Pamięć emocjonalna - jak jest konsolidowana w mózgu?

Nauka twierdzi, że sen, a dokładniej faza REM, ma decydujące znaczenie dla konsolidacji wspomnień z pewnym ładunkiem emocjonalnym w mózgu. W rzeczywistości pamięć, emocje i nocny odpoczynek są ze sobą ściśle powiązane.
Pamięć emocjonalna - jak jest konsolidowana w mózgu?
Valeria Sabater

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Valeria Sabater.

Ostatnia aktualizacja: 22 grudnia, 2022

Dlaczego traumatyczne i bardzo bolesne doświadczenia są tak trudne do zapomnienia? Zrozumienie, w jaki sposób pamięć emocjonalna jest konsolidowana w mózgu, od dawna pozostaje dla naukowców zagadką. W rzeczywistości wspomnienia przesiąknięte pełną paletą naszego wszechświata emocji częściowo określają, kim jesteśmy. To część, którą dziedzina naukowa chciałaby lepiej zrozumieć.

Istnieją różne teorie, które próbują ujawnić, w jaki sposób kodyfikujemy i przywołujemy każdy fakt, niuans, sytuację i przeżyte doświadczenie. Rzeczywiście, nieodłączną cechą bycia człowiekiem jest to, że wszystko, co wywołuje w nas nadzieję, strach, zaskoczenie, smutek lub udrękę, pozostaje znacznie bardziej w pamięci. To tak, jakby ktoś wyrzeźbił go w głębi naszych mózgów.

Najmądrzejsi i najbardziej wykształceni eksperci w dziedzinie neuronauki twierdzą, że za tą osobliwością kryją się neuroprzekaźniki. Pośredniczą w konsolidacji pamięci długotrwałej, a także treści emocjonalnych. Jest jednak jeszcze jeden fascynujący element związany z tym procesem przechowywania. W rzeczywistości wydaje się, że sen jest kluczem do maszynerii, w której emocjonalne wspomnienia trwają wiecznie.

Uważa się, że zarówno hipokamp, jak i ciało migdałowate mają decydujące znaczenie w ustalaniu pamięci emocjonalnej.

Śpiąca kobieta
Fale cykli snu są niezbędne do aktywacji wspomnień emocjonalnych i utrwalenia ich w nocy.

Jak pamięć emocjonalna jest konsolidowana w mózgu?

Badanie przeprowadzone przez Huazhong University of Science and Technology (Chiny) wykazało, że osoby cierpiące na bezsenność są bardziej narażone na depresję. Zbiega się to z hipotezą, którą wielu neurologów rozważa od dawna.

Twierdzą, że ograniczenie snu wpływa nie tylko na naszą pamięć, ale także na nasze samopoczucie emocjonalne. Ponadto sugerują, że u pacjentów z przewlekłymi zaburzeniami snu ryzyko wystąpienia poważnej depresji wynosi do 90%. Sugeruje to, że dobry nocny odpoczynek jest kluczem nie tylko do tworzenia wspomnień, ale także do lepszej regulacji emocji.

Znaczenie snu REM w tworzeniu wspomnień neutralnych i emocjonalnych

Uniwersytet Notre Dame (Francja) przeprowadził badania z grupą pacjentów w ich oddziale snu. Twierdzili, że sen REM sprzyja zarówno przetwarzaniu, jak i konsolidacji pamięci emocjonalnej. W jakiś sposób ostatni etap snu wyraża ostateczne ustabilizowanie się tego typu informacji w mózgu.

Wszyscy wiemy, że dobry nocny odpoczynek ma decydujące znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania naszego mózgu. W tych godzinach snu mózg usuwa szczątki komórkowe, dzięki czemu utrzymujemy zdrowe systemy poznawcze. Ponadto faworyzuje nowe połączenia neuronowe, porządkuje wyuczone informacje i odrzuca to, co uważa za nieistotne.

Jednak nie tylko zarządza i ustanawia wspomnienia neutralne, ale także konsoliduje długoterminowe wspomnienia emocjonalne w hipokampie i różnych obszarach kory nowej.

Hipokamp i ciało migdałowate: promotorzy i strażnicy emocji

Dzięki technikom neuroobrazowania w ostatnich latach znacznie poprawiło się zrozumienie mechanizmu pamięci. Rzeczywiście, obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego umożliwiło zrozumienie, w jaki sposób wspomnienia emocjonalne są konsolidowane w mózgu.

Zarówno hipokamp, jak i ciało migdałowate sprzyjają doświadczeniom takim jak trauma, szczęście, miłość czy strach. Stają się wtedy (na lepsze lub gorsze) trwałymi wspomnieniami. Sen jest ogniwem, które sprzyja i sprzyja ich powstawaniu. Zarówno cykle krótkofalowe, jak i te towarzyszące fazie REM reaktywują ślady pamięci hipokampa. Ten zestaw fal i ich częstotliwości decyduje o reaktywowaniu wspomnień, kodowaniu i utrwalaniu ich. To fascynujący proces.

Pozbawienie snu wpływa nie tylko na jakość naszej pamięci, ale także na podwyższenie negatywnych emocji walencyjnych. Dobry sen harmonizuje funkcje mózgu i utrwala wspomnienia neutralne i emocjonalne.

Fale mózgowe symbolizujące konsolidację pamięci emocjonalnej w mózgu
Faza REM to czwarty etap snu, który może pomóc nam lepiej zapamiętać przeżycia emocjonalne.

Konsolidacja pamięci zależy od nocnego odpoczynku

Wszystko to może rodzić pytanie, co by się stało, gdyby dana osoba została poddana długotrwałej deprywacji snu? Czy przestaną pamiętać te najbardziej intensywne i emocjonalne doświadczenia? Nie do końca. Co by się stało, to generalnie pogorszyłaby się ich pamięć i pojawiłyby się objawy depresyjne. Rzeczywiście, brak snu ma ogromny wpływ na mózg.

Interesujące byłoby lepsze zrozumienie możliwych powiązań między przewlekłymi zaburzeniami snu a zmianami w pamięci emocjonalnej w różnych stanach psychicznych. W rzeczywistości postęp w tym zakresie umożliwiłby nam opracowanie bardziej innowacyjnych i skutecznych interwencji. Dbanie, dbanie i promowanie dobrej higieny snu ma decydujące znaczenie dla naszego ogólnego zdrowia, w tym zdrowia psychicznego.

Nasze wspomnienia, zarówno te nieszczęśliwe, jak i te mniej miłe, składają się na to, kim jesteśmy. Rzeźbią nas i kształtują w ciągłym procesie, który nigdy się nie kończy. Ponadto dają nam możliwość kształtowania jaśniejszych i milszych doświadczeń, które mogłyby przeciwdziałać np. traumom z dzieciństwa.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Cunningham, T. J., & Payne, J. D. (2017). Emotional memory consolidation during sleep. In N. Axmacher & B. Rasch (Eds.), Cognitive neuroscience of memory consolidation (pp. 133–159). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-45066-7_9
  • Tyng CM, Amin HU, Saad MNM, Malik AS. The Influences of Emotion on Learning and Memory. Front Psychol. 2017 Aug 24;8:1454. doi: 10.3389/fpsyg.2017.01454. PMID: 28883804; PMCID: PMC5573739.
  • Wagner, U., Gais, S., and Born, J. (2001). Emotional memory formation is enhanced across sleep intervals with high amounts of rapid eye movement sleep. Learn. Mem. 8, 112–119. doi: 10.1101/lm.36801

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.