Jak powinna wyglądać współpraca w klasie?

Jak powinna wyglądać współpraca w klasie?

Ostatnia aktualizacja: 04 czerwca, 2021

Podstawa programowa i sztywne struktury edukacyjne mogą utrudniać nauczycielom włączanie współpracy do klasy. Jednak zalety, jakie współpraca zapewnia wszystkim uczniom, są warte włożonego w nią wysiłku. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się dlaczego współpraca w klasie jest aż tak ważna.

Wszystkie szkoły powinny dbać o to, aby w ich programie nauczania znajdowała się współpraca w klasie. Ta metoda jest niezwykle istotna i przydatna, zwłaszcza dla uczniów w szkole podstawowej i gimnazjum.

Wykorzystuje pracę w grupach, aby pomóc uczniom rozwijać kluczowe umiejętności społeczne. Praca w grupie pozwala uczniom nauczyć się w jaki sposób wysiłki jednostki pomagają całej grupie osiągnąć jej cele.

Dzieci mogą nauczyć się wielu rzeczy dzięki pracy w grupie. Jednak w dzisiejszych czasach wymagająca i sztywna podstawa programowa utrudniają nauczycielom znalezienie czasu na współpracę. To złe wiadomości dla uczniów, których kształcenie jest ograniczone do teorii i zapamiętywania rzeczy, których nigdy nie wykorzystają w praktyce.

Metoda Montessori jest znana z koncentrowania się na współpracy w klasie. To nie jest “dodatek” ani uzupełnienie standardowego programu nauczania, ale podstawa procesu nauczania. Obecnie wiele szkół wykorzystuje metodę Montessori.

Jednak ponieważ Maria Montessori nigdy nie opracowała metody dla starszych uczniów, większość szkół Montessori to szkoły podstawowe.

Praca w grupie - współpraca w klasie

Współpraca w klasie uczy wartości

Współpraca w klasie uczy wartości, które wzbogacają rozwój osobisty uczniów. Oprócz tego pozwala im również rozwijać umiejętności, które przydadzą im się w przyszłości.

Oto kilka wartości, których uczniowie mogą nauczyć się dzięki tej metodologii.

  • Odpowiedzialność jednostkowa i grupowa. Jeśli jedna osoba nie wykona swojego zadania, grupa nie będzie w stanie osiągnąć swojego celu. Oznacza to, że współpraca w klasie pomaga uczniom rozwijać swoje poczucie odpowiedzialności jako jednostki i jako części grupy.
  • Skromność. Kiedy uczniowie współpracują ze są, czują się równi ze swoimi rówieśnikami. Każdy ma zadanie do wykonania, ale nikt nie jest lepszy od innych. Nie rywalizują ze sobą. Dobrą analogię stanowi grupa osób wiosłujących na łódce. Jeśli jedna osoba próbuje wiosłować szybciej niż inni, łódka się przewróci. Dlatego też wszyscy muszą wiosłować razem.
  • Asertywność. Grupowe projekty pomagają dzieciom rozwijać ich asertywność. Uczą się radzić sobie z różnicami opinii, sprzeciwiać się niemożliwym do obronienia pomysłom i upewniać się, że każdy ma głos. Kiedy dzieci uczą się asertywności, uczą się również koncepcji wzajemnego szacunku.

“Jedność to siła… kiedy pojawia się praca zespołowa i współpraca, można osiągnąć wspaniale rzeczy”

-Mattie Stepanek-

W jaki sposób można zastosować współpracę w klasie

Nauczyciele, którzy chcą włączyć współpracę do pracy, muszą wprowadzić zmiany w metodologiach, które wykorzystują u swoich uczniów. Chociaż na początku może być to problematyczne, pomocne może okazać się stworzenie właściwie określonego planu.

Oto kroki, które powinien podjąć nauczyciel:

1. Stwórz grupy pracy

Jeśli nauczyciel chce, aby stworzone przez niego grupy odnosiły sukces, musi zwracać uwagę na swoje wybory. Klucz stanowi znajomość każdego z uczniów. Dlatego też przed zastosowaniem współpracy w klasie nauczyciel musi poświęcić czas na poznanie każdego z nich.

Nauka w klasie

Jeśli uczniowie pracują w trakcie dnia z różnymi nauczycielami, każdy z nich powinien upewnić się, że uczniowie pozostaną w tych samych grupach podczas wszystkich zajęć. W przeciwnym razie dynamika grupy zmieni się i może zaburzyć cały proces.

2. Przełamywanie lodu oraz budowanie wspólnoty

Przed rozpoczęciem współpracy w klasie, nauczyciele muszą stworzyć wspólnotę w każdej grupie. Sprawdzają się również ćwiczenia na przełamywanie lodu oraz budowanie zaufania, ponieważ zmuszają uczniów do współpracy, aby osiągnąć wspólny cel. W ten sposób przyzwyczają się do siebie oraz zaczynają rozwijać świadomość grupową.

Do takich aktywności doskonale nadaje się świetlica. Nauczyciel może również pracować nad sposobami motywowania grup. Świętowanie osiągnięć, bez względu na to, jak bardzo są małe, to świetny sposób na osiągniecie tego celu.

“W świecie, który tak bardzo angażuje się w szalony i często brutalny ostry wyścig za zdobyczami materialnymi wykorzystując w tym celu bezwzględną rywalizację, wypada, aby szkoła wkładała przede wszystkim nieustający i inteligentnie zorganizowany wysiłek w rozwój pragnienia współpracy oraz ducha, który widzi w każdej jednostce osobę, która ma takie same prawo do udziału w kulturalnych i materialnych owocach powszechnej ludzkiej inwencji, przemysłu, umiejętności oraz wiedzy.”

-John Dewey-

Praca w grupie

Podstawowy cel współpracy w klasie to wspomaganie uczniów w nauce niezależności przy jednoczesnym budowaniu umiejętności pomagania innym w osiąganiu wspólnego celu. Współpraca w klasie pomaga im lepiej się uczyć oraz rozwijać umiejętności niezbędne do codziennego życia.

Ta metodologia sprawdza się w przypadku każdego przedmiotu, a wykorzystanie jej w klasie pomoże zachować zaangażowanie uczniów.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.