Czy coaching działa jako terapia?

Coach może dostarczyć Ci naprawdę cennych narzędzi do zmiany. Czy jednak pozwoliłby Ci pokonać depresję lub lęk? Raczej nie.
Czy coaching działa jako terapia?
Valeria Sabater

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Valeria Sabater.

Ostatnia aktualizacja: 25 maja, 2023

Czy coaching działa jako terapia? Bez wątpienia wiele osób zastanawia się nad tym w trudnych chwilach, gdy czują się zablokowani, cierpią emocjonalnie lub nie są w stanie sprecyzować swoich celów i osiągnąć samorealizacji i szczęścia. Metoda ta jest dobrym źródłem do promowania rozwoju osobistego.

Niewątpliwie coaching ma pozytywny wpływ na różne obszary rozwoju umiejętności i wydajności. Jednak pewne dziedziny nauk klinicznych i medycznych nie popierają tej metody. Twierdzą, że jeśli chodzi o problemy emocjonalne, często doświadczamy zniechęcenia, kryzysu i bólu. Dlatego to psychologia jest odpowiednią dziedziną do ich leczenia.

Jedną z największych zalet coachingu jest to, że jest to model krótkoterminowy, z poradami opartymi na wsparciu i poszukiwaniu rozwiązań.

liczby symbolizujące, czy coaching działa jako terapia
Coaching jest doskonałym źródłem informacji w miejscu pracy i rozwoju osobistym.

Czy coaching działa jako terapia?

Termin coaching zyskał szczególne znaczenie między latami 1990 a 2000. Powstał w dziedzinie biznesu jako strategia rozwoju umiejętności pracowników i szkoleń przywódczych. W takiej formie był to pełny sukces. Od tego momentu metoda ta została rozszerzona na różne scenariusze. Później pojawił się w procesach takich jak life coaching.

Dzisiaj, w czasach, gdy problemy ze zdrowiem psychicznym są ważnym zagadnieniem społecznym, łatwiej jest szukać i wykorzystywać alternatywne zasoby zamiast tradycyjnych. Atrakcyjność coachingu wynika głównie z faktu, że jest on powiązany z zagadnieniami doradztwa w zakresie zarządzania. Ale czy może działać jako terapia?1. Nie jest to model terapeutyczny ani kliniczny, ale model treningowy

Coaching to nieuregulowana i niezdefiniowana branża. Chociaż istnieją międzynarodowe organizacje, które przeprowadzają szkolenia dla innych, pozostaje wiele wątpliwości dotyczących procesu coachingu. Elias Aboujaoude z Uniwersytetu Stanforda (USA) odniósł się do tej kwestii w 2020 roku.

Coaching jest dobrą drogą do aktywizacji zmian i prowadzenia jednostki ku jej celom. Nie nadaje się jednak do prowadzenia interwencji u osób z zaburzeniami klinicznymi. Aboujaoude twierdzi również, że potrzebujemy więcej niejednoznacznych badań, aby wykazać jego skuteczność i uregulować rolę coacha.

Chociaż psychologowie i trenerzy dążą do poprawy życia ludzi, tylko ci pierwsi są uprawnieni do interwencji w aspekty związane ze zdrowiem psychicznym.

2. Uzupełnia terapię psychologiczną, ale jej nie zastępuje

Duke University (USA) przeprowadził badanie, z którego wynika, że w pewnych kontekstach terapeutycznych coaching może być przydatny, ponieważ ułatwia uzyskanie wzmocnienia.

Coaching integracyjny, ukierunkowany na współpracę w obszarze zdrowia, jest badanym obszarem, który okazuje się mieć pewne zalety. Jego skuteczność polega na napędzaniu jednostki do osiągania celów.

Chociaż coaching nie jest modelem medycznym, wspiera i zachęca do zmiany zachowań, co jest pozytywnym podejściem. Jako dodatek do terapii psychologicznej i innych różnych modeli klinicznych popartych dowodami naukowymi może przynieść korzyści pacjentowi. Ale sam w sobie nie jest odpowiednim źródłem informacji i rozwiązań dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. Osoby zajmujące się coachingiem nie mają specjalnego szkolenia w zakresie zdrowia psychicznego

Niektórzy ludzie korzystają z coachingu, aby zaradzić objawom depresyjnym i/lub lękowym. Oczywiście mogą doświadczyć poprawy, nawet jeśli będzie to po prostu silny efekt placebo. W końcu wszyscy jesteśmy wyjątkowi i niektórzy z nas inaczej zareagują na daną metodę. Dlatego możliwe, że coaching może okazać się pomocny.

Nawroty obniżonego nastroju mogą się jednak często zdarzać. Jest tak, ponieważ za depresją i lękiem często leżą nieleczone choroby współistniejące, nawyki, zachowania i niewykryte czynniki ogólnoustrojowe. Coach nie jest natomiast przeszkolony w zakresie zdrowia psychicznego. Osobom tym brakuje specjalizacji, dużego doświadczenia w tym zakresie, a także kwalifikacji.

4. Coaching działa na zorientowanych na cel zdrowych ludzi

Aby dowiedzieć się, czy coaching działa jako terapia, musimy najpierw wyjaśnić, czym naprawdę jest psychoterapia. Jest to proces, którego celem jest wyleczenie lub złagodzenie szeregu schorzeń, objawów lub chorób. Celem coachingu nie jest natomiast leczenie schorzeń psychicznych, ale poprowadzenie osoby ku zmianie i osiągnięciu celów.

