Profilaktyka cyberprzemocy w szkołach

Czy kiedykolwiek czułeś się prześladowany w szkole? Każdego roku miliony chłopców i dziewcząt są poniżane i nękane przez swoich rówieśników. Z tego powodu dzisiaj chcemy porozmawiać o tym, co można zrobić, aby zapobiegać cyberprzemocy.
Profilaktyka cyberprzemocy w szkołach

Ostatnia aktualizacja: 17 lutego, 2023

Czy kiedykolwiek czułeś się prześladowany w szkole? Niestety, przemoc i zastraszanie istniały od zawsze i wciąż są obecne w placówkach edukacyjnych. Dzisiaj jednak przebijają się przez mury, które wcześniej pełniły funkcję ochronną. WhatsApp, Instagram, TikTok i inne media społecznościowe są często używane przez sprawców, aby upublicznić swoje złośliwe działania. Zastraszanie i cyberprzemoc mogą powodować rany, które na długo pozostają w pamięci dzieci. Jak więc powinna wyglądać profilaktyka cyberprzemocy w szkołach?

Najpierw zastanówmy się nad definicją bullyingu. Jest to zestaw zachowań, które obejmują prześladowanie jednostki, zarówno fizyczne, jak i werbalne, a także psychiczne. Te akty agresji występują ze strony jednej osoby lub grupy wobec innej osoby, wybranej jako ofiara powtarzających się ataków.

„W ciągu ostatnich dwóch dekad byliśmy świadkami większej świadomości,społecznej świadomości, konfliktu szkolnego”.

-Lucas-Molina-

Płaczące dziecko
Cyberprzemoc szkodzi samoocenie dzieci, a także ich zdolności do nawiązywania relacji.

Cyberprzemoc w klasie

Bullying obejmuje zestaw intencjonalnych i negatywnych działań, które stawiają osobę nękaną w pozycji ofiary. Znęcanie się składa się z trzech elementów: intencji agresji, powtarzalności działania oraz braku równowagi sił między sprawcą a prześladowanym.

Cyberprzemoc jest podtypem prześladowania. Agresja jest widoczna na telefonach komórkowych i w mediach społecznościowych. W konsekwencji jej zasięg jest większy, ponieważ jest dostępna dla większej liczby osób. Co więcej, ofiara nie jest w stanie uciec od sytuacji, w której jest nękana, poniżana i zastraszana. Często sprawca ukrywa się w anonimowości, jaką zapewnia mu Internet i staje się niewidoczny. Nękanie w mediach społecznościowych może nawet stać się długotrwałym precedensem.

Badania wskazują, że uczniowie byliby mniej skłonni do zastraszania w ten sposób w mniej liberalnych kontekstach. Jednocześnie zaobserwowano wyższy poziom bullyingu w klasach o większej liczbie uczniów. I wręcz przeciwnie, niższy poziom bullyingu zaobserwowano w klasach, w których uczniowie czują się wspierani i mają dobre relacje z nauczycielami.

„Ośrodki z bezpieczną, pozytywną i ciepłą atmosferą, które mają jasne i wspólne zasady przeciwko zastraszaniu, są czynnikami ochronnymi przed cyberprzemocą”.

-Morin-

Profilaktyka cyberprzemocy w szkołach

Z badań wynika, że około 90 procent ofiar pada ofiarą zastraszania w dwóch formach: tradycyjnej (bezpośredniej) oraz cyberprzemocy. Z tego powodu eksperci zaproponowali, że najlepszym podejściem jest promowanie profilaktyki tego zjawiska. Ofiary powinny być edukowane w zakresie bezpieczniejszego korzystania z Internetu, a także aspektów związanych z cyfrowym obywatelstwem.

Fonseca (2021) zaproponował kilka zaleceń dotyczących zapobiegania zastraszaniu. Są one następujące:

1. Przyjęcie kompleksowego podejścia (podejście obejmujące całą szkołę) jest kluczowe

Stwierdzono, że inicjatywy obejmujące całą społeczność edukacyjną mają większe szanse na ograniczenie cyberprzemocy. Oprócz interwencji w klasie ważne jest zapewnienie edukacji profilaktycznej dla nauczycieli, rodzin i innych pracowników ośrodka.

„Zaangażowanie i zaangażowanie szkoły w zapobieganie bullyingowi i cyberbullyingowi są ważnymi czynnikami, które przyczyniają się do jego ograniczenia i do tego niezbędne jest wsparcie odpowiednich administracji publicznych”.

-Sainio-

2. Zacznij od szkoły podstawowej

Im wcześniej rozpocznie się profilaktyka cyberprzemocy, tym lepiej. Ponadto konieczne jest uwzględnienie cech ewolucyjnych uczniów. Istotna jest rola odgrywana przez grupę rówieśniczą lub rola członków rodziny w zależności od wieku.

Z badań wynika, że skuteczność programów profilaktycznych maleje wraz z wiekiem uczniów. Jest to jeden z powodów wzrostu przypadków zastraszania wśród uczniów szkół średnich.

Zapobieganie oznacza zatrzymanie problemu, zanim się pojawi. Kiedy wdrażamy programy zapobiegania cyberprzemocy w szkołach średnich, nie zapobiegamy, ale interweniujemy. Celem musi być wyeliminowanie przemocy.

3. Perspektywa płci

Zdaniem ekspertów konieczna jest profilaktyka z uwzględnieniem płci. Wydaje się, że chłopcy często odgrywają rolę zastraszających, a dziewczęta częściej cierpią z powodu cyberprzemocy.

W kwestii prześladowania istnieją widoczne różnice między płciami. Jednak nie są one powiązane z socjalizacją ani oczekiwaniami behawioralnymi związanymi z chłopcami i dziewczętami. Wiążą się one z faktem, że chłopcy w naturalnym procesie socjalizacji wykorzystują agresję do sprawowania władzy w relacjach w grupie rówieśniczej.

„Większa empatia obserwowana u dziewcząt może odgrywać rolę ochronną, podczas gdy większe podejmowanie ryzyka przez chłopców po osiągnięciu dojrzałości płciowej może być czynnikiem ryzyka”.

-Lucas-Molina-

Dziewczyna ogląda wideo o cyberprzemocy
Cybernękanie może prowadzić do lęku i depresji.

4. Wzmacnianie więzi między uczniami a szkołą

Znęcanie się często dotyczy grup. Około 90 procent przypadków zastraszania zwykle występuje wśród rówieśników z tej samej grupy. Dlatego konieczne jest promowanie pozytywnych relacji między rówieśnikami poprzez działania partycypacyjne.

Wśród możliwych działań jest praca zespołowa. Poprawia aspekty relacji uczeń-uczeń i uczeń-nauczyciel. Jednak przed promowaniem bezpiecznej, ciepłej i pozytywnej atmosfery w klasie niezwykle ważne jest, aby uczniowie czuli się zadowoleni ze swojej szkoły. Istotnym czynnikiem jest tu poczucie przynależności do instytucji.

„Nie ma współistnienia szkół bez prawdziwej integracji edukacyjnej”.

-Llorent-


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Pedrero, F. E. (2021). Manual de Tratamientos Psicológicos. Infancia y Adolescencia. Pirámide.
  • Rivadulla López, J. C., & Rodríguez Correa, M. (2019). Ciberacoso escolar: experiencias y propuestas de jóvenes universitarios. RIED. Revista iberoamericana de educación a distancia.
  • Ramírez, F. C., & Hernández, F. J. R. (2017). Medidas relativas al acoso escolar y ciberacoso en la normativa autonómica española. Un estudio comparativo. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 20(1), 113-126.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.