Najbardziej stresujące zawody na świecie

Najbardziej stresujące zawody na świecie

Ostatnia aktualizacja: 18 sierpnia, 2020

Najbardziej stresujące zawody na świecie to te, które wymagają największej ochrony i dbania o siebie. Stres jest czynnikiem bezpośrednio wpływającym na zdrowie fizyczne i psychiczne. Z tego powodu czynności, które go wywołują muszą być pod specjalnym nadzorem.

Ogólnie rzecz biorąc, najbardziej stresujące zawody na świecie to te, które narażają ludzi na niebezpieczeństwo, szczególnie jeśli to zagrożenie życia. Mówimy o zagrożeniach, które już same w sobie stanowią ciężar psychologiczny.

Należy jednak zauważyć, że jest to uogólnienie. Czasami najbardziej stresująca praca nie zależą od samej czynności, ale od warunków, w jakich jest wykonywana. Menedżer, nie narażając się na niebezpieczeństwo, może być obciążony dużym stresem z powodu presji, na jaką jest narażony.

Wszelka aktywność zawodowa wymaga dbania o siebie i ochrony ze strony pracodawców lub osób odpowiedzialnych za kierowanie pracą. Najpierw zdrowie, a potem produktywność.

Poniżej przedstawiamy najbardziej stresujące zawody na świecie biorąc pod uwagę ich naturę.

„Żadna pasja nie wyrywa tak skutecznie z umysłu zdolności do działania i rozumowania jak strach”.

-Edmund Burke-

Zestresowana kobieta

1. Żołnierz

Żołnierze przygotowują się do wojny lub są na wojnie. Konfrontacja zbrojna to jedna z najbardziej niepokojących sytuacji, jakie mogą zaistnieć. W środku konfliktu życie nabiera innej wartości. Co więcej otocznie może powodować stałe konflikty na poziomie psychologicznym.

Z danych wynika, że ​​wśród wojskowych biorących udział w bitwach występuje wysoki wskaźnik zaburzeń psychicznych. Zaburzenia, które często pozostają po zakończeniu konfliktu lub przebywaniem we wrogim środowisku, jak stres pourazowy.

2. Najbardziej stresujące zawody: strażak

Strażacy są również często narażeni na poważne zagrożenia. Co więcej, większość ich pracy jest wykonywana w okolicznościach, w których istnieje niewielka kontrola, a stawka jest duża.

Każdy pożar lub katastrofa ma swoją własną charakterystykę, więc istnieje znaczny poziom niepewności. Podobnie nie znają daty ani godziny kiedy będą musieli interweniować, więc osoby te powinny być zawsze czujne.

3. Pilot komercyjny

Chociaż w dzisiejszych czasach samoloty mają wysoki poziom bezpieczeństwa to fakt, że wszystko idzie dobrze zależy w dużej mierze od pilota, który zwraca uwagę na wszystkie zmienne.

Ponadto jest to praca, która wymaga ciągłych zmian godzin i długich nieobecności w domu. Jest to w dużej mierze praca rutynowa, nic więc dziwnego, że należy do najbardziej stresujących.

4. Policjant

Policjanci na co dzień mają do czynienia z sytuacjami, w których muszą używać broni, co może być niebezpieczne. Podobnie jak wojsko, często narażają się na nieprzewidziane i niekontrolowane sytuacje, w których ich życie jest zagrożone.

Tolerują wysoki poziom niepewności ze względu na fakt, że przestępcy nie są przewidywalni w swoim sposobie myślenia lub działania. Stąd wysoki poziom stresu.

5. Najbardziej stresujące zawody: organizator imprez

Organizatorzy imprez nie ryzykują swoim życiem ani nie narażają się na tragedie, ale muszą zadbać o wiele szczegółów na raz. Przede wszystkim muszą zadbać o to, by działania, które ze swej natury są różnorodne i niezależne zlewały się w harmonijną całość.

Z drugiej strony często biorą udział w negocjacjach i muszą działać tak, aby wszystkie strony były zadowolone. Wreszcie fakt, że organizują wydarzenia naraża ich na publiczną krytykę. Dlatego mają jedną z najbardziej stresujących prac.

6. Dziennikarz

Stres dziennikarzy zależy od trzech czynników. Po pierwsze, harmonogram: różni się w zależności od okoliczności i wiadomości. Konieczne jest, aby być na bieżąco i przedstawiać fakty, gdy tylko się pojawią.

Po drugie, czasami są narażeni na niebezpieczne sytuacje i muszą działać bardzo szybko, ponieważ celem jest natychmiastowe informowanie ludzi. Po trzecie, muszą codziennie zajmować się różnymi tematami, w różnych okolicznościach będąc w stanie poradzić sobie z przytłaczającą ilością informacji.

7. Lekarz na izbie przyjęć

Na oddziale ratunkowym, jak sama nazwa wskazuje, należy szybko ratować ludzi. Lekarze, którzy tam pracują często muszą podejmować złożone decyzje w rekordowym czasie.

Są odpowiedzialni za zdrowie i życie innych ludzi, a odpowiedzialność ta pociąga za sobą znaczne obciążenie psychiczne. Są również świadkami bólu i cierpienia innych i często nie mają narzędzi, aby skutecznie je złagodzić.

8. Public relations

Public relations, a także sprzedawca mają do czynienia z różnymi ludźmi. Wykształconymi, a także niewykształconymi, chwilami muszą wyrazić zgodę na przekroczenie pewnych granic w celu ochrony sprzedaży lub uratowania wizerunku.

Dlatego zawód ten wymaga dużej dawki tolerancji i samokontroli. Obie te cechy są często wystawiane na próbę. Public relations zwykle utrzymują kontakt z dużą liczbą osób, więc pracują często pod dużą presją.

9. Taksówkarz

Przebywanie przez większość dnia w zamkniętym otoczeniu, praca z ludźmi i konieczność zwracania uwagi na wiele zmieniających się sytuacji w ruchu miejskim jest samo w sobie skomplikowanym zadaniem.

Taksówka
Jeśli dodamy do tego zdenerwowanych pasażerów, którzy chcą dostać się na miejsce szybciej niż to możliwe lub są opryskliwi sytuacja staje się znacznie trudniejsza. Taksówkarze znoszą wysoki poziom stresu.

10. Najbardziej stresujące zawody: nauczyciel

Praca z dziećmi i nastolatkami może być uciążliwa, szczególnie gdy grupy są bardzo duże lub nie mamy do dyspozycji wszystkich dostępnych środków, aby zwrócić ich uwagę lub zaspokoić ich ciekawość.

Ponadto nauczyciel jest odpowiedzialny za dobre samopoczucie dzieci, co skłania ich do bardzo ostrożnego podejścia do ich zachowania i reakcji. Pomimo tego, że nauczanie przynosi wielką satysfakcję może również wywoływać poczucie bezradności lub bezwartościowości.

Najbardziej stresujące zawody wymagają większego wysiłku w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ci, którzy je wykonują powinni wiedzieć, że są bardziej narażeni na choroby lub zmęczenie. W tych zawodach ważne jest również szczególne dbanie o własne zdrowie.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Hernández, V. (2013). Los trabajos más y menos estresantes de 2013. International Business Times. Retrieved from: http://campusmexico. mx/2013/01/09/lostrabajos-mas-y-menos-estresantes-de-2013/# sthash. NVDzHY77. dpuf.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.