Psychologia osobowości

W tej sekcji odkryjesz najważniejsze teorie związane z psychologią osobowości. Podejścia takie jak psychoanaliza, humanizm, czy też podejście kognitywne pozwolą Ci zrozumieć osobowość innych i własną.

Salkovskis i teoria dotycząca obsesji

Dobrze znana teoria obsesji, którą zaprezentował Salkovskis jest przedstawiona jako wyjaśnienie natury poznawczej tych niepokojących elementów, w których wartość i znaczenie nadane myśleniu są kamieniem węgielnym. Salkovskis zdefiniował obsesje jako myśli, obrazy lub impulsy, które przypominają ten kęs mięsa, którą…

Narzędzie DISC – Wonder Woman, a badanie osobowości

Na początku ubiegłego wieku, dr William Moulton Marston sformułował teorię narzędzie DISC czyli ocenę zachowania do zbadania osobowości. Zdefiniował cztery cechy osobowości: dominujący (D), wpływowy (I), stały (S) i sumienny (C). Około 400 roku p.n.e. Hipokrates rozwinął teorię czterech humorów. Zgodnie…

Teoria osobowości Eysencka – na czym polega?

Teoria osobowości Eysencka jest uważana za prawdziwy wzór i najsolidniejszą teorię, jaką oferuje psychologia. To ona najlepiej tłumaczy, dlaczego każda osoba ma własną osobowość. Teoria stwierdza, że w każdym z nas występują trzy główne cechy. Te trzy cechy to psychotyczność, ekstrawersja…

Dlaczego uciekamy od samotności?

Dlaczego na ogół uciekamy od samotności? Dlaczego większość z nas woli towarzystwo? Wielu ludzi unika samotności za wszelką cenę, dlatego szukają tysiąca wymówek, by przebywać z innymi ludźmi. Boją się samotności, boją się przebywać w milczeniu z samym sobą i…