Margaret Floy Washburn: pierwsza kobieta - psycholog

Margaret Floy Washburn była jednym z pionierów psychologii. Dowiedz się o niej dzisiaj czegoś więcej!
Margaret Floy Washburn: pierwsza kobieta - psycholog
María Prieto

Napisane i zweryfikowane przez psycholog María Prieto.

Ostatnia aktualizacja: 22 grudnia, 2022

Margaret Floy Washburn była genialną uczennicą, która wyprzedziła swój czas. Jej charakter i wytrwałość przyniosły jej szacunek ze strony wielu innych psychologów. Ponieważ uczelnie wyższe nie przyjmowały kobiet w jej czasach, była akceptowana jedynie w roli „wolnego słuchacza”.

Jednak mimo wszystko zawsze będziemy pamiętać Margaret Floy Washburn jako pierwszą kobietę, która zrobiła doktorat w dziedzinie psychologii.

Kiedy myślimy o pionierach psychologii, przychodzą na myśl tak ważne i znane nazwiska, jak na przykład Sigmund Freud, Jean Piaget i Carl Jung. Tak, byli naprawdę ważnymi współpracownikami. Jednak wiele kobiet, które były także pionierkami psychologii, pozostało na drugim planie, przyćmione przez mężczyzn dominujących w ich czasach.

Margaret Floy Washburn i uprzedzenia, z jakimi miała do czynienia

Opinia publiczna ma nawet dzisiaj wiele różnych uprzedzeń co do najwybitniejszych postaci w historii psychologii. Po prostu nie zdajemy sobie sprawy z roli kobiet w wielu obszarach. Były one nawet pionierami w wielu dziedzinach nauki.

Ich historie i odkrycia często były zamazane lub przyćmione przez męskie postacie ich czasów. Z tego powodu trudno je wydobyć z cienia historii.

Psychologia, podobnie jak inne dyscypliny, opiera się na kobietach, które wniosły znaczący wkład w jej rozwój. Jednak prawie zawsze musiały one pokonywać wielkie przeszkody, aby zostać rozpoznanymi przez ludzi im współczesnych.

Dwie głowy

Zamiast pomagać im, w rzeczywistości mężczyźni próbowali wykazać fizyczną, moralną i społeczną niezdolność kobiet do wniesienia jakiegokolwiek poważnego wkładu w wiedzę naukową.

Bardzo wyraźnym tego przykładem jest Margaret Floy Washburn. Jak wspomnieliśmy wcześniej, Uniwersytet Columbia (oryg. Columbia University) nie przyjąłby jej w swoje szeregi, ponieważ była kobietą. Pokonała ona olbrzymie przeszkody, aby móc pracować jako psycholog na tej uczelni.

Poza tym była również wykluczana z różnych towarzystw naukowych, takich jak „Eksperymentaliści” (oryg. Experimentalists) pod przewodnictwem Edwarda B. Titchenera.

Aż do XX wieku uniwersytety na całym świecie odmawiały wstępu kobietom. Poza tym wiele zawodów, które wymagały jakiejkolwiek formy studiów lub badań, również ich nie akceptowało. Do tego wszystkiego musimy dodać przypadki kobiet, których historie i życia zostały wymazane z historii. A wraz z tym wszystkie ich badania i odkrycia.

„Historia sprzeciwu mężczyzn wobec emancypacji kobiet jest być może bardziej interesująca niż historia samej emancypacji”.
-Virginia Woolf-

Opowieść o niezwykłej odporności

Margaret Floy Washburn urodziła się w 1871 roku w Nowym Jorku. Była jedynaczką. Jej rodzina przeprowadzała się regularnie, ponieważ jej ojciec był wikariuszem w Kościele anglikańskim i często musiał przenosić się do różnych parafii.

Była od najmłodszych lat genialną uczennicą i studentką. W efekcie zdecydowała się studiować psychologię na Columbia University w Nowym Jorku. Wybrała ten uniwersytet, ponieważ wykładał tam profesor James McKeen Cattell. Był on jednym z najważniejszych psychologów przełomu XIX i XX wieku.

Jako przedstawiciel tak zwanej amerykańskiej szkoły psychologii (oryg. American School of Psychology) pomógł uczynić psychologię nauką „godną zaufania”. Do tego czasu wielu uważało ją za pseudonaukę.

Pomimo świetnych osiągnięć akademickich, Columbia University nie przyjmowała studentek. Z tego powodu Margaret Floy Washburn mogła uczestniczyć w zajęciach tylko jako „wolny słuchacz”.

Kiedy profesor Cattell zauważył zainteresowanie swojej studentki, zachęcił ją, aby złożyła podanie na Cornell University, gdzie miała szczęście pracować pod opieką Edwarda B. Titchenera.

Badanie eksperymentalne

Margaret Floy Washburn przeprowadziła eksperymentalne badanie metod równoważności w percepcji dotykowej. Uzyskała za tę pracę tytuł magistra. Następnie opracowała rozprawę doktorską na temat wpływu obrazów wizualnych na oceny dotykowego dystansu i kierunku.

Edward B. Titchener wysłał ten artykuł do czasopisma Philosophische Studien, które opublikowało go w 1895 roku. Rok wcześniej Margaret Floy Washburn została pierwszą kobietą, która otrzymała tytuł doktora w dziedzinie psychologii.

U psychologa

W 1908 roku Margaret Floy Washburn opublikowała swoją najważniejszą i najbardziej znaną książkę zatytułowaną „The Animal Mind”. To była praca z psychologii porównawczej, w której zebrała badania dotyczące pracy eksperymentalnej w psychologii zwierząt.

Jej treść obejmowała szeroki wachlarz czynności związanych ze zmysłami i percepcją. Praca Margaret Floy Washburn była wspierana i doceniana na całym świecie. Najwyraźniej była ona obojętna na seksistowskie dyskryminacje, z jakimi miała do tej pory do czynienia.

Ze względu na swój ugodowy charakter została jedną z dwóch pierwszych kobiet przyjętych do klubu „Eksperymentalistów”. Stało się to po śmierci Titchenera, jej założyciela, i po 25 latach wykluczania kobiet z ich grona.

Życie doktor Margaret Floy Washburn było bez wątpienia ekscytujące. Walczyła do końca, aby osiągnąć cele, które sobie wyznaczyła. Jednak mimo tego, że jej koledzy docenili jej zasługi, historia nie nadała jej jeszcze znaczenia i uznania społecznego, na jakie ta kobieta bez wątpienia zasługuje.

„Każdy, kto wie cokolwiek o historii, wie, że wielkie zmiany społeczne są niemożliwe bez kobiecego przewrotu. Postęp społeczny można dokładnie zmierzyć na podstawie pozycji społecznej płci pięknej, łącznie z tymi brzydkimi jej przedstawicielkami.”
-Karl Marx-


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.