Thumb Author María Vélez

María Vélez

Psycholog


Psycholog specjalizujący się w neuronauce. Jest współkierownikiem studiów podyplomowych Neuropsychologii Klinicznej na Uniwersytecie w Almerii, gdzie jest również profesorem wizytującym. Opublikowała różne prace naukowe związane z jej obszarem kształcenia. Odbyła też staże na zagranicznych uczelniach. Jej zainteresowania skupiają się obecnie wokół reklamy, neuromarketingu i psychologii komunikacji.

O autorze

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie w Sewilli (2012). Uzyskała tytuł magistra neurologii i bólu na Uniwersytecie w Granadzie (2013). Tam też zdobyła doktorat z neuronauki poznawczej i afektywnej (2020).

Odbyła staże naukowe na University of South Florida (2018). Realizowała różne projekty i publikacje naukowe związane z jej obszarem kształcenia. Była animatorką na warsztatach dla dzieci i psychologiem-wolontariuszem w różnych stowarzyszeniach. Pracowała również z platformami stymulacji poznawczej, w szpitalach uniwersyteckich oraz jako technik naukowy. Jej doświadczenie w tym ostatnim obszarze jest solidne, gdyż specjalizuje się również w neuromarketingu oraz ekonomii behawioralnej stosowanej w biznesie i reklamie.

Obecnie jest członkiem Sekretariatu Akademickiego Uniwersytetu w Almerii. Jest profesorem wizytującym i współkierownikiem studiów podyplomowych z Neuropsychologii Klinicznej na tej samej uczelni. Jej zainteresowania skupiają się dziś na psychologii reklamy, komunikacji, neuronauce społecznej i sztuce.


Ostatnie artykuły