Niepewne przywiązanie w miejscu pracy

Osoby o niepewnym stylu przywiązania charakteryzują się lękiem i unikaniem. Jak jednak styl przywiązania jest związany z pracą? Dowiedz się tutaj.
Niepewne przywiązanie w miejscu pracy
Gorka Jiménez Pajares

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Gorka Jiménez Pajares.

Ostatnia aktualizacja: 09 marca, 2023

W dzisiejszym świecie praca staje się coraz bardziej dynamiczna. Firmy często łączą siły z zespołami zewnętrznymi. Dlatego, aby jak najlepiej wykorzystać dostępne zasoby, niezbędna jest współpraca i budowanie relacji. W rzeczywistości dzisiejsze organizacje optymalizują w ten sposób przewagę konkurencyjną. Ich celem jest zwiększenie elastyczności i zdolności adaptacyjnych w obliczu nowych sytuacji. Zjawisko takie jak niepewne przywiązanie w miejscu pracy może znacznie wpłynąć zarówno na atmosferę panującą w firmie, jak i na efektywność pracy.

Współpraca w mniejszej firmie bądź też dużej korporacji przypomina tworzenie tkaniny. Poszczególne nici przeplatają się ze sobą, dodając tkaninie koloru i tekstury oraz tworząc jednolitą całość. Podobnie ludzie ze swoim indywidualnym podejściem i cechami charakteru przyczyniają się do rozwoju firmy oraz jej umocnienia. Jaki jednak wpływ może wywrzeć na tę strukturę niepewne przywiązanie w miejscu pracy? Dowiemy się z dzisiejszego artykułu.

„Spójrz do wewnątrz. Bądź spokojny. Wolny od strachu i przywiązania, poznaj słodką radość drogi”.

-Budda-

Praca w zespole
Interakcje pracowników w firmie są ściśle powiązane z ich stylem przywiązania.

Niepewne przywiązanie w miejscu pracy

Koncepcja przywiązania została pierwotnie zaproponowana przez prestiżowego psychologa, Johna Bowlby’ego. Twierdził on, że staramy się budować relacje, które dają nam poczucie bezpieczeństwa i wsparcie w potencjalnie stresujących sytuacjach. W dzieciństwie to rodzice powinni tworzyć bezpieczne przystanie, do których dzieci mogą wracać, gdy eksplorują otoczenie i nagle stają się zaniepokojone.

Niepewne przywiązanie u dorosłych charakteryzuje się związkami, które obracają się wokół strachu. Relacje te są również trudne z powodu wielu sprzeczności i zwrotów akcji, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji. Rzeczywiście, niepokój jest stałym elementem życia osób z tym stylem przywiązania.

Istnieją trzy rodzaje niepewnego przywiązania.

  • Osoby z niepewnym przywiązaniem typu ambiwalentnego charakteryzują się negatywnymi przekonaniami o innych i pozytywnymi przekonaniami o sobie. Nawet jeśli ich poczucie własnej wartości wydaje się dobre, są ostrożni wobec tego, co dzieje się na zewnątrz. W związku z tym starają się unikać zewnętrznego świata.
  • Osoby niepewne unikające charakteryzują się występowaniem negatywnych przekonań zarówno z zewnątrz, jak i na swój temat. Boją się łączenia z innymi, a ich samoocena jest zaniżona.
  • Osoby o zdezorganizowanym stylu przywiązania wykazują połączenie dwóch poprzednich stylów. Dezorientacja to podstawa. W rzeczywistości mają ogromne trudności z podjęciem decyzji, co robić i z kim oraz jak powinny się w danej sytuacji czuć. Zamieszanie jest stałym elementem ich życia.

Z drugiej strony bezpieczne przywiązanie charakteryzuje ludzi, których system przekonań jest pozytywny, zarówno w stosunku do innych, jak i do samych siebie. Osoby takie mają wysokie poczucie własnej wartości i szukają pomocy, gdy jej potrzebują. Ponadto nie mają trudności w byciu niezależnym i rozwijaniu intymności w swoich związkach.

