Psychologia

Psychologia to jedna z najbardziej fascynujących dziedzin nauki. Ta wzbogacająca dziedzina, którą Ci udostępniamy pomoże Ci zrozumieć powody Twojego zachowania, zagadki osobowości i umysłu, skomplikowane procesy inteligencji, rozwoju oraz sposoby na poprawienie jakości związków.

Terapia akceptacji i zaangażowania – na czym polega?

Terapia akceptacji i zaangażowania to jedna z terapii „trzeciej generacji”. Terapie te różnią się od konwencjonalnych metod pomocy psychologicznej tym, że kładą większy nacisk na ustalone aspekty zdrowia psychicznego. Terapia akceptacji i zaangażowania skupia się bowiem na takich elementach, jak…

Niedojrzali ludzie i osiem ich cech charakterystycznych

Niedojrzali ludzie charakteryzują się tym, że niosą ze sobą pewne dziecięce pragnienia i fantazje. Dlatego też brak regulacji emocjonalnej i egocentryzm to dwie z ich najbardziej charakterystycznych cech osobowości. Ale niedojrzali ludzie cechują się w większości przypadków także nadmierną impulsywnością…

Depresja maskowana – naucz się ją rozpoznawać

Depresja maskowana jest dość powszechną, ale trudną do rozpoznania chorobą. Jest ona podobna do depresji klinicznej, ale wiąże się z nieco innym zestawem objawów. Osoby, u których diagnozowana jest depresja maskowana często reagują pozytywnie na otoczenie i cieszą się dobrym…

Mądrość zawarta w psychologii – poznaj różne opinie na jej temat

Mądrość znacznie wykracza poza bycie wyłącznie produktem doświadczenia. W związku z tym w tym artykule przedstawiamy definicje autorstwa przez różnych psychologów, takich jak Sternberg. Jak również wyjaśnimy, które definicje nie powinny być uważane za prawdziwe. Mądrość, wykraczając poza jej popularną koncepcję, była…

Zintegrowana terapia psychologiczna w schizofrenii

Prezentujemy zintegrowaną terapię psychologiczną jako skuteczne leczenie schizofrenii i jako uzupełnienie leków. Nacisk kładziony jest na trening umiejętności poznawczych i społecznych. Obecnie znamy różne psychologiczne rodzaje interwencji w przypadku schizofrenii. Zaczynając od nieregularnego kursu, zdominowanego przez pesymistyczną i organistyczną wizją…

Specjalne potrzeby edukacyjne, a program nauczania

Programy nauczania mogą być w wielu aspektach dostosowane do uczniów, którzy mają specjalne potrzeby edukacyjne. Nauczyciele stosują modyfikacje programu nauczania jako jedną z dostępnych strategii pracy z takimi uczniami. Dzięki tym właśnie modyfikacjom, uczniowie o specjalnych potrzebach odnoszą większe korzyści…