Psychologia osobowości

W tej sekcji odkryjesz najważniejsze teorie związane z psychologią osobowości. Podejścia takie jak psychoanaliza, humanizm, czy też podejście kognitywne pozwolą Ci zrozumieć osobowość innych i własną.

Uczucie rozpaczy zanika wraz z wiekiem

Ze wszystkich wymiarów uczucie rozpaczy jako pierwsze zmniejszało się wraz z wiekiem i zmniejszało swój poziom. Upływ czasu pozostawia na nas głęboki ślad. Obchodzenie rok po roku kolejnych urodzin to gra, w której wydaje się, że ciągle przegrywamy… A tymczasem…

Decyzje są subiektywne, a nie idealne

Decyzje są subiektywne, a nie idealne. To stwierdzenie wydaje się oczywiste, ale jest nie do przyjęcia, gdy w naszych żyłach płynie perfekcjonizm. Wszyscy wiemy, jak ważne jest podejmowanie decyzji w naszym życiu, czy to na poziomie rodzinnym, zawodowym, zdrowotnym czy…

Salkovskis i teoria dotycząca obsesji

Dobrze znana teoria obsesji, którą zaprezentował Salkovskis jest przedstawiona jako wyjaśnienie natury poznawczej tych niepokojących elementów, w których wartość i znaczenie nadane myśleniu są kamieniem węgielnym. Salkovskis zdefiniował obsesje jako myśli, obrazy lub impulsy, które przypominają ten kęs mięsa, którą…