Niepewne przywiązanie w miejscu pracy

Osoby o niepewnym stylu przywiązania charakteryzują się lękiem i unikaniem. Jak jednak styl przywiązania jest związany z pracą? Dowiedz się tutaj.
Niepewne przywiązanie w miejscu pracy
Gorka Jiménez Pajares

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Gorka Jiménez Pajares.

Ostatnia aktualizacja: 09 marca, 2023

W dzisiejszym świecie praca staje się coraz bardziej dynamiczna. Firmy często łączą siły z zespołami zewnętrznymi. Dlatego, aby jak najlepiej wykorzystać dostępne zasoby, niezbędna jest współpraca i budowanie relacji. W rzeczywistości dzisiejsze organizacje optymalizują w ten sposób przewagę konkurencyjną. Ich celem jest zwiększenie elastyczności i zdolności adaptacyjnych w obliczu nowych sytuacji. Zjawisko takie jak niepewne przywiązanie w miejscu pracy może znacznie wpłynąć zarówno na atmosferę panującą w firmie, jak i na efektywność pracy.

Współpraca w mniejszej firmie bądź też dużej korporacji przypomina tworzenie tkaniny. Poszczególne nici przeplatają się ze sobą, dodając tkaninie koloru i tekstury oraz tworząc jednolitą całość. Podobnie ludzie ze swoim indywidualnym podejściem i cechami charakteru przyczyniają się do rozwoju firmy oraz jej umocnienia. Jaki jednak wpływ może wywrzeć na tę strukturę niepewne przywiązanie w miejscu pracy? Dowiemy się z dzisiejszego artykułu.

„Spójrz do wewnątrz. Bądź spokojny. Wolny od strachu i przywiązania, poznaj słodką radość drogi”.

-Budda-

Praca w zespole
Interakcje pracowników w firmie są ściśle powiązane z ich stylem przywiązania.

Niepewne przywiązanie w miejscu pracy

Koncepcja przywiązania została pierwotnie zaproponowana przez prestiżowego psychologa, Johna Bowlby’ego. Twierdził on, że staramy się budować relacje, które dają nam poczucie bezpieczeństwa i wsparcie w potencjalnie stresujących sytuacjach. W dzieciństwie to rodzice powinni tworzyć bezpieczne przystanie, do których dzieci mogą wracać, gdy eksplorują otoczenie i nagle stają się zaniepokojone.

Niepewne przywiązanie u dorosłych charakteryzuje się związkami, które obracają się wokół strachu. Relacje te są również trudne z powodu wielu sprzeczności i zwrotów akcji, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji. Rzeczywiście, niepokój jest stałym elementem życia osób z tym stylem przywiązania.

Istnieją trzy rodzaje niepewnego przywiązania.

  • Osoby z niepewnym przywiązaniem typu ambiwalentnego charakteryzują się negatywnymi przekonaniami o innych i pozytywnymi przekonaniami o sobie. Nawet jeśli ich poczucie własnej wartości wydaje się dobre, są ostrożni wobec tego, co dzieje się na zewnątrz. W związku z tym starają się unikać zewnętrznego świata.
  • Osoby niepewne unikające charakteryzują się występowaniem negatywnych przekonań zarówno z zewnątrz, jak i na swój temat. Boją się łączenia z innymi, a ich samoocena jest zaniżona.
  • Osoby o zdezorganizowanym stylu przywiązania wykazują połączenie dwóch poprzednich stylów. Dezorientacja to podstawa. W rzeczywistości mają ogromne trudności z podjęciem decyzji, co robić i z kim oraz jak powinny się w danej sytuacji czuć. Zamieszanie jest stałym elementem ich życia.

Z drugiej strony bezpieczne przywiązanie charakteryzuje ludzi, których system przekonań jest pozytywny, zarówno w stosunku do innych, jak i do samych siebie. Osoby takie mają wysokie poczucie własnej wartości i szukają pomocy, gdy jej potrzebują. Ponadto nie mają trudności w byciu niezależnym i rozwijaniu intymności w swoich związkach.

„Przywiązanie w wieku dorosłym ma tendencję do przejawiania się w systemie przekonań, jakie jednostka ma na temat siebie i innych”.

-Eduardo Fonseca-

Niepewne przywiązanie w miejscu pracy – źródło dyskomfortu

Obecnie intensywnie bada się związek między stylem przywiązania a miejscem pracy. Dzieje się tak dlatego, że organizacje opierają się na działalności człowieka. Rzeczywiście, interakcja zachodząca między ludźmi w firmie jest powiązana ze stylem przywiązania jej pracowników.

Przywiązanie w miejscu pracy przekracza granice. W efekcie przestaje być czymś nieodłącznym dla jednostki i jej środowiska, a przenosi się na relacje w miejscu pracy. Kiedy wchodzimy w interakcje ze współpracownikami, początkowo robimy to poprzez nasze postrzeganie środowiska pracy.

„Osoby niepewne siebie mają negatywny pogląd na swój zespół roboczy i inne osoby. Mają też tendencję do bycia niezależnymi, nawet jeśli powoduje to u nich dyskomfort”.

-Fei Li-

Mężczyzna patrzy zawistnie na swojego współpracownika
Niepewne przywiązanie w miejscu pracy może spowodować, że nieszkodliwe sytuacje zaczniemy postrzegać jako konfliktowe.

Niepokój i nadwrażliwość

Niepewne przywiązanie w miejscu pracy opisuje pracowników, którzy odczuwają niepokój i zmartwienie, gdy współpracownicy odmawiają im pomocy, której ci potrzebują. W rezultacie postrzegają siebie w negatywny sposób. Boją się odrzucenia ze strony innych. Ponadto wykazują dużą potrzebę aprobaty ze strony firmy.

Ci pracownicy są nadwrażliwi. Skupiają swoją uwagę na błahych szczegółach i zamieniają je w źródło zmartwień i stresu. To sprawia, że ich strategie rozwiązywania problemów stają się obsesyjne, a nieszkodliwe sytuacje postrzegają jako konfliktowe. W rzeczywistości trudno im wyobrazić sobie trudne sytuacje jako źródło możliwości rozwoju i osobistych osiągnięć.

Teraz gdy znasz cechy charakterystyczne osób z niepewnym przywiązaniem i ich sposób zachowania w miejscu pracy, zwróć uwagę na to, jak działają inne typy ludzi. Na przeciwległym końcu spektrum znajdują się pracownicy o bezpiecznym stylu przywiązania. Są oni pewni siebie i wierzą, że ich zespół i współpracownicy oferują im wsparcie, którego potrzebują. Dobrze radzą sobie zarówno pracując samodzielnie, jak i w zadaniach zespołowych.

„Pracownicy o niepewnym stylu przywiązania mają tendencję do maksymalizowania drobnych szczegółów i etykietowania ich jako zagrażających, zwiększających stres w pracy”.

-Fei Li-


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Li, F., Liang, X., & Liu, Q. (2022). Applying Attachment Theory to Explain Boundary-spanning Behavior: The Role of Organizational Support Climate. Journal of Work and Organizational Psychology, 38(3), 213-222.
  • Pedrero, F. E. (2021a). Manual de tratamientos psicológicos: Adultos (Psicología) (1.a ed.). Ediciones Pirámide.
  • Martínez, C., & Santelices, M. P. (2005). Evaluación del apego en el adulto: una revisión. Psykhe (Santiago), 14(1), 181-191.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.