Gospodarka o obiegu zamkniętym – co to takiego?

Gospodarka o obiegu zamkniętym to koncepcja, która przyjmuje jako punkt wyjścia pewien cykliczny model istniejący w przyrodzie. System ten opowiada się za wykorzystaniem zasobów poprzez zmniejszenie produkcji do niezbędnego minimum i ponowne wykorzystanie wszystkich możliwych jego składników.
Gospodarka o obiegu zamkniętym – co to takiego?
Sergio De Dios González

Przejrzane i zatwierdzone przez: psycholog Sergio De Dios González.

Napisany przez Patricia Grande Yeves

Ostatnia aktualizacja: 27 grudnia, 2022

Paradygmat obecnego modelu ekonomicznego produkcji i zarządzania zasobami, towarami i usługami oparty na „produkcji, wykorzystaniu i odpadach” może być przestarzały. I w rzeczywistości taki też jest. Niektóre dane i wskaźniki potwierdzają tę hipotezę. Dlatego należy rozważyć zastosowanie zupełnie nowego modelu. Jednym z najbardziej godnych uwagi jest gospodarka o obiegu zamkniętym.

Możesz zobaczyć, w jaki sposób obecny system koliduje z ideą długoterminowego zrównoważonego rozwoju ze względu na jego dynamikę. A także, że stanowi również istotne zagrożenie dla przyrody i środowiska naturalnego. Zwłaszcza dlatego, że w przyrodzie nie występują odpady jako takie. Wszystkie jej elementy mają ciągłą funkcję i służą jakiemuś celowi na różnych etapach.

W ten sposób ludzie mogą w końcu zrozumieć jak cenna jest gospodarka o obiegu zamkniętym. Jest to zupełnie nowy paradygmat, który mógłby zastąpić obecny model.
Ogólnie rzecz biorąc gospodarka o obiegu zamkniętym to koncepcja, która przyjmuje jako punkt wyjścia pewien cykliczny model istniejący w przyrodzie. System ten opowiada się za wykorzystaniem zasobów poprzez zmniejszenie produkcji do niezbędnego minimum i ponowne wykorzystanie wszystkich możliwych jego składników.

Celem tego artykułu jest bliższe omówienie jego cech, zasad, znaczenia i korzyści.

Czym dokładnie jest gospodarka o obiegu zamkniętym i na czym polega?

Gospodarka o obiegu zamkniętym przyjmuje jako punkt wyjścia cykliczny model przyrody. W ten sposób ta zupełnie nowa koncepcja zaleca wykorzystanie dostępnych zasobów poprzez ograniczenie produkcji do absolutnego minimum i ponowne wykorzystanie wszystkich dostępnych jego elementów.

Jednocześnie zachęca on do produkcji towarów z materiałów biodegradowalnych tak, aby surowce wykorzystane do tego procesu mogły powrócić do swojego naturalnego stanu bez powodowania szkód w środowisku naturalnym lub nie przedłużały niepotrzebnie ich okresu rozpadu.

Środowisko naturalne

W przypadku, gdy nie ma dostępnych surowców biodegradowalnych, celem całego procesu produkcyjnego byłoby przeprowadzenie prodedury rozdzielenia, w trakcie której składniki produktu mogłyby zostać ponownie włączone do cyklu produkcyjnego. Jeśli nie jest to możliwe, należy je poddać recyklingowi w sposób przyjazny dla środowiska.

Zatem fundamentem, na którym opiera się gospodarka o obiegu zamkniętym, jest regeneracja i recykling. W rzeczywistości termin „obieg zamknięty” jest szczególnie istotny, ponieważ rodzi się wtedy ciągły cykl pozytywnego rozwoju, który chroni i poprawia kapitał naturalny.

Gospodarka o obiegu zamkniętym i jej podstawowe założenia

Gospodarka o obiegu zamkniętym opiera się na rekonstrukcji elementów kapitałowych, finansowych, wytworzonych, społecznych, ludzkich lub naturalnych. W ten sposób gwarantuje poprawę przepływu towarów i usług. Ten „cykl zamknięty wartości” opiera się na następujących zasadach:

  • Zachowanie i zwiększanie kapitału naturalnego. Oznacza to, że gospodarka o obiegu zamkniętym poprawia przepływ składników odżywczych w systemie. Na przykład te nowe warunki poprawiają proces regeneracji gleby.
  • Zoptymalizowanie wykorzystania zasobów. Istnieje tutaj rotacja produktów, komponentów i materiałów w celu uzyskania maksymalnej użyteczności przez cały czas. Zmniejsza to czas ich wprowadzenia do obrotu, wydłuża żywotność i promuje ich ponowne użycie.
  • Promowanie skuteczności całego systemu. Zmniejsza to wszelkiego rodzaju szkody dla ludzi poprzez eliminację negatywnych czynników zewnętrznych.

Gospodarka o obiegu zamkniętym i wynikające z niej zalety

Jak wspomniano powyżej, liniowy system produkcji, który obecnie dominuje w światowej gospodarce, jest dość ograniczony pod względem zużycia zasobów, a ponadto ma duży negatywny wpływ społeczny i środowiskowy.

Dlatego też wielu ekspertów wyraziło swoje zaniepokojenie, argumentując, że ograniczenie zużycia zasobów i energii odnawialnej nie wystarczy, aby sprostać obecnym wyzwaniom środowiskowym.

Modele liniowe oparte są na wahaniach cen i przyczyniają się do degradacji środowiska naturalnego, co wpływa na podstawowe zasady rozwoju. Jak widać, podejście oparte na gospodarce o obiegu zamkniętym, oparte na innowacjach i długoterminowej odporności, przynosi wiele korzyści.

Przede wszystkim dlatego, że jest to korzystne zarówno dla użytkowników, jak i firm. Przedsiębiorstwa, które wdrożyły system obiegu zamkniętego, udowodniły tym samym, że ponowne wykorzystanie zasobów jest znacznie bardziej opłacalne niż tworzenie ich od zera.

Ochrona przyrody

W ten sposób zmniejsza się koszty produkcji. W rezultacie ceny sprzedaży również spadają, co przynosi korzyści konsumentom zarówno społecznie, jak i gospodarczo.

Tylko w samej Unii Europejskiej działania zalecane przez gospodarkę o obiegu zamkniętym mogą przynieść oszczędności w wysokości około 600 milionów euro dla firm działających w tym regionie. W rzeczywistości wydobycie surowców ma obecnie ważne konsekwencje dla środowiska. Przedsiębiorstwa te zmniejszyłyby całkowitą roczną emisję gazów cieplarnianych o 2 do 4%.

Garść przemyśleń końcowych

Wraz ze wzrostem liczby ludności na świecie rośnie popyt na surowce, których zapasy są ograniczone. Gospodarka o obiegu zamkniętym mogłaby pomóc zmniejszyć presję na środowisko i poprawić bezpieczeństwo dostaw surowców. W rzeczywistości system ten może również prowadzić do zmniejszenia zależności w innych krajach od pozyskiwania surowców.

Zwiększyłoby to również konkurencyjność, tempo wzrostu, innowacyjność i zatrudnienie. Szacuje się, że gospodarka o obiegu zamkniętym pozwalałaby stworzyć do 580 000 miejsc pracy w samej tylko Unii Europejskiej. Podobnie jest z produkcją bardziej innowacyjnych i trwalszych towarów. Eliminacja planowego starzenia się może też poprawić jakość życia wielu ludzi.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.