„Przywiązanie w wieku dorosłym ma tendencję do przejawiania się w systemie przekonań, jakie jednostka ma na temat siebie i innych”.

-Eduardo Fonseca-

Niepewne przywiązanie w miejscu pracy – źródło dyskomfortu

Obecnie intensywnie bada się związek między stylem przywiązania a miejscem pracy. Dzieje się tak dlatego, że organizacje opierają się na działalności człowieka. Rzeczywiście, interakcja zachodząca między ludźmi w firmie jest powiązana ze stylem przywiązania jej pracowników.

Przywiązanie w miejscu pracy przekracza granice. W efekcie przestaje być czymś nieodłącznym dla jednostki i jej środowiska, a przenosi się na relacje w miejscu pracy. Kiedy wchodzimy w interakcje ze współpracownikami, początkowo robimy to poprzez nasze postrzeganie środowiska pracy.

„Osoby niepewne siebie mają negatywny pogląd na swój zespół roboczy i inne osoby. Mają też tendencję do bycia niezależnymi, nawet jeśli powoduje to u nich dyskomfort”.

-Fei Li-

Mężczyzna patrzy zawistnie na swojego współpracownika
Niepewne przywiązanie w miejscu pracy może spowodować, że nieszkodliwe sytuacje zaczniemy postrzegać jako konfliktowe.

Niepokój i nadwrażliwość

Niepewne przywiązanie w miejscu pracy opisuje pracowników, którzy odczuwają niepokój i zmartwienie, gdy współpracownicy odmawiają im pomocy, której ci potrzebują. W rezultacie postrzegają siebie w negatywny sposób. Boją się odrzucenia ze strony innych. Ponadto wykazują dużą potrzebę aprobaty ze strony firmy.

Ci pracownicy są nadwrażliwi. Skupiają swoją uwagę na błahych szczegółach i zamieniają je w źródło zmartwień i stresu. To sprawia, że ich strategie rozwiązywania problemów stają się obsesyjne, a nieszkodliwe sytuacje postrzegają jako konfliktowe. W rzeczywistości trudno im wyobrazić sobie trudne sytuacje jako źródło możliwości rozwoju i osobistych osiągnięć.

Teraz gdy znasz cechy charakterystyczne osób z niepewnym przywiązaniem i ich sposób zachowania w miejscu pracy, zwróć uwagę na to, jak działają inne typy ludzi. Na przeciwległym końcu spektrum znajdują się pracownicy o bezpiecznym stylu przywiązania. Są oni pewni siebie i wierzą, że ich zespół i współpracownicy oferują im wsparcie, którego potrzebują. Dobrze radzą sobie zarówno pracując samodzielnie, jak i w zadaniach zespołowych.

„Pracownicy o niepewnym stylu przywiązania mają tendencję do maksymalizowania drobnych szczegółów i etykietowania ich jako zagrażających, zwiększających stres w pracy”.

-Fei Li-

To może Cię zainteresować ...
Niepewne przywiązanie, więzienie bez krat
Piękno umysłu
Przeczytaj na Piękno umysłu
Niepewne przywiązanie, więzienie bez krat

Niepewne przywiązanie jest wynikiem nieodpowiedniego wychowania. Dzieje się tak, gdy rodzice prezentują sprzeczne wzorce zachowań.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Li, F., Liang, X., & Liu, Q. (2022). Applying Attachment Theory to Explain Boundary-spanning Behavior: The Role of Organizational Support Climate. Journal of Work and Organizational Psychology, 38(3), 213-222.
  • Pedrero, F. E. (2021a). Manual de tratamientos psicológicos: Adultos (Psicología) (1.a ed.). Ediciones Pirámide.
  • Martínez, C., & Santelices, M. P. (2005). Evaluación del apego en el adulto: una revisión. Psykhe (Santiago), 14(1), 181-191.

Treści zawarte na Piękno Umysłu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie zastępują one diagnozy, porady ani leczenia u specjalisty. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości najlepiej skonsultować się z zaufanym specjalistą.