Psychologia organizacji

Jak rozwijać swój talent w organizacji? Jak poprawić atmosferę, kapitał ludzki, komunikację oraz zdolności negocjacyjne w firmie? Psychologia organizacji pomaga nam w procesie optymalizacji tych i innych wymiarów życia zawodowego. Wszystko to odkryjesz w tej sekcji.

Zasady perswazji Roberta Cialdini

Perswazja jest społecznym wpływem na wierzenia, postawy, intencje, motywacje i zachowania. Jest to forma manipulacji opartej na zaangażowaniu, które może zmienić myśli i zachowania. Zasady perswazji wykorzystują słowa, aby wpłynąć na innych ludzi i osiągnąć pożądane zmiany. Robert Cialdini wyróżnia…