charakterystycznych kontrastów, plastycznych opisów i mnóstwa przymiotników. José de Espronceda jako źródło swojej inspiracji podawał postaci historyczne i znane w…

Herbert Spencer: biografia i prace tego znanego naukowca

Herbert Spencer był bez cienia wątpliwości jednym z największych myślicieli swoich czasów. Ten żyjący w epoce wiktoriańskiej angielski filozof, psycholog, socjolog i ekspert z dziedziny prawa naturalnego był największym ówczesnym liderem darwinizmu społecznego i ruchu pozytywistycznego swoich czasów. Mało kto…