Neuroprzywództwo - połączenie neuronauki i umiejętności organizacyjnych

Neuroprzywództwo to nowatorskie podejście, które wbrew temu, co wielu może sądzić, promuje cieplejsze i bardziej humanitarne podejście do bycia liderem. Celem jest, aby każdy z członków zespołu wniósł istotny wkład w daną organizację.
Neuroprzywództwo - połączenie neuronauki i umiejętności organizacyjnych

Ostatnia aktualizacja: 31 stycznia, 2022

Neuroprzywództwo to koncepcja, w której neuronauka i praktyki organizacyjne są ze sobą powiązane. Jej celem jest poprawa skuteczności przywództwa w oparciu o dogłębne zrozumienie działania ludzkiego mózgu. Dotyka to liderów, ale także pracowników, a nawet konsumentów.

Czynności w pracy nabierają nowego znaczenia, jeśli spojrzymy na nie z perspektywy neuronauki. Neuroprzywództwo koncentruje się na znajdowaniu nowych perspektyw dla takich aspektów, jak podejmowanie decyzji, współpraca i praca zespołowa, regulacja emocji, rozwiązywanie problemów i procesy zmian.

Do wszystkich tych czynności można podejść w inny sposób, jeśli interpretuje się je na podstawie wiedzy dostarczanej przez neuronaukę. Jednak zrozumienie pracy mózgu nie ma nic wspólnego z próbą manipulowania nim. Chodzi o stworzenie warunków, aby wszystko działało lepiej.

Neuroprzywództwo to dyscyplina oparta na nauce, która koncentruje się nie tylko na procesach umysłowych jednostki, ale także na tym, jak wpływa ona i jak reaguje na środowisko. Odnosi się do części przywództwa i zarządzania zespołem z perspektywy neuronaukowej .”

-Santiago Vitola-

oświecony mózg

Neuroprzywództwo i jego zasady

Po raz pierwszy pojęcie neuroprzywództwa zostało użyte w 2005 roku w publikacji Harvard University zatytułowanej Harvard Business Review. Rok później teorie i zasady tego nowego narzędzia zostały zebrane przez Davida Rocka i Jeffreya Swartza w artykule The Neuroscience of Leadership.

W oparciu o to, co zaproponowali, poniżej znajdziesz zasady neuroprzywództwa:

 • Każdy mózg jest wyjątkowy. Dlatego procesy mające tendencję do standaryzacji lub homogenizacji ludzi nie są pomocne. Każda osoba demonstruje swoją własną specyfikę.
 • Systemy nagród są kluczowe. Techniki pozytywnego wzmocnienia są znacznie bardziej skuteczne niż sankcje lub kary.
 • Nie ma działania bez emocji. Są one największą motywacją do działania. Mózg znacznie szybciej reaguje na bodziec emocjonalny. Wpływa to na otwartość na naukę i motywację.
 • Informacja wpływa na oczekiwania i zachowanie. Brak lub nadmiar informacji, a także brak przejrzystości to aspekty, które w istotny sposób modyfikują oczekiwania i zachowania ludzi.
 • Umysł jest zaprogramowany do współpracy. Gotowość do interakcji z innymi w poszukiwaniu zgodnych rozwiązań złożonych problemów jest u nas wrodzona.
 • Doświadczenie determinuje zachowanie. Przeszłe wydarzenia nadal wyznaczają sposób działania, dopóki nie pojawią się inne doświadczenia, które wyznaczają nowy kurs.

Zalety neuroprzywództwa

Pierwszymi, którzy czerpią korzyści z neuroprzywództwa, są sami liderzy. Jest tak, ponieważ są w stanie dostosować swoje style zarządzania do bardziej efektywnych parametrów. Co więcej, ta perspektywa poszerza ich własne poglądy i pozwala im lepiej zrozumieć trudności i potencjał ludzi, którymi kierują.

Narzędzie to pozwala również na podniesienie poziomu satysfakcji pracowników. W ten sposób osiąga się większą spójność w zespołach, a konflikty są redukowane. Wzrasta również motywacja i poczucie przynależności.

Ponadto neuroprzywództwo ułatwia procesy zmiany i uczenia się. Zmniejsza niepewność i stres, które często pojawiają się, gdy ktoś staje w obliczu nowej sytuacji. Dzięki temu narzędziu osiąga się bardziej wszechstronną adaptację.

Lider z zespołem

Zastosowania tej koncepcji

Istnieje wiele konkretnych sytuacji, w których można zastosować zasady neuroprzywództwa. Oto kilka z nich:

 • Terminy dostaw. Kiedy są one naglące, mózg reaguje stresem i staje się mniej wydajny. Ideałem jest uelastycznienie tego aspektu. Jeśli jednak nie jest to możliwe, zrekompensuj stres pozytywnymi bodźcami.
 • Pozytywne przywództwo. W tym podejściu dużą wagę przywiązuje się do emocji lidera i innych. Istnieją dowody na to, że często prowadzi to do lepszych decyzji i większej wydajności w zespołach roboczych.
 • Oceny jakościowe. Pracownicy czują się o wiele bardziej zmotywowani, gdy są oceniani w bardziej kompleksowy sposób, niż gdy są postrzegani jako spełniający czyjeś oczekiwania. Neuroprzywództwo promuje bardziej subiektywne i cieplejsze oceny.
 • Globalna motywacja. Pieniądze to nie jedyna zachęta do pracy. Środowisko oparte na współpracy i integracji często może być jeszcze bardziej motywujące. Z drugiej strony wykluczenie i odrzucenie mogą powodować takie same skutki, jak ból fizyczny.

Neuroprzywództwo opiera się na bardziej realistycznym zrozumieniu człowieka i opiera się na wiedzy naukowej. To nowatorskie narzędzie, ale obiecujące zająć bardzo ważne miejsce w organizacjach w najbliższej przyszłości.

To może Cię zainteresować ...
Wskaźniki semantyczne: nowa teoria na temat emocji
Piękno umysłu
Przeczytaj na Piękno umysłu
Wskaźniki semantyczne: nowa teoria na temat emocji

Wskaźniki semantyczne to nowa koncepcja neurologiczna, która wyjaśnia, jak przechodzisz od doświadczania jednej emocji do bardzo innej.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


 • Galíndez, Luis, & Rodríguez, Yuraima. (2007). Riesgos Laborales de los Trabajadores de la Salud. Salud de los Trabajadores15(2), 67-69. Recuperado en 22 de enero de 2022, de http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-01382007000200001&lng=es&tlng=es.
 • Hernández Romero, E. Z. (2018). Del liderazgo al neuroliderazgo.
 • Sánchez Manchola, Iván Darío. (2008). Los estilos de dirección y liderazgo: Propuesta de un modelo de caracterización y análisis. Pensamiento & Gestión , (25), 1-39. Recuperado el 22 de enero de 2022, de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-62762008000200002&lng=en&tlng=es.

Treści zawarte na Piękno Umysłu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie zastępują one diagnozy, porady ani leczenia u specjalisty. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości najlepiej skonsultować się z zaufanym specjalistą.