Napięta kreatywność: bycie zmuszonym do tworzenia innowacji

Praca twórcza wymaga dużej dawki emocji. Radzenie sobie z presją i frustracją wynikającą z bycia zmuszonym do wprowadzania innowacji może prowadzić do kreatywności, która jest napięta, bolesna i wymaga uwagi.
Napięta kreatywność: bycie zmuszonym do tworzenia innowacji

Ostatnia aktualizacja: 20 lutego, 2023

Czy kiedykolwiek miałeś trudności z obmyślaniem nowych pomysłów? Wszyscy przechodzimy przez chwile, w których inspiracja od nas ucieka. Kiedy tak się dzieje, a okoliczności zawodowe lub życiowe wymagają od nas innowacji, pojawia się niespokojna i napięta kreatywność.

Nic dziwnego, że presja, by wymyślać nowe rzeczy, które są przełomowe i innowacyjne, a także przydatne i dochodowe, może być potencjalnym źródłem dyskomfortu. Nowe dochodzenie próbowało rzucić nieco światła na tę sprawę.

Kobieta myśli
„Kreatywność, związana z sukcesem, postępem, wydajnością, satysfakcją i zrównoważonym rozwojem, jest integralną częścią naszego życia”. (Krystyna Potocnik)

Napięta kreatywność i innowacja

Innowacja oznacza postęp. Bez innowacji brakowałoby nam postępu medycznego lub technologicznego, z którego korzystamy. Z tego powodu innowacje zostały dogłębnie zbadane w różnych gałęziach wiedzy. Obejmują one zakres od inżynierii, przez antropologię, po psychologię.

Definicja tego terminu podana przez psychologię organizacyjną to „promowanie, proponowanie i wdrażanie w życie nowych i lepszych form produktu lub procesu, którego wynikiem jest produkt”.

Z drugiej strony, podczas gdy kreatywność polega na myśleniu w inny sposób i zdobywaniu nowych pomysłów, innowacja pojawia się, gdy wcielamy je w życie. Zatem innowacyjność i kreatywność są dalekie od wskazywania jedynie na generowanie nowych pomysłów. Odnoszą się również do tego, jak można je wdrożyć i czy są przydatne, czy bezużyteczne.

„Naucz się zasad jak profesjonalista, aby móc je łamać jak artysta”.

-Pablo Picasso-

Paradoks kreatywności i innowacji

Zawsze uważano, że kreatywność i innowacyjność to dwie cnotliwe cechy. Jednak badania przeprowadzone z zakresu psychologii organizacji sugerują, że zarówno kreatywność, jak i innowacyjność działają na zasadzie paradoksu. Dlatego obie te cechy mogą przynieść optymalne wyniki, ale także te niepożądane. Przyczynę można znaleźć w procesach regulacji emocjonalnej jednostek kreatywnych.

Twórczy wstrząs

Tworzenie czegoś nowego jest jak ścieżka. Tak naprawdę dróg jest tyle, ilu kreatywnych ludzi. Aby być kreatywnym, potrzebne są dwa składniki: elastyczność poznawcza i wytrwałość. Kiedy połączą się razem, kreatywność może gwałtownie wzrosnąć.

Jednak zawody związane z kreatywnością są często słabo zdefiniowane w pracy. Oznacza to, że składnik znany jako elastyczność poznawcza jest potrzebny na wszystkich etapach generowania, oceny, wdrażania i wyników. W konsekwencji może to powodować duże wyczerpanie psychiczne.

Napięta kreatywność pojawia się na początkowych etapach. Kiedy pracownicy szukają nowego pomysłu, mogą doświadczyć czegoś, co Kristina Potočnik nazywa twórczym wstrząsem. Wstrząs ten implikuje spadek pozytywnego afektu w tym samym czasie, gdy doświadczane są emocje awersyjne, takie jak strach lub frustracja.

Z drugiej strony stwierdzono, że ludzie są bardziej kreatywni, gdy zmienia się ich stan emocjonalny. Na przykład, kiedy przechodzą od negatywnej wartościowości do pozytywnej wartościowości emocji. Wraz z tą afektywną zmianą rodzą się kreatywne pomysły. Jednak koszt tych zmian emocjonalnych może być wysoki, jeśli występują one zbyt często. Jest to coś, co ma miejsce na co dzień w zawodach, w których bycie kreatywnym jest częścią pracy.

„Kryzys egzystencjalny popycha ludzi do dalszych trudnych poszukiwań, które ostatecznie pomagają stworzyć lepszy pomysł”.

-Kristina Potocnik-

Kobieta myśli o kreatywnych pomysłach
Kreatywność wzrasta, gdy zmienia się stan emocjonalny.

Regulacja emocji i kreatywność

Pracownicy muszą określić, które z ich cech mogą kolidować z cechami ich kolegów. Podczas procesu generowania nowych pomysłów mogą pojawić się napięcia i nieporozumienia, które utrudniają kreatywność.

Aby sobie z tym poradzić, muszą umieć regulować własne emocje, a nawet emocje innych osób, np. na stanowiskach kierowniczych. Regulowanie emocji oznacza umiejętność ich wykrywania, oceny i zmiany. Celem jest osiągnięcie twórczego celu.

Na stanowiskach wymagających kreatywności, przed wpadnięciem na nowy pomysł, ludzie mogą przejść przez całą kolejkę górską emocji. Frustracja związana z problemem, dla którego wydaje się, że nie ma rozwiązania, może wpływać na ich nastroje. Napięta kreatywność to proces, w którym pojawiają się nowe pomysły. Ponadto regulacja emocji odgrywa fundamentalną rolę w dochodzeniu do pomyślnych wniosków.

„Zarządzanie własnymi emocjami ma kluczowe znaczenie dla przetrwania na obu etapach kreatywności i innowacji”.

-Kristina Potocnick-


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Potonik, K., Verwaeren, B., & Nijstad, B. (2022). Tensions and Paradoxes in Creativity and Innovation. Journal of Work and Organizational Psychology, 38(3), 149-163.
  • Amabile, T. M. (1988). A model of creativity and innovation in organizations. Research in organizational behavior, 10(1), 123-167.
  • Castells, M. (2008). Creatividad, innovación y cultura digital. Un mapa de sus interacciones. Telos: Cuadernos de comunicación e innovación, (77), 50-52.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.