Dlaczego dla niektórych seksualność to tabu?

Niektórzy uważają, że seksualność jest zła. Z tego powodu często staje się dla nich tematem tabu. Są skazani na cierpienie przez część ich życia, która powinna być połączona z przyjemnością.
Dlaczego dla niektórych seksualność to tabu?

Ostatnia aktualizacja: 05 września, 2022

Chociaż w dzisiejszych czasach seks jest coraz częstszym tematem rozmów, wiele osób wciąż pozostaje niedoinformowanych w tej dziedzinie. Dostęp do filmów pornograficznych lub słuchanie tego, co mówią inni, to nie są rzetelne źródła, które oferują prawdziwy trening seksualności. Co więcej, w wielu ośrodkach edukacyjnych zajęcia z edukacji seksualnej pozostawiają wiele do życzenia. Dlaczego dla niektórych ludzi seksualność to tabu?

W niektórych częściach świata istnieje tabu narzucone przez różne religie i rodziny młodych ludzi. Niektórzy uważają, że seksualność to tabu lub że jest czymś zakazanym. Myślenie w ten sposób ogranicza rozwój osobisty i utrudnia bycie partnerem.

Wśród czynników prowadzących do uprzedzenia , że seksualność jest zła, jest patriarchalizm. Zajmuje centralne miejsce w opozycji dla otwartej seksualności. Jest tak, ponieważ patriarchalizm ustanawia dyrektywę dotyczącą „porządnych kobiet”, a co za tym idzie mężczyzn, którzy są z nimi związani.

Ponadto wpływ mają również błędy lub nieścisłości w pojęciach przyjemności i bólu, a także restrykcyjna etyka.

Nie ma miłości bez instynktu seksualnego. Miłość wykorzystuje ten instynkt jak brutalną siłę, tak jak brygantyna wykorzystuje wiatr”.

-Jose Ortega i Gasset-

Splecione ręce pary w łóżku
Myślenie, że seksualność jest zła, ogranicza rozwój osobisty i relacje.

Seksualność i strach

Niestety seksualność to temat, którego aspekty mogą budzić strach. Aby do tego doszło, nie trzeba cierpieć na erotofobię. Być może najbardziej rozpowszechnioną obawą jest niedopasowanie z partnerem. Innymi słowy, to strach przed odrzuceniem za niespełnianie intymnych oczekiwań partnera.

Źródłem lęku przed seksualnością może być również mentalny związek między seksualnością a transgresją. Kilka religii otwarcie zabrania seksu pozamałżeńskiego, a nawet seksu dla przyjemności. Akceptują seksualność w jej najbardziej podstawowym znaczeniu: jako niezbędny kontakt biologiczny dla zachowania gatunku.

Konsekwencją jest to, że seksualność, ale przede wszystkim przyjemność seksualna, rodzi poczucie winy. Lubienie seksu lub czerpanie przyjemności ze stosunku jest prawie postrzegane jako zbliżanie się do „perwersji” lub „zezwierzęcenia”. Przyjemna seksualność jest postrzegana jako rodzaj degradacji, „popadnięcie w niełaskę” lub utrata czegoś.

Dlaczego niektórzy postrzegają seksualność jako tabu?

Fakt, że istnieje tak wiele obaw związanych z seksualnością, nadaje jej negatywne konotacje. Niemniej jednak obawy nie pojawiają się tak po prostu same z siebie. Istnieją czynniki, które pomagają im powstać, a także je pielęgnują. Oto niektóre z tych czynników.

Przestarzała edukacja

Decydujące znaczenie ma wykształcenie i lekcje uzyskane w rodzinie lub w szkole. Zwykle są one przesiąknięte postawą edukatorów wobec seksu, a także ich uprzedzeniami.

Z tego powodu często zdarza się, że przekazywane są błędne informacje, a odbiorca nie próbuje ich kwestionować. Dotyczy to również tych, którzy zostali zindoktrynowani przez to, co mówią ich przyjaciele lub przez to, co przedstawia pornografia.

Pogarda dla nauki

Niektórzy ludzie postrzegają naukę jako niebezpieczny teren. Uważają tę dziedzinę za zbyt „zimną” i uważają, że narusza ona moralność. Religie często mają pewną wrogość wobec naukowców, dorozumianą i wyraźną. Skłania to niektóre osoby do podejrzliwości wobec danych dostarczanych przez naukę, zwłaszcza w kwestiach takich jak seksualność.

Negatywne doświadczenia

Jeśli dana osoba ma wcześniejsze negatywne doświadczenia, takie jak odrzucenie ze strony partnera, bycie ofiarą molestowania lub nieprzyjemne wspomnienia związane z seksem, możliwe jest, że seksualność jest postrzegana w groźny lub negatywny sposób.

Kobieta myśli
Negatywne doświadczenia na polu seksualnym mogą warunkować naszą koncepcję seksualności.

Wykorzystywanie seksualne

Oczywiście ludzie, którzy padli ofiarą jakiejś formy wykorzystywania seksualnego, uważają, że temat seksualności jest traumatyczny. W tym przypadku nie musiało dojść u nich do “pełnego” rodzaju wykorzystywania, ale mogli być na przykład nękani werbalnie lub niewłaściwie dotykani.

Co można zrobić?

Nie każdy dorosły rozumie edukację seksualną, bez względu na to, ile miał związków seksualnych. Niektórzy mogą znać biologiczne podstawy seksualności, ale daleko im do zrozumienia jej znaczeń i implikacji. Ten aspekt trzeba koniecznie poprawić.

Niezwykle ważne jest, aby być dobrze poinformowanym na temat seksualności. Każdy musi zrozumieć, że przyjemność seksualna jest czułym i wyrafinowanym biologicznym mechanizmem przetrwania gatunku. Jeśli seks nie wiązałby się z przyjemnością, mógłby być rzadko praktykowany, a rezultatem mogłoby być wyginięcie naszego gatunku.

Jeśli dana osoba w ekstremalny sposób odrzuca seksualność lub sprawia jej ona problemy, najlepiej, aby poddała się psychoterapii lub przedyskutowała tę kwestię z profesjonalistą. Wiele luk i przeszkód można pokonać, wchodząc w interakcję z kimś, kto ma zarówno wiedzę na dany temat, jak i nie osądza.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Foucault, M. (2002). Historia de la sexualidad: El uso de los placeres (Vol. 2). Siglo xxi.
  • Rivas, M. J. F. (2006). De lo visible, lo invisible, lo estigmatizado y lo prohibido. Revista de Estudios de Juventud, (75), 11-27.
  • Ziliotto, Gisela Cardoso y Marcolan, João FernandoEntender los prejuicios de los individuos de sufrimiento psíquico sobre la sexualidad. Revista Brasileira de Enfermagem [online]. 2020, v. 73, n. 2 [Accedido 3 Agosto 2022], e20190270. Disponible en: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2019-0270>. Epub 30 Mar 2020. ISSN 1984-0446. https://doi.org/10.1590/0034-7167-2019-0270.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.