Seksuologia merytoryczna - czy wiesz, co to takiego?

Seksuologia merytoryczna - czy wiesz, co to takiego?
Alberto Álamo

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Alberto Álamo.

Ostatnia aktualizacja: 25 maja, 2023

Ujednolicenie wiedzy seksuologicznej jest kluczowe dla zapewnienia tej dyscyplinie własnego bytu, a nie traktowanie jej jako gałęzi innej nauki czy specjalności. Ten prąd, który jednoczy i harmonizuje tę wiedzę jest znany jako seksuologia merytoryczna.

Seksuologia merytoryczna to nauka badająca płci. W tej krótkiej definicji jest pewien niuans, ponieważ używa się słowa „płeć” w liczbie mnogiej, a nie w liczbie pojedynczej.

Nie bada się „seksu jako czynności” nawiązując do stosunków intymnych. Nie bada się też tylko „płci, która jest nam przypisana” nawiązując do choćby genitaliów. Ta część nauki bada płeć jako nieodłączny fakt ludzkiego istnienia.

Używamy słowa płeć w liczbie mnogiej odnosząc się do kobiet i mężczyzn. Płcie są dwie, ale sposoby odczuwania jako mężczyzna lub kobieta są nieograniczone. Jest to zatem dyscyplina, która uważa płeć (płci) za fakt różnicujący.

Dlaczego powstał termin “seksuologia merytoryczna”?

Obecnie mamy do dyspozycji dużą bibliotekę publikacji, jeśli interesuje nas ten temat. Istnieje epistemologia na tyle obszerna, by mówić o seksuologii jako dyscyplinie, a nie jako gałęzi czy specjalizacja innych nauk. Ta wiedza seksuologiczna jest jednak bardzo podzielona i w wielu wypadkach powierzchowna.

Można dostrzec takie f ragmentacje w każdej dyscyplinie, która bada seks jako część, a nie jako całość. Mówimy o „psychologii seksualnej”, „medycynie seksualnej”, „antropologii seksualnej” itp. Ta fragmentacja prowadzi do degradacji znaczenia nauki, jaką jest seksuologia.

Para w łóżku

Mylnie wiążemy seksuologię z tym, co ludzie robią w swoich łóżkach, a nie z samą seksualnością człowieka. Ten temat jest znacznie bardziej obszerny i obejmuje nie tylko intymne relacje, ale wszystkie problemy związane z ludźmi jako istotami seksualnymi.

Seksuologia merytoryczna otrzymała tę nazwę, ponieważ jest ona gałęzią tej dziedziny obejmującą całą tę wiedzę, w pełni uporządkowaną, harmonijną i spójną w swojej dyscyplinie.

Dlatego odcina się od „seksualności” umieszczanej w nazwie przez wiele dyscyplin, jak już wspominaliśmy, ponieważ obejmuje ona czasami jedynie niewielką ich część i staje się merytoryczną, aby stać się dyscypliną, która bada „płcie”.

Zalety seksuologii merytorycznej

Posiadanie własnej tożsamości, historii, metodologii i konkretnych narzędzi pozwala seksuologii radzić sobie z trudnościami i problemami w bardziej skuteczny i kompletny sposób. Oto kilka zalet tej dziedziny:

  • Lepiej wyszkoleni profesjonaliści. Seksuologia merytoryczna gwarantuje, że profesjonaliści mają szeroką wiedzę na temat ogólnej ludzkiej seksualności, a nie jedynie w ramach konkretnego zakresu.
  • Promuje różnorodność. Analizowanie płci nie tylko jako czynnika różnicującego, ale jako źródła różnorodności gwarantuje zrozumienie wszystkich faktów różnorodności seksualnej. Jednocześnie pozwala na leczenie problemów i trudności kobiet i mężczyzn w sposób bardziej całościowy.
  • Wyróżnienia naukowe. Zunifikowany dyskurs seksuologii merytorycznej pozwala, aby ta dyscyplina miała swoje własne studia uniwersyteckie. Idea połączenia całej wiedzy seksuologicznej i zharmonizowania jej w jednej dyscyplinie sama w sobie jest motywacją do osiągnięcia celu.
  • Nauka w służbie społeczeństwu. Ta wiedza przyniesie odpowiedzi na bardzo powszechne pytania. Pojęcia takie jak dziewictwo, uwodzenie, pożądanie lub mało widoczne praktyki staną się wolne od uprzedzeń i stereotypów. I stanie się to dzięki profesjonalistom z dziedziny seksuologii merytorycznej i poprzez wyższą jakość edukacji seksualnej.
Para u psychologa

Ta nowa seksuologia najlepiej opisuje wszystkie fakty związane z różnorodnością seksualną. Ponadto łączy ze sobą wszystkie pojęcia na temat płci i wszystkiego, co ze sobą niosą.

Termin „merytoryczna” ma charakter przejściowy. Gdy seksuologia nabierze znaczenia i istoty, na którą zasługuje nie będzie konieczne nadawanie jej przydomków, ponieważ będzie już sama w sobie merytoryczna.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.