Strategie nauczania tolerancji

Jako ludzie, wszyscy bardzo się od siebie różnimy. Mamy różne opinie, przekonania i sposób rozumienia życia. Jak jednak możemy być tolerancyjni wobec tych różnic?
Strategie nauczania tolerancji
Gorka Jiménez Pajares

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Gorka Jiménez Pajares.

Ostatnia aktualizacja: 30 maja, 2023

We współczesnym społeczeństwie dochodzi do coraz większej liczby przypadków złego traktowania innych. Mimo że można zrobić wiele, aby temu zapobiec, bardzo często w środowisku, które powinno być przyjazne – takim jak szkoła czy plac zabaw – ma miejsce bezmyślna i szkodliwa przemoc. Stąd właśnie konieczność wszczepiania wartości takich jak tolerancja. Pomaga ona rozwijać wyrozumiałość i lepiej współpracować z innymi ludźmi. Jest ona niezbędna, jeśli chcemy w pełni się rozwijać, zarówno jako jednostki oraz jako społeczeństwo. Strategie nauczania tolerancji są obecnie ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Dzisiejszy świat to prawdziwy wir niepewności. W naprawdę krótkim czasie przeszliśmy przez pandemię i wojnę. Oba te zjawiska stworzyły w globalnym społeczeństwie kontekst kryzysu gospodarczego. Co więcej, sprawiły, że postrzegamy świat w bardziej niepewny sposób. A niepewność z kolei jest pożywką dla nietolerancji. Dlatego dzisiejszy artykuł poświęcimy zagadnieniu, jakim są strategie nauczania tolerancji. Koniecznie dowiedz się więcej.

„Panują czasy pesymizmu, czasy pogardy, czasy biedy i degradacji. To środowisko, w którym pleni się nietolerancja”.

-Esteban Ibarra-

Strategie nauczania tolerancji – ważniejsze niż kiedykolwiek

Bycie tolerancyjnym oznacza akceptowanie i szanowanie tego, co odmienne. Dla francuskiej filozofki Monique Canto-Sperber tolerancja jest umiejętnością samokontroli. Polega ona na naszej zdolności do powstrzymania się od wydawania opinii, osądów i działań, które mogłyby zranić innych ludzi.

Celem tolerancji jest to, aby ludzie żyli w harmonii jako grupa. Jednak ludzie są niezwykle różnorodnymi istotami. Jesteśmy tak różnorodni, jak historie, które tworzą część naszych biografii.

Dlatego warto zadać sobie pytanie, czy istnieją wystarczające przesłanki uzasadniające potrzebę nauczania tolerancji. Poprzez tolerancję uczymy się przyjmować życzliwszą perspektywę. Jesteśmy w stanie postrzegać sytuacje konfliktowe i nieporozumienia jako normalne i nieodłączne dla nas, jako ludzi. Co więcej, możemy pracować nad przezwyciężeniem wszelkich różnic, które mogą wynikać z trudności w komunikacji.

Jeśli chcemy żyć w dzisiejszym zglobalizowanym społeczeństwie, musimy być tolerancyjni. Celem jest, abyśmy mogli żyć razem w tym samym kontekście bez przemocy, konfliktów i dyskryminacji. Tylko dzięki współpracy byliśmy w stanie jako gatunek osiągnąć wielkie wyczyny, jak na przykład wynalezienie koła, osiągnięcie wiedzy naukowej i rozwój nowoczesnej technologii.

„Tolerancja to szacunek, akceptacja i docenienie bogatej różnorodności kultur naszego świata, naszych form ekspresji i sposobów bycia człowiekiem”.

-Deklaracja UNESCO z 1995 r.-

Dwóch uśmiechniętych chłopców
Strategie nauczania tolerancji zwiększają poziom zrozumienia i współpracy.

Strategie nauczania tolerancji – kilka najważniejszych

Często uczymy się tolerancji, kiedy jesteśmy dziećmi. Jeśli dorastamy w środowisku, które promuje akceptację i szacunek dla tego, co inne, prawdopodobnie włączymy to do naszego osobistego systemu przekonań i wartości.

Następnie omówimy kilka sposobów promowania tolerancji.

1. Współpraca jako narzędzie

Dla dzieci dobrym sposobem na nawiązanie kontaktu i zrozumienie ludzi, którzy się od nich różnią, jest interakcja i współpraca. Dzięki współpracy działają wspólnie, aby osiągnąć określone cele. Aby oswoić się z różnymi kontekstami, stykają się z odmiennymi od tych, do których są przyzwyczajone.

2. Odpowiednia komunikacja

Jesteśmy istotami społecznymi, co oznacza, że konflikty są czymś normalnym. Na szczęście w obliczu konfliktu jesteśmy w stanie wyjść poza niego, aby przezwyciężyć dzielące nas różnice i osiągnąć porozumienie, które jest wspólne, bogate i różnorodne.

Dlatego ważny jest sposób, w jaki się wyrażamy. Musimy pamiętać, że naszym celem powinien być szacunek dla tych, którzy się od nas różnią. W tym celu asertywna komunikacja może być użytecznym narzędziem i można się jej nauczyć w rodzinie.

„Możemy wspierać komunikację między szkołą, domem, środowiskiem społecznym, w którym żyją dzieci, a społecznością, zarówno imigrantów, jak i tubylców”.

-Esteban Ibarra-

Rodzice rozmawiają ze swoimi dziećmi - strategie nauczania tolerancji
Dobra komunikacja w rodzinie pozwala wyrażać emocje, rozwijać empatię oraz uczyć aspektów związanych z tolerancją.

3. Znaczenie połączenia emocjonalnego

Aby splatać emocjonalne nici z ludźmi innymi niż my sami, możemy wykorzystać empatię, umiejętność, której wszyscy możemy się nauczyć. Empatia to zdolność do odczuwania emocji, które odczuwają inni ludzie. Pozwala nam również wyobrazić sobie, co mogą myśleć.

Zdolność empatii jest niezwykła, ponieważ ściśle łączy nas z innymi ludźmi, niezależnie od dzielących nas różnic.

Wszyscy, jako jednostki i jako instytucje, jesteśmy odpowiedzialni za budowanie bardziej tolerancyjnego społeczeństwa. Od nas zależy zbudowanie kontekstu, w którym różnice między ludźmi nie będą już nie do pogodzenia. Zamiast tego, powinny one raczej być ogniwami, które nas do siebie zbliżają.

Podsumowując, jeśli wyszkolimy nasze oczy, aby wychwytywały podobieństwa zamiast różnic, możemy być zaskoczeni, gdy dowiemy się, że jesteśmy do siebie bardziej podobni, niż myśleliśmy. Bez wątpienia warto nauczyć się być bardziej tolerancyjnym.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.