Czy słuchanie muzyki może stymulować kreatywność?

Przez lata naukowcy starali się ustalić, czy słuchanie muzyki stymuluje kreatywność, zdolność, która jest tak ważna dla naszego rozwoju.
Czy słuchanie muzyki może stymulować kreatywność?
María Vélez

Napisane i zweryfikowane przez psycholog María Vélez.

Ostatnia aktualizacja: 27 grudnia, 2022

Możemy podzielić ludzi na tych, którzy lubią słuchanie muzyki w tle podczas pracy, i tych, którzy tego nie robią. Tym, którzy preferują słuchanie muzyki, pomaga ona skupić się i generować więcej pomysłów. Dla tych, którzy tego nie robią, muzyka jest źródłem rozproszenia, które nie pozwala im właściwie pracować i się inspirować. Pojawia się więc pytanie: czy słuchanie muzyki może stymulować kreatywność?

To dość popularne przekonanie. Tak naprawdę muzyka od dawna łączona jest z rozwojem mózgu dzięki swojej budowie i wpływowi na nastrój. Tak bardzo, że nawet zdefiniowano tak zwany efekt Mozarta. Zakłada on, że słuchanie muzyki Mozarta zwiększa ogólną inteligencję.

Można by zapytać, czy muzyka wpływa na kreatywność tylko wtedy, gdy robimy coś w tym samym czasie. Lub, jeśli na dłuższą metę zachęca to do kreatywności. Jeśli tak jest, czy działa jakaś muzyka? W jakich warunkach byłoby to naprawdę przydatne? Czy to zależy od zadania do wykonania?

Kobieta słuchanie muzyki w pracy

Kreatywność

Kreatywność definiuje się jako zdolność do generowania pomysłów, myśli lub rozwiązań, które są oryginalne i użyteczne. W twórczości istnieją dwa rodzaje myślenia, myślenie rozbieżne i zbieżne.

Myślenie dywergencyjne jest potocznie nazywane kreatywnością. Polega na generowaniu w oparciu o określone informacje lub zasoby, wielokrotnych odpowiedzi powstałych w wyniku nieoczekiwanych kombinacji. Lub przekształcenie danego zasobu (pomysłów, materiałów…) w coś innego.

Z drugiej strony, myślenie konwergentne to umiejętność posługiwania się logiką i bystrością umysłu w celu rozwiązania problemu za pomocą wyszukiwania, rozpoznawania i podejmowania decyzji. Dla wielu tego typu myślenie nie byłoby twórcze. Jednak tak nie jest, ponieważ wymaga to powiązania nieskojarzonych pojęć, połączenia informacji i ustanowienia skutecznej strategii, aby uzyskać wynik.

Oba typy myślenia są całkowicie niezbędne w obliczu zadania i, jak każda inna zdolność poznawcza, nie każdy ma ten sam poziom, chociaż można do nich zachęcać. Ogólnie rzecz biorąc, rozwój ten uzyskuje się poprzez szkolenie.

Specjaliści z różnych dziedzin szukają sposobów na poprawę naszych umiejętności w sposób bardziej pasywny z elementami naszego otoczenia. Czy jednym z nich jest muzyka?

Jak muzyka wpływa na poznanie?

Zainteresowanie związkiem między muzyką a poznaniem zrodziło się z badań, które zidentyfikowały efekt Mozarta. Stwierdzono nawet, że zdarzało się to, gdy grano muzykę dla jeszcze nienarodzonych dzieci.

Niemniej jednak liczba badań, w których badano bezpośredni wpływ muzyki na zdolności poznawcze, jest dość niska. Te, które zostały przeprowadzone, sugerują, że efekt wzmacniający, który może istnieć, wynika z poziomu uwagi i nastroju, jaki generuje muzyka.

Bardziej pozytywne stany umysłu są związane z poprawą myślenia rozbieżnego, ale nie zbieżnego. Może to być spowodowane tym, że nastrój ułatwia elastyczność poznawczą, podstawową zdolność do generowania różnych pomysłów. Podczas gdy dla zbieżnego myślenia, zdolność logicznego rozumowania i podejmowania decyzji miałaby większy wpływ.

Kobieta pracująca podczas słuchania muzyki

Czy muzyka zachęca do kreatywności?

Badanie przeprowadzone przez Uniwersytet Radboud (Holandia) w 2017 r. wykazało, że muzyka zachęca do kreatywności. Jednak nie byle jaką muzykę.

W tym badaniu stworzyli pięć grup uczestników. Uczestnicy czterech z nich wykonali zadanie twórcze z różnymi stylami muzycznymi, a uczestnicy piątej grupy wykonali je w ciszy. Badacze stwierdzili, że wykonując zadania wymagające zbieżnego myślenia, najlepsze rezultaty osiągano w milczeniu. W przeciwieństwie do tego grupa, która słuchała wesołej muzyki, najlepiej radziła sobie w myśleniu dywergencyjnym. Dokładniej z muzyką Vivaldiego i Camille Saint-Saëns.

Jednak nowsze badanie, przeprowadzone w 2019 r. na University of Central Lancashire (Anglia), podaje w wątpliwość to, co stwierdzono w poprzednich. W tym przypadku wykonano trzy warunki doświadczalne. Po pierwsze wykonano zadanie oceniające kreatywność poprzez słuchanie nieznanej i obcej muzyki. W drugim muzyka instrumentalna. Wreszcie znajoma muzyka w języku uczestników.

W tym badaniu odkryli, że ci, którzy mieli muzykę w tle, radzili sobie gorzej w swoich zadaniach, niezależnie od tego, czy byli przyzwyczajeni do pracy lub nauki z muzyką. Co więcej, wyniki były niezależne od nastroju wywołanego przez każdy rodzaj muzyki. Autorzy wyjaśnili, że ten szkodliwy efekt mógł być spowodowany interferencją bodźców słuchowych z uwagą.

Wnioski

Biorąc pod uwagę brak spójnych wyników w tym zakresie, nie możemy definitywnie powiedzieć, że muzyka zachęca do kreatywności. W ten sam sposób nie można stwierdzić, że jest to dla niego przeszkodą. Jedyną ideą, która wydaje się być wspierana, jest to, że stan umysłu jednostki ułatwi jedne procesy poznawcze, a nie inne.

Ponieważ te wnioski nie są ostateczne, musimy wierzyć w to, co działa na każdego z nas. Jak wszystko, posiadanie muzyki w tle i to, czy wpłynie ona na twoją pracę, będzie w dużej mierze zależeć od innych zmiennych. Jeśli zrelaksujesz się przy muzyce instrumentalnej w tle, najprawdopodobniej poprawi się Twoja wydajność i kreatywność, ponieważ pozwoli to Twojemu mózgowi na bardziej efektywne funkcjonowanie.

Krótko mówiąc, dopóki nie znajdziemy sposobów na poprawę naszych zdolności twórczych w „magiczny” sposób, najlepszym rozwiązaniem będzie aktywne ich trenowanie. Możemy to zrobić, wykonując ćwiczenia, które wymagają zarówno uwagi, jak i czasu, ale z których również uzyskamy spójne rezultaty.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.