Wysoce wrażliwi liderzy — dlaczego są skazani na sukces?

Wrażliwy lider wykrywa niesprawiedliwości w swoim zespole i rozwiązuje je. Wiedzą, że dobre samopoczucie emocjonalne jest kluczem do pokonywania wyzwań i osiągania celów.
Wysoce wrażliwi liderzy — dlaczego są skazani na sukces?
Valeria Sabater

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Valeria Sabater.

Ostatnia aktualizacja: 22 grudnia, 2022

Wysoce wrażliwi liderzy coraz częściej trafiają do dzisiejszych środowisk pracy. Rzeczywiście, zniknęli agresywni dyrektorzy oraz przymusowi dowodzący i wymagający przywódcy. Czasy się zmieniły, nasze potrzeby są inne i obecnie wiadomo, że style przywództwa mogą mieć wpływ na sukces lub porażkę firm.

Jednak wiele osób kwestionuje bardzo wrażliwego przywódcę. W rzeczywistości wysoka wrażliwość często wiąże się ze słabością i wrażliwością, w których dominują wątpliwości, wahania nastroju, a nawet brak określonego profilu. Z tego powodu musimy od samego początku jasno powiedzieć, że wysoce wrażliwi liderzy faktycznie przekształcają tę szczególną cechę w swoją największą siłę.

Ci liderzy nie są słabi. Podejmując decyzje, doskonale rozumieją potrzeby otoczenia. Nie są niepewni. Zdają sobie sprawę z potencjału swojego zespołu i prowadzą go do konkretnych celów. Nie naśladują też cierpienia innych. To ludzie, którzy są wykwalifikowani i wiedzą, jak inspirować wzniosłe ideały do pokonywania wyzwań i trudności.

Wysoce wrażliwi liderzy są wykwalifikowani w zarządzaniu emocjonalnym swoimi zespołami. Dlatego inspirują je i kierują do osiągania coraz wyższych celów.

Pracownik z szefem

Czym się odznaczają wysoce wrażliwi liderzy?

Wysoka wrażliwość to supermoc, z której tego rodzaju liderzy potrafią korzystać. Jednak z reguły osoby bardzo wrażliwe spędzają dużą część swojego życia zakładając, że ich sposób bycia jest problematyczny. W rzeczywistości trudno im się dopasować. Odczuwają rzeczy intensywniej i ogólnie świat wydaje się dla nich zbyt hałaśliwym i surowym miejscem.

Z tego powodu bardzo wrażliwi ludzie często postrzegają świat przedsiębiorstw i biznesu jako środowiska, które są nadmiernie stymulujące, stresujące, zbyt pełne zmian i nadmiernie konkurencyjne. Niemniej jednak gdy poznają siebie trochę lepiej, często odkrywają, że posiadają cechy, które czynią ich doskonałymi  przywódcami.

Dr Elaine N. Aron i wsp. przeprowadzili badania, które twierdziły, że ta wrażliwość przetwarzania sensorycznego u niektórych ludzi jest również sposobem promowania przetrwania naszego gatunku.

W rzeczywistości, w przeszłości, będąc bardziej otwarci na otoczenie, ludzie ci byli bardziej świadomi swoich możliwości. Ułatwiało im to biegłość w zdobywaniu pożywienia, wykrywaniu zagrożeń i tworzeniu sojuszy z ludźmi w celu pokonywania trudności.

Wrażliwość jest zaletą psychospołeczną. Ludzie wrażliwi polegają na własnych umiejętnościach. Co więcej, cecha ta nie jest słabością, ale narzędziem służącym do adaptacji i przetrwania.

Zobaczmy teraz cechy, które definiują tego rodzaju ludzi.

Są idealistami z silnymi przekonaniami moralnymi i etycznymi

Wysoce wrażliwi liderzy to ludzie o niezwykle jasnych ideałach. Nie posiadają umysłów, które są oddane wyłącznie celom firmy. W rzeczywistości definiuje ich wiedza o tym, jak zharmonizować cele organizacji z emocjonalnym samopoczuciem ich zespołu. Obejmuje to wszystko, od obrony ich praw po promowanie dobrego samopoczucia psychicznego.

Ponadto mają silne przekonania moralne, dobre poczucie sprawiedliwości i promują etyczny, pełen szacunku i motywujący styl pracy.

Doskonali w komunikacji

Wszyscy dobrzy liderzy wykazują doskonałe umiejętności komunikacyjne. Wiedzą, jak rozmawiać, osiągać porozumienia, ćwiczyć aktywne słuchanie oraz wyrażać swoje pragnienia i oczekiwania w sposób asertywny i pełen szacunku. W związku z tym niezaprzeczalną wartością bardzo wrażliwego lidera jest jego duży wpływ społeczny na klimat firmy oraz dobre umiejętności komunikacyjne.