Psychologowie są upoważnieni do pracy nad cierpieniem emocjonalnym, dysfunkcyjnymi zachowaniami i wszystkimi objawami związanymi z różnymi problemami psychologicznymi. Możemy również udać się na terapię psychologiczną, nie cierpiąc na zaburzenia kliniczne, na przykład aby promować samoświadomość.

Dlatego ważne jest, aby pamiętać, że podczas gdy psychologia jest dyscypliną, coaching jest metodą o ograniczonym i specyficznym obszarze zastosowania. Nie można go stosować w leczeniu fobii, urazów ani dyskomfortu emocjonalnego.

Coachowie pomagają jednostkom identyfikować, realizować i osiągać ich postanowienia. Coaching jest zorientowany na cel i wyniki. W terapii psychologicznej główne cele nie są jasne od samego początku. Są one adresowane w miarę postępu procesu. Terapia polega na wykryciu leżących u podstaw problemów klinicznych i autentycznych potrzeb pacjenta.

5. Coaching jest niezwykle skuteczny w miejscu pracy, a nie w środowisku terapeutycznym

Coaching to naprawdę przydatny, ciekawy i wieloaspektowy model podejścia w miejscu pracy. Trenerzy umiejętności i kompetencji pomagają nam doskonalić się zawodowo i wspierają naszą potencjalną wartość. Ponadto pomagają zwiększyć naszą pewność siebie i motywację do opracowania lepszych narzędzi do rozwiązywania problemów i kreatywności. Budzą też optymizm.

Jednak trenerzy życia i umiejętności nie mogą prowadzić pracy w warunkach terapeutycznych. Nie mają również przeszkolenia w zakresie opracowywania planowanych interwencji i rozwiązywania problemów ze zdrowiem psychicznym.Terapeuta wyjaśnia, czy coaching działa jako terapia
Coach jest naprawdę przydatną postacią, która pozwala nam sprecyzować nasze cele w chwilach zwątpienia lub gdy brakuje nam motywacji.

Skąd masz wiesz, czy potrzebujesz coacha czy psychologa?

Jeśli chodzi o dążenie do lepszej jakości życia, zawsze mile widziane są nowe podejścia i wyspecjalizowani specjaliści. Jak już wiesz, coaching nie jest terapią. Osoby zajmujące się coachingiem nie mają kompetencji w zakresie zdrowia psychicznego, ale służą promowaniu konkretnych zmian.

Coaching może być interesujący i korzystny, o ile wiesz, jakie są Twoje konkretne potrzeby. W zależności od osobistych okoliczności możesz wybrać coacha lub psychologa.

W jaki sposób coach może Ci pomóc?

Coaching jest specyficzną techniką zorientowaną na cel. Może być prowadzona w grupie lub indywidualnie. Coaching pomoże Ci:

 • Osiągać cele.
 • Osiągnąć sukces.
 • Wzmocnić swoje mocne strony.
 • Wykorzystać swoje umiejętności przywódcze.
 • Podejmować lepsze decyzje.
 • Wyszkolić się w nowych umiejętnościach.
 • Zidentyfikować istotne przeszkody.
 • Poprawić swoją motywację i pewność siebie.

Jak psycholog może Ci pomóc?

Na terapię psychologiczną powinieneś udać się, gdy nie czujesz się dobrze i dostrzegasz, że Twoje życie jest w jakiś sposób ograniczone. Terapeuta może pomóc z problemami takimi jak:

 • Smutek.
 • Trauma.
 • Uzależnienia.
 • Lęki i fobie.
 • Kryzysy osobiste.
 • Niepokój i stres.
 • Cierpienie emocjonalne.
 • Utrata nadziei.
 • Problemy w pracy.
 • Niepewność i niska samoocena.
 • Zmiany w zachowaniu.
 • Myśli samobójcze i samookaleczanie.
 • Problemy z odżywianiem.
 • Obsesyjne myśli.
 • Trudności w związkach.
 • Trudności w stawianiu czoła problemom.
 • Pragnienie samopoznania i wyjaśnienia swoich celów.

Potrzeba regulacji funkcji

Biorąc pod uwagę, że coaching istnieje od dziesięcioleci, nadszedł czas, aby ta dziedzina została uregulowana z korzyścią dla wszystkich. Autoryzacja i wdrażanie standardów szkoleniowych byłyby idealnym wyjściem.

Należy pamiętać, że psychologia nie lekceważy tej metody. Wielu psychologów stara się również zakwalifikować w tym podejściu. Potrzebujemy tylko odpowiedniego ustawodawstwa, aby zagwarantować wszystkim najlepszą opiekę.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


 • Briner, Rob. (2012). Does coaching work and does anyone really care?. OP Matters. 16. 10.53841/bpsopm.2012.1.17.4.
 • Hart, V., Blattner, J. y Leipzig, S. (2001). Coaching versus terapia: una perspectiva. Revista de consultoría de psicología: práctica e investigación, 53 (4), 229–237. https://doi.org/10.1037/1061-4087.53.4.229
 • Wolever RQ, Caldwell KL, Wakefield JP, Little KJ, Gresko J, Shaw A, Duda LV, Kosey JM, Gaudet T. Integrative health coaching: an organizational case study. Explore (NY). 2011 Jan-Feb;7(1):30-6. doi: 10.1016/j.explore.2010.10.003. PMID: 21194670.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.