Zainteresowanie seksem u kobiet spada - co robić?

Zainteresowanie seksem u kobiet spada - co robić?
Francisco Pérez

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Francisco Pérez.

Ostatnia aktualizacja: 27 grudnia, 2022

Kiedy kobieta traci zainteresowanie seksem nie oznacza to, że jest oziębła. Istnieje wiele potencjalnych powodów braku wysokiego libido. Może po prostu nie jest w nastroju lub w grę wchodzi jakaś seksualna dysfunkcja.

Kobiety mogą stracić zainteresowanie seksem w każdym momencie. To dlatego, że żeński popęd płciowy ma tendencję do większych wahań niż u mężczyzn. Istnieje wiele badań, które zajmują się tą kwestią. Te przeprowadzane na Uniwersytecie Turku w Finlandii wyjaśniają, że zależy to głównie od czynników związanych z relacją romantyczną. 

Jedną z przyczyn obniżonego libido są żeńskie zaburzenia pobudzenia seksualnego. Opisywane są one przez DSM-5, oficjalną kwalifikację zaburzeń psychicznych.

Kiedy kobieta traci zainteresowanie seksem, czy jest to zaburzenie psychologiczne?

Kobiety z żeńskimi zaburzeniami pobudzenia seksualnego doświadczają całkowitego braku pociągu seksualnego. Jednak musimy pamiętać o osobistym kontekście każdej z kobiet.

Różnica w pożądaniu, kiedy kobieta chce rzadszych zbliżeń niż jej partner, nie jest wystarczającą podstawą do takiej diagnozy. Jak widzieliśmy wcześniej, przyczyną może być po prostu to, że nie nie chce ona uprawiać seksu tak często jak jej partner. Nie oznacza to automatycznie, że ma ona jakieś zaburzenia.

Problemy z seksem

Kryteria do zdiagnozowania żeńskich zaburzeń pobudzenia seksualnego

DSM-5 proponuje serię kryteriów na ocenienie oraz zdiagnozowanie tego zaburzenia. Jeśli kobieta, która wykazuje niskie zainteresowanie seksem nie spełnia danych kryteriów, nie cierpi ona na żadne psychologiczne zaburzenia. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

A. Brak lub wyraźny spadek w zainteresowaniu seksem lub pobudzeniem erotycznym. Objawia się przynajmniej w jeden następujący sposób:

  • Brak lub zmniejszone zainteresowanie aktywnością seksualną.
  • Brak lub ograniczenie erotycznych fantazji i myśli.
  • Brak lub zmniejszone inicjowanie seksualnej aktywności. Regularnie odmawia partnerowi, za każdym razem kiedy on próbuje coś zainicjować.
  • Brak lub zaniżona przyjemność podczas całego lub prawie całego zbliżenia intymnego z partnerem (około 75-100%).
  • Brak lub ograniczona przyjemność z jakiejkolwiek erotycznej lub seksualnych zachęty, czy to wewnętrznej, czy zewnętrznej (np. werbalna, wizualna, pisemna…)
  • Genitalne lub nie-genitalne wrażenia płynące z dotyku nie występują lub są ograniczone podczas całego lub prawie całego zbliżenia intymnego (75-100%).

B. Symptomy z części A trwają minimum sześć miesięcy.

C. Symptomy z części A powodują znaczące cierpienie u jednostki.

D. Dysfunkcja seksualna nie ma przyczyn w zaburzeniach mentalnych niezwiązanych z aspektem seksualnym, ani nie jest rezultatem poważnych zmian w relacji (np. przemoc) lub innych istotnych czynników stresu. Nie może też być przypisana skutkom ubocznym zażywanych lekarstw, substancjom chemicznym ani żadnej kwestii medycznej.

Różne kobiety oraz różne sposoby na wyrażanie niskiego libido

Niskie zainteresowanie seksem u kobiet objawia się w różny sposób, podobnie jak każda z nich posiada swoją własną formę wyrażania własnej seksualności oraz pobudzenia seksualnego. Nie ma dwóch identycznych kobiet.

Na przykład dla jednej zaburzenia pobudzenia seksualnego może oznaczać brak zainteresowania jakąkolwiek czynnością związaną z seksem. Dodajmy do tego brak erotycznych myśli oraz powściągliwość jeśli chodzi o inicjowanie seksu. U innej kobiety na tym samym etapie życia głównymi objawami może być niemożność pobudzenia seksualnego. Może to również oznaczać, że nie jest ona w stanie odpowiedzieć na stymulację erotyczną pobudzeniem seksualnym. To natomiast prowadzi do tego, że brakuje jakichkolwiek oznak pobudzenia seksualnego.

Małe zainteresowanie seksem

Słabe zainteresowanie seksem może być spowodowane problemami w relacji

Żeńskie zaburzenia pobudzenia seksualnego często wiązane są trudnością osiągnięcia orgazmu. Ma to również związek z bólem odczuwanym podczas stosunku, nieregularnym seksem oraz brakiem równowagi pomiędzy libido dwojga partnerów.

Eksperci wiążą również z tymi zaburzeniami problemy w związku oraz huśtawkę nastroju. Oczekiwania związane z umiejętnościami łóżkowymi wcale w tym nie pomagają. Społeczeństwo stawia nierealistyczne wymagania jeśli chodzi o właściwe zainteresowanie seksem i poziom pobudzenia. Brak informacji oraz ubogie techniki erotyczne mogą być również problemem.

Powyższe czynniki wraz z powszechnymi przekonaniami o rolach płci to ważne okoliczności, o których warto pamiętać. Informacje, które znajdujemy w internecie, czy przestarzała edukacja seksualna może również wprowadzać ludzi w błąd oraz budzić błędne przekonania dotyczące sfery intymnej człowieka.

Inne czynniki mające wpływ na niskie zainteresowanie seksem u kobiet

Jak powiedzieliśmy wcześniej, nie musimy katalogować każdego problemu jako zaburzenia. Przyczyną spadku libido może być również zażywanie pewnych lekarstw. Tabletki antykoncepcyjne i antydepresanty to dwie rzeczy, które mogą znacząco wpłynąć na pociąg seksualny.

Jednak źródłem problemu może być także coś, co dzieje się w danym momencie z partnerem. Może być to coś innego, niż skutki uboczne terapii medycznej. Chociaż zaburzenia te zwykle dotykają kobiety w okresie przedmenopauzalnym, seksualne dysfunkcje tak naprawdę pojawiają się u kobiet w każdym wieku.

Według Centrum Zdrowia na Uniwersytecie Oklahomy, średnio co trzecia kobieta w Stanach Zjednoczonych cierpi na dysfunkcje seksualne. Klinica Mayo również zwraca uwagę na to, że 40% kobiet doświadczy pewnych zaburzeń w jakimś momencie swojego życia.

Jeśli jesteś kobietą w takiej sytuacji (i się o to martwisz) zalecamy zobaczyć się z psychologiem, który specjalizuje się w dysfunkcjach seksualnych. Tylko profesjonalista będzie wiedzieć jak Ci pomóc. Twoje libido powróci, a jakość życia ulegnie znacznej poprawie.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.