Depresja uchodźców wojennych

Każdego roku miliony ludzi opuszczają swoje domy i kraje pochodzenia w wyniku wojny. Depresja jest prawdopodobnie jednym z najczęstszych i najbardziej destrukcyjnych doświadczeń, z jakimi się borykają. Ale jakie są skutki przymusowej migracji? A jak objawia się depresja u uchodźców wojennych? Dowiedz się tutaj.
Depresja uchodźców wojennych
Gorka Jiménez Pajares

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Gorka Jiménez Pajares.

Ostatnia aktualizacja: 14 czerwca, 2023

Depresja jest jednostką kliniczną, która ma siłę, aby zgasić najmniejszy promyk nadziei. Mając to na uwadze, czy mógłbyś wyobrazić sobie siebie na miejscu uchodźcy wojennego? Na całym świecie są miliony ludzi, którym pozostały tylko wspomnienia domów, których zostali pozbawieni. Depresja uchodźców wojennych jest poważnym problemem.

W wyniku okrucieństwa obecnej wojny na Ukrainie liczba uchodźców w Europie rośnie wykładniczo. Jeśli chodzi o ich zdrowie psychiczne, napotykają niezliczone bariery w dostępie do opieki zdrowotnej. Obejmują one zarówno długie procedury biurokratyczne, jak i problemy społeczno-polityczne krajów, które przyjęły tych ludzi. Nie zapominając o długich okresach spędzonych w barakach w obozach dla uchodźców.

Do tych czynników dochodzi fakt, że migracja jest uważana za potencjalnie traumatyczne doświadczenie. Nic dziwnego, że pogarsza to ogólny kontekst wojny.

Ten zespół czynników: wojna, migracje, niepewne życie w obozie i trudności w dostępie do interwencji psychologicznych są doskonałymi pożywkami dla rozwoju zaburzeń klinicznych. W tym artykule skupimy się na jednym z nich: depresji uchodźców wojennych (Lavdas i in., 2023).

„Smutek to ściana między dwoma ogrodami”.

-Kahlil Gibran-

Migracja: ucieczka od śmiercionośnej wojny

Według publikacji w specjalistycznego czasopisma BMC Medicine (Kane i in., 2014) w obozach dla uchodźców lekarze muszą radzić sobie z wieloma problemami zdrowia psychicznego. Są to na przykład depresja i nadużywanie substancji. Ale co najbardziej martwi ludzi, którzy wyemigrowali, aby uniknąć wojny?

Ta kwestia została poruszona w badaniach przeprowadzonych przez Michalisa Lavdasa i jego zespół i opublikowanych w BMC Psychiatry. Specjaliści zidentyfikowali następujące czynniki:

  • Bezrobocie.
  • Niepewność.
  • Akulturacja.
  • Utrata życia.
  • Degradacja w sferze społecznej.
  • Obawy ekonomiczne.
  • Bycie narażonym na kontekst wojny.

Punktem wyjścia jest ucieczka przed wojną. Przybycie do obozu dla uchodźców to kolejny przystanek w długiej podróży. Co więcej, w niektórych obozach życie jest niezwykle ciężkie, ponieważ kultura kraju pochodzenia jest zupełnie inna. Dlatego przebywanie w takim obozie ma znaczący wpływ na jednostkę. Wiąże się to z chaotyczną mieszanką zmian, bólu i niepewności.

„Przybycie do obozu oznacza powolny proces adaptacji do nowego, nieznanego środowiska”.

-Miriam George-

Rodzina uchodźców wojennych idzie z torbami i walizkami
Przybycie do obozu dla uchodźców niesie ze sobą nadzieję, ale także czynniki wpływające na depresję.


Bezczynność i demotywacja

Uchodźcy opuszczają swoje kraje, aby spróbować przetrwać niszczycielskie wojny, które uśmiercają wszelką nadzieję na przyszłość. Ludzie uciekają z bagażami pełnymi udręki i troski o własne przetrwanie, ale także o swoje dzieci i inne bezbronne osoby, za które do tej pory byli odpowiedzialni.

Bezczynność, o której wspominaliśmy wcześniej, jest również ściśle związana z objawami depresyjnymi. Taki scenariusz często staje się błędnym kołem. Wynika z braku motywacji, braku intymnych i znaczących interakcji z innymi ludźmi oraz utraty przyjemności z codziennych spraw.

Dlatego też niezbędna jest poprawa charakterystyki obozów dla uchodźców. Udzielanie uchodźcom bezpośredniej pomocy psychologicznej oznacza również powierzanie im zadań i działań, które mogą uznać za znaczące i ważne. W końcu osoba, która czuje, że życie ma sens, jest bardziej przygotowana do stawienia czoła wzlotom i upadkom.

„Uchodźcy są jak wszyscy inni, mają marzenia i nadzieje i zasługują na szansę na zbudowanie lepszego życia”.

-David Miliband-


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.