Zasoby ludzkie

W tej sekcji znajdziesz wszystkie istotne informacje odnośnie zawodów i umiejętności wykonywanych przez zasoby ludzkie. Rozmowy kwalifikacyjne, rekrutacja i odpowiedzialność za kultywowanie talentu i pobudzanie innowacji to zadania, które definiują ten sektor w organizacji.

Zespół w pracy – jak sprawić by był zgrany?

Zespół w pracy zazwyczaj realizuje jasne i określone cele, aby osiągnąć to, co chce osiągnąć. Zwykle lider określa te cele, a zespół podąża za strukturą. Osiągnięcie tych celów będzie zależało od ustalonego poziomu współpracy i współdziałania zespołu. Z tego powodu,…

Analiza SWOT – jak ją samodzielnie zrobić?

Analiza SWOT jest narzędziem pomagającym przestudiować sytuację danej firmy. Można ją również wykorzystać do oceny instytucji, projektów, a nawet osób. Jest to analiza, która bierze pod uwagę zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne czynniki. Pokazuje ona, w jakim miejscu znajduje się…