Podstawowe procesy psychologiczne

Termin podstawowe procesy psychologiczne odnosi się do wymiarów takich jak uwaga, motywacja, postrzeganie, nauka i pamięć. Są to podstawowe wymiary umożliwiające zrozumienie psychikę ludzkę.

Zaprzeczenie lub chęć niewiedzy

Psychoanaliza sugeruje, że istnieją pewne nieświadome strategie, z których wszyscy korzystamy, aby utrzymać się w równowadze. Strategie te nazywane są mechanizmami obronnymi, a jednym z nich jest zaprzeczenie lub niechęć wiedzy lub jej uznania. Chociaż może to generować chwilowy spokój…

Jak zamartwianie się wpływa na mózg

To, jak zamartwianie się wpływa na mózg, najlepiej opisać jednym słowem: toksycznie. Niepokój ma destruktywny wpływ na mózg, nawet jeśli jest to naturalna emocja w obliczu realnego zagrożenia. Tymczasem wiele naszych obaw jest bezpodstawnych, a nawet obsesyjnych. Co więcej, prowadzą…

Amnezja: poznaj jej różne rodzaje

Amnezja jest jednym z najbardziej znanych zaburzeń pamięci. Charakteryzują ją znaczące braki w kodowaniu, przechowywaniu i przywoływaniu informacji. Ale podstawowe psychologiczne procesy pamięciowe są niezwykle złożone i wieloaspektowe. Amnezja ma wiele rodzajów i z tego powodu jej szczegółowe wyjaśnienie bywa…