Jak zidentyfikować swoje obecne potrzeby psychologiczne

Identyfikacja Twoich aktualnych potrzeb psychologicznych jest niezwykle ważna, jeśli chcesz skoncentrować swoje decyzje na najbardziej wrażliwych lub istotnych dla Ciebie aspektach. Tutaj podpowiadamy, jak to zrobić.
Jak zidentyfikować swoje obecne potrzeby psychologiczne

Napisany przez Edith Sánchez

Ostatnia aktualizacja: 26 marca, 2023

Potrzeby psychologiczne jednostki zmieniają się w zależności od czasu i okoliczności. Chociaż podstawowe potrzeby są podtrzymywane przez całe życie, każdy człowiek odczuwa inne natęże w różnych aspektach codzienności, w zależności od czynników takich jak wiek, osobiste doświadczenia czy specyficzny kontekst.

Powszechnie akceptowana jest teoria samostanowienia, która proponuje istnienie trzech podstawowych potrzeb psychologicznych. Te trzy potrzeby to kompetencja, pokrewieństwo i autonomia. Dla dalszego wyjaśnienia, potrzeby te można podzielić w następujący sposób: potrzeba pewności i komfortu, różnorodności, znaczenia, połączenia i relacji, wzrostu i wkładu.

Potrzeby psychologiczne – co to takiego?

Chociaż te potrzeby psychologiczne są zawsze w nas obecne, na każdym etapie życia są one doświadczane w inny sposób. Na przykład w pewnym momencie najważniejsza może być potrzeba połączenia i relacji. Jednak później potrzeba znaczenia staje się bardziej istotna. I tak dalej.

Jak jednak możesz określić, jakie są Twoje potrzeby tu i teraz? Pomocne mogą być cztery pytania, na które należy odpowiedzieć.

Wielu z nas przez większość czasu nie słucha siebie, ale słucha introjektowanych głosów mamy, taty, systemu, starszych, autorytetu lub tradycji”.

-Abraham Maslow-

człowiek myśli

Słowa zachęty

Podstawowe potrzeby psychologiczne są zawsze w nas obecne. Jednak w określonym momencie jeden z nich może stać się szczególnie ważny. Jednym ze sposobów rozpoznania go jest zadanie sobie pytania, jakie słowa zachęty najbardziej poruszyły Twoją duszę w ciągu ostatniego roku.

Odpowiadając na to pytanie, otwierasz drogę do pracy nad dwoma konkretnymi aspektami. Po pierwsze, o co walczyłeś i ile Cię to kosztowało. Po drugie, znaczenie, jakie nadałeś wsparciu, które otrzymałeś w tym zakresie.

Ważne jest, abyś zastanowił się, dlaczego akurat te słowa były dla Ciebie tak ważne. Jak one na Ciebie wpłynęły? Jeśli nie otrzymałeś takiej zachęty, pomyśl o sytuacji, w której chciałbyś ją otrzymać.

Komplement, którego pragniesz

Rzadko myślisz o komplementach, które chciałbyś otrzymać. Przynajmniej nie robisz tego świadomie. Jednak w głębi duszy masz tendencję do odczuwania dumy z czegoś, co zrobiłeś lub osiągnąłeś, co chciałbyś, aby inni również zauważyli. Być może nie brałeś tego świadomie pod uwagę, ale jeśli zajrzysz w siebie nieco głębiej, wkrótce to dostrzeżesz.

Podążając śladem upragnionego komplementu, osiągniesz najgłębszą potrzebę uznania. Da ci to również wyobrażenie o sposobie, w jaki projektujesz siebie oraz o jakości i wzajemności w Twoich relacjach z innymi ludźmi.

Jak myślisz, dlaczego inni Cię nie zauważają? Co powoduje ten brak pozytywnych opinii? Jak bardzo wpływa na Ciebie ten brak uznania?

Zapisana mądrość

W tym momencie musisz zadać sobie pytanie, jaka jest główna lekcja, której nauczyłeś się w ciągu ostatniego roku, w oparciu o popełniony błąd . Staraj się nie myśleć o tym za dużo. Trzymaj się pierwszego wrażenia, które przychodzi Ci do głowy. Najwyraźniej to najbardziej utkwiło Ci w pamięci, nawet jeśli nauczyłeś się więcej z innych doświadczeń.

Jest wysoce prawdopodobne, że Twoje obecne potrzeby psychologiczne są związane z tym wydarzeniem. Spróbuj przeanalizować, co doprowadziło Cię do błędu i jak go naprawiłeś. W takich okolicznościach zwykle podejmujesz szybkie decyzje i nie zawsze przyswajasz sobie to, co się stało. Jeśli jednak pokopiesz trochę głębiej, możesz nadać bardziej solidne znaczenie temu, co się stało.

Kobieta myśli

Uczucie wstydu

Na koniec powinieneś zadać sobie pytanie, kiedy ostatnio czułeś się czymś naprawdę zawstydzony. A co najważniejsze, dlaczego? Poczucie wstydu jest ściśle związane ze sposobem, w jaki oceniasz swoje zachowanie w danej sytuacji oraz z wagą, jaką w Twoim życiu mają opinie innych ludzi. Z tego powodu ważne jest, abyś dobrze się zastanowił przed udzieleniem odpowiedzi.

Jeśli chodzi o Twoje potrzeby psychologiczne, wstyd odnosi się do tych trzech podstawowych: kompetencji, relacji i autonomii. Pomaga zlokalizować kwestie, które są dla Ciebie najbardziej wrażliwe, jeśli chodzi o Twoje relacje ze sobą i z innymi, w tym wszelkie możliwe nierównowagi lub pęknięcia. Czego potrzebowałbyś, aby czuć się kompetentnie w sytuacji, w której się wstydzisz?

Po zadaniu sobie czterech podstawowych pytań określ, które wydarzenie miało na Ciebie największy wpływ lub skłoniło Cię do większej refleksji. Pomyśl o związanych z tym potrzebach psychologicznych i spróbuj określić, które z nich są dla Ciebie priorytetowe. Następnie upewnij się, że weźmiesz je pod uwagę, gdy następnym razem będziesz musiał podjąć decyzję.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • García-Calvo, T., Marcos, F. M. L., Sánchez-Miguel, P. A., Alonso, D. A., & Sánchez-Oliva, D. (2012). Adaptación a la expresión corporal del cuestionario de Apoyo a las Necesidades Psicológicas Básicas. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 10(2), 867-884.
  • Gil, V. D. (2017). Necesidad de reconocimiento y síndrome de selfie: un análisis relacional basado en minería de datos. Ingenierías USBMed, 8(1), 71-76.
  • Red Educativa Mundial. (2020, 1 mayo). La pedagogía del error: ¿Cómo aprender de los errores? https://www.redem.org/la-pedagogia-del-error-como-aprender-de-los-errores/.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.