Psychologiczne korzyści płynące z gier wideo

Ludzie często porównują gry wideo do przemocy lub uzależnień. Jednak granie w nie ma wiele korzyści psychologicznych. Dzisiejszy artykuł opisze najważniejsze.
Psychologiczne korzyści płynące z gier wideo
María Vélez

Napisane i zweryfikowane przez psycholog María Vélez.

Ostatnia aktualizacja: 25 maja, 2023

W mediach często słyszy się o szkodliwych skutkach gier wideo. Jednak w większości jest to zwykła sensacja oparta na niezweryfikowanych twierdzeniach. Z tego powodu, a także przez ich popularność, rośnie zainteresowanie przeprowadzaniem badań psychologicznych pod względem korzyści płynących z gier wideo.

Gry wideo są jedną z głównych opcji rozrywki dla dużej części światowej populacji. Ponadto, ze względu na zaawansowanie technologii i łączności, jest też spora część stałych graczy. Około 30 procent ludzi gra w gry na tabletach, a 70 procent na telefonach komórkowych.

Tego typu gry są najbardziej popularne wśród młodych dorosłych w wieku około 30 lat. Jednak większość ludzi ma z nimi kontakt w dzieciństwie. Istnieje wiele aplikacji, które są nie tylko zabawne, ale także edukacyjne i zawierają komponent grywalizacji.

„Gdyby Pac-Man wpłynął na nas jako dzieci, wszyscy biegalibyśmy po ciemnych pokojach, chrupiąc pigułki i słuchając powtarzającej się muzyki elektronicznej”.

-Marcus Brigstocke-

Osoba grająca.

Efekty płynące z gier wideo

Ogólnie rzecz biorąc, badania skupiające się na grach wideo mają na celu rozwiązanie pewnych problemów, takich jak:

  • Długofalowe skutki ekspozycji na gry wideo.
  • Czy mają pozytywny wpływ na poznanie, emocje, motywację lub na poziomie społecznym.
  • Czy powodują negatywne skutki z powodu wizualizacji przemocy w formie graficznej, czy uzależniają i obniżają wyniki w nauce.

W tym artykule opiszemy główne psychologiczne korzyści płynące z gier wideo.

Korzyści poznawcze

Skupienie uwagi

Ten proces poznawczy jest jednym z najczęściej badanych. Zaangażowanie sieci uwagi podczas gier jest konieczne, aby móc rozpocząć resztę procesów. W związku z tym niektóre badania pokazują, że gry wideo ogólnie poprawiają zdolność koncentracji. Mówiąc dokładniej, ciągła gra wynika z poprawy selektywnej, podzielonej i trwałej uwagi.

Na przykład zaobserwowano, że osoby, które nie grają w gry, mają wyższą aktywację systemu selektywnej uwagi w porównaniu z graczami. Oznacza to, że ci, którzy grają w gry wideo, potrzebują mniej zasobów do wykonania tego samego zadania; a być może ich zasoby są bardziej wydajne.

Istnieje także związek między korzystaniem z gier wideo a większą aktywacją rytmu theta na linii środkowej. Ta elektromagnetyczna częstotliwość mózgu jest bezpośrednio związana ze skupianiem uwagi. Dlatego gry wideo prowadzą do większej koncentracji, która zresztą wydaje się wzrastać wraz z praktyką.

Interesujące są również różnice stwierdzone w zależności od rodzaju gry. Na przykład wydaje się, że gry akcji poprawiają selektywną uwagę bardziej niż łamigłówki czy gry strategiczne. Jest tak, ponieważ wymagają one szybszego i bardziej precyzyjnego tempa.

Umiejętności wzrokowo-przestrzenne

Umiejętności te pozwalają ludziom postrzegać, rozpoznawać i manipulować bodźcami wizualnymi, a także koordynować i nawigować w przestrzeni. Biorąc pod uwagę, że gry wideo są wizualnymi, interaktywnymi zadaniami, można oczekiwać, że będą miały wpływ na te umiejętności.

Z jednej strony, niektóre badania wykazały wzrost prawego hipokampu zarówno u doświadczonych graczy, jak i tych trenujących przez krótszy czas. Ten obszar mózgu odpowiada za zdolności wzrokowo-przestrzenne. Podobnie użytkownicy gier logicznych wykazują zwiększoną aktywację obszarów związanych z pamięcią przestrzenną.

Kontrola poznawcza

Często podczas gry zdarza się, że znajdziemy się w sytuacji, w której trzeba podjąć decyzję. Na przykład, jedna strategia musi zostać przerwana, a druga szybko wybrana, lub wiele informacji musi zostać przeanalizowanych, aby w danym momencie posuwać się naprzód. Sytuacje te są monitorowane przez kontrolę poznawczą, która obejmuje pamięć roboczą, hamowanie i przełączanie zadań.

Tak więc, dzięki treningowi, jakim są gry wideo, widoczne są zmiany w aktywacji obszarów związanych z kontrolą poznawczą, takich jak kora przedczołowa, obszary ciemieniowe i jądra podstawne.

Jednak aktywacja zależy od trudności gry, wieku gracza, jego umiejętności i poziomu zainteresowania. Te zmiany wydają się być długotrwałe. Badania wykazują, że utrzymują się nawet w stanie spoczynku. Innymi słowy, nawet jeśli dana osoba nie gra w grę wideo.

Co ciekawe, w zależności od gatunku gry, aktywowane obszary (i procesy poznawcze) są różne. Na przykład przy grach strategicznych wzrasta ilość informacji, które można zapamiętać.

Istnieje również związek między grami akcji 2D a ulepszonym rozwiązywaniem problemów i rozumowaniem. Tak więc gry logiczne lub gry treningowe mózgu poprawiają pamięć roboczą.

Mężczyzna przed dużym ekranem.

Inne korzyści płynące z grania w gry wideo

Oprócz poprawy określonych procesów poznawczych, gry wideo wydają się odgrywać znaczącą rolę w uczeniu się proceduralnym. W szczególności w przetwarzaniu wzrokowo-przestrzennym, integracji wzrokowo-ruchowej oraz planowaniu i wykonywaniu ruchów.

Jak widać, psychologiczne korzyści płynące z gier wideo obejmują również zwiększoną motywację, samoregulację, pewność siebie i umiejętności społeczne. Może nawet zwiększyć wartości, takie jak praca zespołowa, współpraca, samodoskonalenie i szacunek, w zależności od rodzaju gry wideo.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Palaus, M., Marron, E.M., Viejo-Sobera, R. y Redolar-Ripoll, D. (2017). Neural basis of Video Gaming: A Systematic Review. Frontiers in Human Neuroscience, 11:248.
  • García-Naveira Vaamonde, A., Jiménez Toribio, M., Teruel Molero, B. y Suárez, A. (2018). Beneficios cognitivos, psicológicos y personales del uso de los videojuegos y esports: una revisión. Revista de Psicología Aplicada al Deporte y al Ejercicio Físico, 3(2), 1-14.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.