Martin Heidegger - jak zrozumieć jego filozofię?

Heidegger był jednym z największych myślicieli historii. W tym artykule dokonamy przeglądu niektórych jego kluczowych idei, próbując zrozumieć jego sposób myślenia.
Martin Heidegger - jak zrozumieć jego filozofię?
Matias Rizzuto

Napisane i zweryfikowane przez filozof Matias Rizzuto.

Ostatnia aktualizacja: 16 maja, 2023

Martin Heidegger (1889-1976) uważany jest za jednego z najważniejszych myślicieli XX wieku. Jego idee wywarły ogromny wpływ na współczesną filozofię i psychologię. Jego główne badania dotyczyły naszych relacji ze światem i naszej świadomości śmierci. Dziś jego płodna twórczość nadal urzeka współczesnych myślicieli.

Zrozumienie filozofii Heideggera nie jest łatwe, ponieważ jego język jest często bardzo niejasny. Wyjaśnienie niektórych jego koncepcji zapewni jednak lepszą wizję jego poglądu na życie ludzkie i związane z nim pytania. Poniżej przedstawimy kilka wskazówek, jak lepiej zrozumieć jego sposób myślenia.

1. Ontologia i fenomenologia

Aby zrozumieć myśli Heideggera, musimy wziąć pod uwagę, że jego filozofia bazowała na fenomenologii Edmunda Husserla. Fenomenologia jest metodą filozoficzną, która uwzględnia istnienie przedmiotów w odniesieniu do sposobu, w jaki je postrzegamy, a nie jako odrębne byty.

Według Heideggera różne gałęzie nauki badają istotę jako byt, a zatem nie osiągają jej pełnego zrozumienia. Ontologia jest dyscypliną filozoficzną, która bada istnienie rzeczy. Martin Heidegger posługuje się metodą fenomenologiczną, aby znaleźć prawdziwy sens bytu. Twierdzi, że aby osiągnąć prawdziwe zrozumienie „tego, co jest”, musimy myśleć o rzeczach i nas samych jako o wzajemnie powiązanych, a nie oddzielonych od reszty.

Umysł z człowiekiem w środku
Martin Heidegger (1889 – 1976) znany jest ze swoich prac nad fenomenologią i egzystencjalizmem.

2. Dasein i udręka

Dasein było jednym z najważniejszych pojęć filozofii Martina Heideggera. Termin ten, wywodzący się z języka niemieckiego, można przetłumaczyć jako „być tam” lub „być w świecie”. Odnosi się do ludzkiej egzystencji. Według Heideggera jestestwo ma wyjątkowy związek ze światem. Poprzez swoje istnienie realizuje swoją skończoność.

Heidegger argumentował, że jestestwo różni się od innych bytów na świecie tym, że ma zdolność rozumienia i dbania o własne istnienie. Dasein jest świadome swojej skończoności. Powoduje to niepokój lub udrękę na myśl o możliwości śmierci. Jest to podstawowa cecha naszej konstytucji jako ludzi. Odróżnia nas to od innych istot na świecie.

Dasein jest także świadome swojego istnienia w stosunku do świata i innych bytów. W efekcie jest świadome swojej sytuacji na świecie. Ta świadomość jest tym, co Heidegger nazwał „byciem w świecie”. Jest to niezbędne do zrozumienia naszej fundamentalnej troski o skończoność i śmierć.


Możesz też przeczytać Medard Boss i filozofia Dasein


[/atomik-czytaj też]

3. Bycie i czas

W swoim głównym dziele Bycie i czas Martin Heidegger rozróżniał czas jako kryterium ontologiczne (czasowość) od czasu bytów lub trwania rzeczy (czas mierzalny).

Heidegger uważał, że czas w sensie ontologicznym nie jest czymś, co się zaczyna i kończy. Ma cechę czasową, która umożliwia istnienie rzeczy (tymczasowość). Czasowość ukazana jest jako warunek dasein i możliwość bycia w czasie. Zrozumienie tego terminu jest fundamentalnym zadaniem ontologii, ponieważ to tam znajduje się struktura bytu.

„Czasowość uwstecznia się jako przyszłość, która uobecnia się w procesie bycia”.

-Martina Heideggera-

spiralny zegar
Struktura bytu odnajduje się w jego czasowości.

4. Zapomnienie bycia

Niepokojący stan, którego doświadczają istoty ludzkie, gdy uświadamiają sobie swoją skończoność, popycha ich do życia w tym, co Heidegger określa jako „być”. Oznacza to, że przeszłość staje się teraźniejszością. Dasein ma tendencję do gubienia się w codziennych rzeczach, takich jak praca, relacje społeczne i zajęcia rekreacyjne. Zapomina o trosce o własną egzystencję i relacje ze światem.

