William Stern, twórca, ale też zaciekły krytyk koncepcji IQ

Człowiek, który ukuł pojęcie IQ, stał się jego największym przeciwnikiem. W rzeczywistości William Stern ostrzegał, że klasyfikacja zdolności umysłowych danej osoby powinna również uwzględniać wszystko, od emocji po determinację.
William Stern, twórca, ale też zaciekły krytyk koncepcji IQ
Valeria Sabater

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Valeria Sabater.

Ostatnia aktualizacja: 02 sierpnia, 2023

Czy kiedykolwiek zrobiono ci test na IQ? Czy musiałeś przejść test psychometryczny w procesie wybiórczym? Istnieją różne instrumenty do tych celów, od Skali Inteligencji Dorosłych Wechslera (WAIS) do wymagającego testu Raven’s Progressive Matrices (RPM). Wynalazcą pierwszego testu inteligencji był William Stern.

Zasoby te mają na celu nie tylko pokazanie nam, jak wydajni jesteśmy na poziomie poznawczym. Klasyfikują nas również na podstawie naszych rzekomych zdolności społecznych. Pomyśl na przykład o stowarzyszeniu Mensa. To społeczność, do której mogą wejść tylko osoby o wysokich zdolnościach i przekraczające 98 %. W rzeczywistości ocena IQ jest nadal ważna w wielu obszarach i scenariuszach.

Na przykład jest one często wykorzystywana w postępowaniach sądowych do oceny psychologicznej dojrzałości oskarżonych. Również wtedy, gdy osoba doznała urazu głowy, a lekarze starają się ustalić zakres obrażeń. Istnieją również testy inteligencji, które służą do wykrycia najlepszych kandydatów na określone stanowiska. Jednak wielu ekspertów od dziesięcioleci ostrzega przed jednym szczególnym aspektem tego rodzaju badań.

Twierdzą, że używanie IQ jako wyłącznego sposobu pomiaru zdolności jednostki może być dyskryminujące, a także ograniczające. Co ciekawe, pierwszą osobą, która ostrzegała przed niebezpieczeństwem stosowania tego wskaźnika jako jedynego mechanizmu oceny ludzkich talentów i uzdolnień, był jego twórca: William Stern.

Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne zastosowało testy inteligencji podczas I wojny światowej, aby wybrać rekrutów. Testy były wyraźnie dyskryminujące w wywnioskowaniu, że niektórzy europejscy imigranci mieszkający w Stanach Zjednoczonych gorzej wypadali pod względem sprawności umysłowych.

Osoba przeprowadzająca test psychologiczny w celu zmierzenia IQ
William Stern żałował, że spopularyzował swoją koncepcję ilorazu inteligencji (IQ).

Kim był William Stern?

William Stern (1871-1938) był niemieckim psychologiem i filozofem, znanym ze swojego niezwykłego wkładu w dziedzinę inteligencji i osobowości. Jako pierwszy ukuł termin iloraz inteligencji (IQ) i stworzył innowacyjne instrumenty do wykrywania uzdolnień i talentów jednostek. To natychmiast otworzyło erę, w której procesy selekcji zaczęły być regulowane przez te instrumenty.

Jednym z obszarów, który skorzystał na wprowadzeniu IQ, był rozwój dziecka. To dlatego, że psychologowie spędzili dziesięciolecia, próbując ocenić wiek umysłowy dzieci i docenić indywidualne różnice w rozwoju. Postacie takie jak Alfred Binet i Théodore Simon próbowały tego dokonać już wcześniej. Jednak klucz definiujący dostarczył właśnie William Stern.

Jego teoria zaproponowała następującą formułę: IQ = wiek poznawczy/wiek chronologiczny x 100. Wiek chronologiczny odnosi się do daty i roku urodzenia danej osoby. Poznawczy to wystandaryzowana miara, która mierzy zdolności poznawcze w porównaniu ze średnimi wynikami osób w tym samym wieku.

Dane te ustaliły upośledzenie umysłowe danej osoby na poziomie IQ 70-85. Niemniej jednak Stern ostrzegł, że ta formuła nie powinna być używana jako jedyna metoda kategoryzowania inteligencji jednostki. Jego ostrzeżenia zostały zignorowane.

