Rodzina

Rodzina to nie tylko podstawowa komórka społeczeństwa. Jeżeli chcesz nauczyć się tworzyć głębsze, bardziej satysfakcjonujące więzi, musisz zrozumieć zachowanie, style komunikacji, wzorce emocjonalne, dysfunkcje i strategie pomocne w rozwiązywaniu problemów i zaspokajaniu potrzeb.

Rodzina to twój największy skarb

Rodzina to największy skarb. To właśnie rodzina stanowi o naszym miejscu na ziemi. Wszyscy jesteśmy równi i każdy popełnia błędy. Prosimy o przebaczenie, walczymy, pomagamy innym i robimy wokół siebie dużo szumu. Mamy też jednak cierpliwość i wzajemną miłość. Rodzina…

Rodziną czyni nas miłość i szacunek

Pojawiliśmy się na tym świecie, jakbyśmy spadli z nieba. W tej krótkiej chwili, jesteśmy łączeni z dużą liczbą ludzi więzami krwi oraz wspólnymi genami. Z rodziną, która dopasowuje nas do pewnej wizji świata i stara się wpoić nam swoje wartości.…