Dla Heideggera ta tendencja prowadzi nas do życia w nieautentyczny sposób. Oznacza to, że dostosowujemy się do oczekiwań i wartości świata z góry ustalonego przez przeszłość, pogrążając nas w nudzie.

Aby wyjść z tego stanu, musimy na nowo odkryć naszą autentyczność. Musimy obudzić temperament, który pozwala nam stawić czoła udręce i rozwikłać fundamentalne metafizyczne pytania dotyczące naszej egzystencji.

5. Heidegger i technologia

Według Heideggera technologia ukrywa prawdziwy sens bytu, ponieważ nie można jej zredukować do obserwowalnych bytów. Skrywa nie tylko bycie, ale i sam sens naszego istnienia. Jest odpowiedzialna za katapultowanie nas w życie pozbawione autentyczności.

Technologia pomaga nauce kategoryzować byty i izolować je od naszych relacji z nimi. Załóżmy na przykład, że widzisz otwartą książkę w pokoju. Kiedy na to patrzysz, nie widzisz śladów atramentu na papierze, ale przedmiot, który ma dla Ciebie określone znaczenie. Jednak gdybyś wprowadził osobę z kultury bez literatury do tego samego pokoju, jest bardzo prawdopodobne, że nie zobaczyłaby tego samego przedmiotu, co Ty.

W ten sam sposób bytu nie można sprowadzić do sumy jego części. Jego istota kończy się w relacji do tego, co go otacza. Co więcej, nabiera znaczenia poprzez postrzeganie podmiotów.

Kobieta wyobraża sobie jej umysł
Kiedy wiedza jest wyliczana i kategoryzowana, zapomina się o istocie bytu.

6. Martin Heidegger i poeci

Według Heideggera poezja jest sposobem myślenia, który wykracza daleko poza logikę i rozum. Według tego myśliciela ekspresja poetycka pomagała mu uzyskać jaśniejsze i głębsze zrozumienie niż to, które wyjaśnia nauka i filozofia.

Poeci, będąc wrażliwymi, potrafią uchwycić istotę bytu. Wyrażają to w sposób metaforyczny, który wykracza poza zwykły techniczny opis. Należy zauważyć, że poezję, do której odwołuje się Heidegger, reprezentują wybitni poeci niemieccy, tacy jak Hölderlin, Rilke, Trakl, Celan.

7. Kontrowersje polityczne

Heidegger był członkiem partii nazistowskiej w latach 1933-1945. Fakt ten doprowadził wiele osób do zakwestionowania słuszności jego myśli. Utrzymują, że jego filozofię można uznać za zgodną z jednym z najokrutniejszych procesów politycznych w historii.

Z drugiej strony są tacy, którzy bronią jego idei. Twierdzą, że nie są związane z politycznymi skłonnościami, które autor utrzymywał przez całe życie. Ponadto uważają, że jego przynależność do partii nazistowskiej była strategiczna.

Należy zauważyć, że w przeciwieństwie do wielu współczesnych niemieckich intelektualistów, Heidegger nigdy nie przepraszał za swoje poparcie dla nazistowskiego reżimu. W 2014 roku opublikowano serię dokumentów zwanych czarnymi księgami. Wyraźnie zademonstrowały jego przynależność do nazizmu i jego antysemickie idee.

Wpływowy filozof

Niewątpliwie myśli Heideggera nie można pominąć, jeśli chodzi o zrozumienie filozofii XX wieku. Pomimo kontrowersji politycznych, które go otaczały, jego idee wywarły ogromny wpływ na wielu późniejszych myślicieli, takich jak Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, Peter Sloterdijk, a także psychiatrów, takich jak Medard Boss.

Z drugiej strony jego przeciwnicy zarzucają mu używanie niejasnego i wieloznacznego języka, który łatwo może prowadzić do błędów i wprowadzających w błąd definicji. Pomimo tej krytyki trudno jest zignorować myśliciela takiego jak Heidegger. Z pewnością nadal będzie miał wielki wpływ na tych, którzy chcą zagłębić się w świat współczesnej filozofii.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Heidegger, M.; Ser y Tiempo, México, FCE, 1986.
  • Heidegger, M.; ¿Qué es la metafísica? y otros ensayos, Bs. As., Ediciones Fausto, 1992.
  • Reé, J.; Heidegger, historia y verdad en Ser y Tiempo, Colombia, 2000.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.