Psychologia osobowości

W tej sekcji odkryjesz najważniejsze teorie związane z psychologią osobowości. Podejścia takie jak psychoanaliza, humanizm, czy też podejście kognitywne pozwolą Ci zrozumieć osobowość innych i własną.

Hiperracjonalizacja: gdy wątpliwości nas blokują

Hiperracjonalizacja jest rodzajem patologicznej wątpliwości, która blokuje osobę. Jest powszechna u tych osób, które są wyjątkowo logiczne, racjonalne i pozbawione spontaniczności. Z drugiej strony ten stan powoduje wielki dyskomfort dla osoby, która na niego cierpi. W rzeczywistości przy wielu okazjach…

Decyzje są subiektywne, a nie idealne

Decyzje są subiektywne, a nie idealne. To stwierdzenie wydaje się oczywiste, ale jest nie do przyjęcia, gdy w naszych żyłach płynie perfekcjonizm. Wszyscy wiemy, jak ważne jest podejmowanie decyzji w naszym życiu, czy to na poziomie rodzinnym, zawodowym, zdrowotnym czy…

Niedojrzali ludzie i osiem ich cech charakterystycznych

Niedojrzali ludzie charakteryzują się tym, że niosą ze sobą pewne dziecięce pragnienia i fantazje. Dlatego też brak regulacji emocjonalnej i egocentryzm to dwie z ich najbardziej charakterystycznych cech osobowości. Ale niedojrzali ludzie cechują się w większości przypadków także nadmierną impulsywnością…

Salkovskis i teoria dotycząca obsesji

Dobrze znana teoria obsesji, którą zaprezentował Salkovskis jest przedstawiona jako wyjaśnienie natury poznawczej tych niepokojących elementów, w których wartość i znaczenie nadane myśleniu są kamieniem węgielnym. Salkovskis zdefiniował obsesje jako myśli, obrazy lub impulsy, które przypominają ten kęs mięsa, którą…