Motywy i motywacja - czy wiesz jaka jest dokładnie różnica między nimi?

Motywy i motywacja - czy wiesz jaka jest dokładnie różnica między nimi?
Gema Sánchez Cuevas

Przejrzane i zatwierdzone przez: psycholog Gema Sánchez Cuevas.

Napisany przez Eva Maria Rodríguez

Ostatnia aktualizacja: 08 listopada, 2023

Dlaczego robisz to co robisz? Jakie są Twoje motywy? Co motywuje Cię do działania w określony sposób? Czy motywy i motywacja są takie same?

Motywy i motywacja są dwoma powiązanymi ze sobą terminami, jednak nie mają tego samego znaczenia. Zamiast tego się uzupełniają. Zrozumienie różnicy między obiema koncepcjami jest kluczem do zrozumienia ludzkich zachowań. Może to być również przydatne w zrozumieniu, dlaczego ludzie decydują się robić pewne rzeczy.

Można powiedzieć, że motyw sam w sobie prowokuje do działania. Z drugiej strony, motywacja jest siłą która napędza jednostkę do podjęcia tej akcji. Posiadanie motywu i powodu aby coś zrobić nie wystarczy. Musisz mieć wewnętrzną siłę i motywację, aby wprawiać rzeczy w ruch. W ten sam sposób, bez sensu jest być zmotywowanym jeśli nie masz motywu lub powodu do działania.

Motywy i motywacja

Innymi słowy, motywacja jest procesem psychologicznym, który odnosi się do ogólnego zachowania. Z drugiej strony, motyw jest konkretną przyczyną wspomnianych zachowań.

Zatem motywacja jest samym procesem, a motyw jest konkretnym powodem do podjęcia działań.

Główne i wtórne motywy

Duński psycholog K.B. Madsen dzieli motywy na dwie kategorie:

  • Motywy pierwotne (wrodzone lub biologiczne).
  • Motywy wtórne (nabyte lub społeczne).

Zrozumienie różnicy między motywami pierwotnymi i wtórnymi ma zasadnicze znaczenie dla zrozumienia motywacji. Dzieje się tak dlatego, że chociaż wszystkie gatunki mają pierwotne motywy, motywy wtórne są wyłączne dla ludzi.

Pierwotne motywy są związane z przetrwaniem. Głód, pragnienie, sen i seks są jednymi z głównych motywów. Są to podstawowe procesy, które zapewniają przetrwanie jednostki i gatunku jako całości. Inne podstawowe motywy to ucieczka przed niebezpieczeństwem, szukanie schronienia i samoobrona.

Kobieta przy ścianie z napisami - motywy i motywacja

Motywy wtórne są związane z ogólnym rozwojem ludzi po zdobyciu doświadczenia. Ludzie rozwijają się dzięki interakcji między jednostkami. Podobnie jak pierwotne motywy, motywy wtórne aktywują i kierują zachowaniem.

Nie są one niezbędne do przetrwania człowieka, jednak odgrywają ważną rolę w rozwoju emocjonalnym, a do tego są unikalne dla ludzi. Osiągnięcia, przynależność i siła są przykładami motywów wtórnych.

Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna

  • Motywacja zewnętrzna jest wtedy gdy robisz coś jako środek prowadzący do celu. Innymi słowy, motywacja zewnętrzna jest wtedy gdy bodźce zewnętrzne określają Twoje zachowanie. Odnosi się to do czynników środowiskowych, które prowadzą do udzielenia konkretnej odpowiedzi, jej powtórzenia i przyswajania.
  • Wewnętrzna motywacja jest wtedy gdy robisz coś dla kogoś innego. Innymi słowy, kiedy nasze zachowanie nie jest określone przez zewnętrzny bodziec.

Wewnętrzna motywacja oznacza kreatywność i ciekawość. Odnosi się również do psychologicznej potrzeby zaangażowania się w coś bez nagród zewnętrznych. Samo zadanie jest nagrodą. Motywacja wewnętrzna nie jest determinowana przez czynniki motywujące, ale przez aktywny i celowy sposób w jaki testujesz swoje kompetencje, kierując się osobistymi celami.

Podsumowując, możemy powiedzieć, że motywy są przyczynami dla których ludzie angażują się w określone zachowanie. Motywacja natomiast odnosi się do podstawowych procesów psychologicznych, które wyjaśniają dlaczego różne motywy działają na zmotywowane zachowania. Innymi słowy, dlaczego i jak motywy nas motywują.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Maslow, A. H. (1991). Motivación y personalidad. Ediciones Díaz de Santos.
  • McClelland, D. C. (1989). Estudio de la motivación humana (Vol. 52). Narcea Ediciones.
  • Rivas, J. I. V. (1996). Motivos y Motivación en la Empresa. Ediciones diaz de santos.
  • Vadillo, M. T. P. (2013). Liderazgo y motivación de equipos de trabajo. ESIC Editorial.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.