Rozumieją potrzeby ludzi

Wysoce wrażliwi liderzy mają niewątpliwą przewagę. Są niezwykle świadomi potrzeb i stanów emocjonalnych otaczających ich osób. W rzeczywistości potrafią czytać między wierszami. Dostrzegają subtelne zmiany, stres, postawy przewidujące pewne problemy czy dysharmonię w zespołach roboczych.

Doskonale rozumieją komunikację werbalną i niewerbalną

Wysoce wrażliwi liderzy posiadają zdolność do głębszego przetwarzania emocjonalnych aspektów pracowników. To pozwala im zapobiegać trudnościom w miejscu pracy. Do tego dochodzi ich gotowość do opracowywania strategii doskonalenia i budowania bardziej harmonijnego środowiska pracy.

Wrażliwi przywódcy to głęboko myślący ludzie kierujący się swoimi ideałami i przekonaniami. Wiedzą, jak bronić swoich perspektyw i wykrywać trudności w ludzkich zespołach, zanim jeszcze się pojawią. Są również wykwalifikowani w znajomości potrzeb swoich klientów.

Pełne szacunku, motywujące i szczęśliwe środowisko pracy

Aby zwiększyć pewność siebie w zespołach, aby mogły w pełni rozwinąć swój potencjał, wymagana jest inteligencja emocjonalna. Rzeczywiście, wysoce wrażliwi liderzy są w stanie stworzyć emocjonalnie pielęgnujące środowisko pracy.

Zawsze są gotowi, aby ich zespół kwestionował, rzucał wyzwania i nie zgadzał się z nimi w celu uzyskania bardziej innowacyjnych rozwiązań problemów. W rzeczywistości talent kiełkuje tylko wtedy, gdy istnieje sprzyjające, godne, pełne szacunku i motywujące podłoże społeczne.

Kobieta lider

Posiadają inicjatywę, kreatywność i pasję

Daniel Goleman w jednej ze swoich książek opisuje typ postaci zdolnej do przekazywania swojej wiedzy, entuzjazmu, twórczego popędu i empatii w niebywały i inspirujący sposób. Ten rodzaj przywództwa jest również obecny u bardzo wrażliwego szefa czy u tego bliskiego i transformującego menedżera, który przynosi firmie tak wiele korzyści.

Wysoce wrażliwy lider to ktoś, kto dostraja się do emocjonalnych realiów swojej organizacji i kieruje swój zespół w emocjonalnie pozytywnym kierunku dla wspólnego dobra. Ludzie tacy są wizjonerami o wysokich umiejętnościach kreatywnych i innowacyjnych. Wiedzą, jak szerzyć swoją pasję i odtwarzają ją swoim zachowaniem. Innymi słowy, nie ograniczają się jedynie do wygłaszania motywacyjnych przemówień. Dają przykład.

Wreszcie, w epoce zmian i w czasach, gdy na horyzoncie pojawiają się wielkie wyzwania społeczne, potrzebujemy liderów innego rodzaju. Ludzi z wyższymi wizjami i głębszymi uczuciami. Rzeczywiście, cechy wysokiej czułości mogą, teraz bardziej niż kiedykolwiek, być najważniejsze ze wszystkich.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Acevedo, B. P., Aron, E. N., Aron, A., Sangster, M. D., Collins, N., & Brown, L. L. (2014). The highly sensitive brain: an fMRI study of sensory processing sensitivity and response to others’ emotions. Brain and behavior4(4), 580–594. https://doi.org/10.1002/brb3.242
  • Baker, Cassandra. (2018). A Study of Emotional Intelligence and Self Leadership. SAM Advanced Management Journal. 82. 18-28.
  • Black, B.A., Kern, M.L. A qualitative exploration of individual differences in wellbeing for highly sensitive individuals. Palgrave Commun 6, 103 (2020).
  • Compare: Brungardt, C. L.; Gould, L. V.; Moore, R.; Potts, J. (1997). “The emergence of leadership studies: Linking the traditional outcomes of liberal education with leadership development”. The Journal of Leadership Studies. 4 (3): 53–67. doi:10.1177/107179199800400306
  • Daloz Parks, S. (2005). Leadership can be taught: A bold approach for a complex world. Cambridge: Harvard Business School Press.
  • Goleman, Daniel (2009) El líder resonante crea más. Madrid. Debolsillo

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.