„Słabości umysłowej lub upośledzenia granicznego nie można ocenić wyłącznie na podstawie IQ”.

-William Stern-

Duże zainteresowanie rozwojem dziecka

Stern poślubił Clarę Joseephy, która również zajmowała się psychologią. Oboje interesowali się rozwojem dziecka, co zaowocowało realizacją słynnego projektu. W rzeczywistości Sternowie badali troje swoich dzieci od urodzenia do 18 roku życia, aby zrozumieć, w jaki sposób ustanowili język i cały zestaw procesów poznawczych: pamięć, uwagę, osądy, rozumowanie itp.

Dr James T. Lamiell przeprowadził badanie, w którym zebrał wszystkie wnioski, do jakich doszli małżonkowie w badaniu rodzinnym. Test IQ nie mierzył pewnych aspektów, które również tworzyły część inteligencji dzieci. W rzeczywistości Stern podkreślił znaczenie zmiennych wolicjonalnych (motywacja, postanowienie) i emocjonalnych.

Podświetlany mózg dziecka
Dla Williama Sterna emocje były również decydujące w ocenie inteligencji.

Pionier IQ, który stał się jego największym krytykiem

Osoba stojąca za koncepcją IQ okazała się ostatecznie jej największym krytykiem. To jedna z najciekawszych ironii w historii psychometrii i badań nad inteligencją. Nie wszyscy jednak wiedzą, że William Stern nie chciał, aby jego nazwisko było kojarzone z tą teorią i jej klasyczną formułą (Lamiell, 2003, s. 1).

W 1933 roku napisał następujące słowa:

„W każdych warunkach istoty ludzkie są i pozostaną ośrodkami własnego życia psychicznego i własnej wartości. Innymi słowy, pozostają osobami, nawet jeśli są badane i traktowane z perspektywy zewnętrznej, w odniesieniu do celów innych… Moje odczucie jest takie, że psychotechnicy poniżają ludzi, używając ich jako środka do osiągnięcia innych celów”.

-Stern, 1933, cytowany w Lamiell, 2003-

Filozofia personalizmu przeciw merkantylizmowi doboru personelu

William Stern opracował IQ i inne podejścia psychometryczne, aby lepiej poznać ludzi, a nie ograniczać ich potencjał na podstawie procentów osiąganych w teście. W istocie był obrońcą filozoficznej teorii personalizmu, podejścia, które postrzega człowieka jako wolną i niepowtarzalną jednostkę, której wartość tkwi w tym, kim jest.

Osoby nigdy nie powinny być traktowane jak towar. Powinni mieć możliwość realizacji swojego potencjału, kiedy tylko zechcą. Kontrastuje to z ideą testów inteligencji. Jednak przemysł pracy, a także wojsko od dawna wybierają ludzi na podstawie wskaźnika IQ.

Stern całe życie żałował, że psychotechnika zmieniła ludzi w maszyny wybierane na rynek pracy lub do wojska. Wielu uważało, że ich możliwości są całkowicie ograniczone z powodu prostego faktu uzyskania niskiego lub średniego wyniku w tych testach. Było to na początku XX wieku. Niechętny ojciec testu IQ nie wiedział, że ten trend utrzyma się jeszcze przez kilka dziesięcioleci.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Allport, Gordon (Oct 1938). “William Stern: 1871-1938”. The American Journal of Psychology. 51 (4): 772–773. JSTOR 1415714
  • Lamiell, James T. (2003), Beyond Individual and Group Differences. Sage Publications, ISBN 9780761921721
  • Lamiell, James T (2009). “Some Philosophical and Historical Considerations Relevant to William Stern’s Contributions to Developmental Psychology”. Zeitschrift für Psychologie. 217 (2): 66–72. doi:10.1027/0044-3409.217.2.66
  • Stern, William (1914) [1912 (Leipzig: J. A. Barth, original German edition)]. Die psychologischen Methoden der Intelligenzprüfung: und deren Anwendung an Schulkindern [The Psychological Methods of Testing Intelligence]. Educational psychology monographs, no. 13. Guy Montrose Whipple (English translation). Baltimore: Warwick & York. ISBN 9781981604999

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.