SuperAgers: najlepiej zachowane umysły

SuperAgers: najlepiej zachowane umysły
María Vélez

Napisane i zweryfikowane przez psycholog María Vélez.

Ostatnia aktualizacja: 27 grudnia, 2022

Czy wiesz, kim są tak zwani superagers? Ludzie, którzy zachowują swoją pamięć w świetnym stanie mimo wieku, wydają się stanowić odpowiedź na tajemnicę kognitywnego starzenia się. W tym artykule dowiesz się, co o nich wiemy.

Z wiekiem nasze zdolności poznawcze zaczynają spadać. A zatem rozumowanie, pamięć i szybkość przetwarzania informacji, które osiągają maksymalną wydajność w wieku dorosłym, zmieniają się.

Jednak istnieje pewna grupa osób ze starszej części naszej populacji, która ma wyższą wydajność w porównaniu do swoich rówieśników. Nazywamy ich “superagers”.

Nazwa ta określa osoby w wieku 80 lat lub starsze, których pamięć działa tak samo jak ludzi między 25. a 30. wiekiem życia lat, czyli znacznie młodszych. Wzbudziło to duże zainteresowanie społeczności naukowej.

Szczególnie że superagersi prowadzą również bardzo aktywne życie i nie wykazują oznak zmęczenia. Istnieje możliwość, że mają nawet inną budowę genetyczną.

Superagers

Superagers: dlaczego to tak wyjątkowe osoby?

Ogólnie rzecz ujmując, superagersi są tak wyjątkowi, ponieważ mają zdolności większe, niż można by oczekiwać dla ich wieku. W tym sensie niektórzy eksperci rozróżniają superagersów fizycznych i superagersów poznawczych.

Ci pierwsi mają fantastyczną wydolność aerobową. A ci drudzy, przede wszystkim, wykazują doskonałą pamięć, porównywalną do pamięci młodych dorosłych.

Z drugiej strony bardzo często okazuje się, że są ludźmi bardziej odpornymi na przeciwności losu. Bada się nawet, czy wśród cech osobowości superagersów dominują bardziej ekstrawertyczne i mniej neurotyczne.

Prowadziłyby one do różnych wyzwań, w tym wykazywania pewnej skłonności do działań, które zwiększają możliwości mózgu. Na przykład ćwiczeń lub stymulowania aktywności.

Nie wiadomo dokładnie, co doprowadziło niektórych starszych ludzi do tych cech. Oczywiste jest natomiast, że naukowcy na całym świecie próbują to ustalić, aby móc zastosować poznany klucz do badań. W ten sposób ustalono już pewne wyniki rzucające światło na to, co wyróżnia „superstaruszków”, a zatem dlaczego osiągnęli taki poziom.

Inny mózg

Przede wszystkim naukowcy skupili się na badaniu mózgów superagersów. Jedno z ważnych odkryć ma związek z białkiem beta-amyloidu. Białko to, naturalnie obecne w mózgu, może grupować się, tworząc płytki krwi, które są kluczowym punktem w chorobie Alzheimera.

U badanych starszych z superpamięcią zanotowano większą obecność beta-amyloidu, nawet w zgrupowanej postaci. Jednak, mimo to, funkcje poznawcze, a zwłaszcza pamięci, wyglądały na nienaruszone.

Ponadto wydaje się, że „superstaruszkowie” mają więcej neuronów von Economo (wrzecionowatych) niż średnia ich rówieśników. Neurony te są specjalnym rodzajem komórek, która najwyraźniej służyły podczas ewolucji pomocy w sprostaniu wymaganiom większego mózgu. Przez cały czas ich rozwoju stały się centrum emocji, wrażliwości i inteligencji emocjonalnej.

W ten sposób naukowcy odkryli więcej neuronów tego typu w trzech regionach mózgu superagersów: korze czołowo-czołowej, przedczołowej grzbietowej i przedniej. Ów kora przednia, grubsza u supergersów, jest związana z funkcjami wykonawczymi, empatią i komunikacją.

Aspekt społeczny

Jeśli weźmiemy pod uwagę cechy, które charakteryzują opisywaną grupę, można oczekiwać, że superagersi będą również wykazywali skłonności do innych zachowań społecznych.

Chcąc się temu przyjrzeć, w badaniu przeprowadzonym na University of Chicago porównano grupę seniorów o doskonałej pamięci do grupy równych im pod względem osobowości, dobrego samopoczucia i zadań pamięciowych.

Badacze zaobserwowali podobny poziom dobrego samopoczucia w obu grupach. Natomiast superagersi uzyskali wyższy wynik w skali relacji pozytywnych. Innymi słowy, zaprezentowali większą satysfakcję i jakość w swoich relacjach.

Odkrycie to pasuje do zwiększonego rozwoju neuronów von Economo i przedniej kory mózgowej, i stanowi kluczowy punkt w badaniu ich umysłów.

Ponadto potwierdza to znaczna pula badań, których wyniki stwierdzają, że działania społeczne i pozytywne interakcje są bardzo korzystne dla zdrowia poznawczego. Nie tylko ze względu na znaczenie wsparcia społecznego, ale dlatego, że kiedy odnosimy się do innych, aktywujemy cały mózg i wzmacniamy niektóre zdolności poznawcze.

Należą do nich pamięć, uwaga lub zdolność podejmowania decyzji. Więc jak możemy zwiększyć swoje szanse zaliczenia się w przyszłości do grupy superagers? Tajemnica tej umiejętności nie jest jeszcze jasna. W rzeczywistości ważne okazują się różnice genetyczne.

Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę to, co charakteryzuje superagersów, po raz kolejny natura i badania przypominają nam, że sekretem, który pozwoli nam pozostać zdrowym i aktywnym przez długi czas, jest pozostanie aktywnym fizycznie, psychicznie i społecznie.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.