Holokracja: poznaj nowy system zarządzania organizacjami

Holokracja: poznaj nowy system zarządzania organizacjami

Ostatnia aktualizacja: 24 czerwca, 2021

Dowiedz się na czym polega holokracja, nowy system zarządzania organizacją.

Holokracja to system zarządzania organizacją, który cechuje horyzontalne rozłożenie decydentów oraz procesów podejmowania decyzji. Innymi słowy, rezygnuje ona z hierarchicznego rozłożenia odpowiedzialności i władzy.

Chociaż taki system może wydawać się dziwny i anarchiczny, to został już wprowadzony w niektórych organizacjach w Australii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Francji, Nowej Zelandii i w Wielkiej Brytanii.

Pochodzenie holokracji

System ten został opracowany w Ternary Software, firmie wytwarzającej oprogramowanie komputerowe z siedzibą w Exton w stanie Pensylwania (USA). W 2007 r. jej założyciel, Brian Robertson, wprowadził w życie swoje pomysły dotyczące nowego systemu zarządzania organizacją.

Następnie, w 2010 r., postała Konstytucja Holokracji. Opisano w niej zasady i praktyki tego systemu zarządzania organizacją. Służy jako przewodnik dla wszystkich firm, które chcą zaimplementować ten system.

Brian Robertson - holokracja

Chociaż Robertson zastosował holokrację jako pierwszy, to termin ten pochodzi od angielskiego słowa holarchy, które zostało ukute przez pisarza i historyka Arthura Koestlera. W swojej książce The Ghost in the Machine (1967) zaproponował ideę organizacji złożonej z holonów.

Wytłumaczył, że holony to autonomiczne i samowystarczalne jednostki, które polegały na własnej kulturze. Bazując na tym wyjaśnieniu możemy założyć, że holokracja to nic innego niż zbiór samoregulujących się jednostek, które funkcjonują w sposób niezależny.

“Jedno z wyzwań związanych z powiększaniem się firmy wiąże się z faktem, że pojawia się w niej hierarchizacja. Staje się biurokratyczna. Staje się powolna. I traci chęć do podejmowania ryzyka.”

-Kenneth C. Frazier-

Holokracja i wywoływane przez nią zmiany

Krótko mówiąc, holokracja to system, który stara się przeciwstawić się klasycznej hierarchii stosowanej w większości firmy. Tym samym stara się odstawić na bok postać “szefa”, aby stworzyć bardziej egalitarną i skuteczną organizację.

Różnice w zarządzaniu organizacją

Po wprowadzeniu holokracji sposób organizacji firmy zmienia się w drastyczny sposób. Jedna z głównych zmian dotyczy usunięcia struktury, w której każdy pracownik jest sklasyfikowany na określonej pozycji. Z tego powodu firmy powinny stworzyć mapę organizacji, która opisuje funkcje pełnione przez każdego pracownika.

Mówiąc wprost, holokracja proponuje strukturę, w której każdy pracownik może robić różne rzeczy w firmie. Tym samym będzie jednocześnie stanowił część różnych zespołów. Co więcej, jego zadania będą cały czas zmieniane, aby dostosować je do potrzeb każdej grupy.

Autorytet

W przypadku tradycyjnych modeli zarządzania organizacją w strukturze firmy nie pojawia się praktycznie żadna dynamika lub jest jej bardzo niewiele. Osoby piastujące władzę, które znajdują się na czubku hierarchii, zazwyczaj wydają polecenia w firmie. Oznacza to, że inni pracownicy muszą się ich słuchać i robić to, co im każą.

Z kolei holokracja stara się stale zmieniać strukturę firmy, aby każdy zespół był sam w sobie autorytarny. Innymi słowy, każdy zespół złożony z pracowników powinien mieć możliwość organizowania samego siebie, aby poprawić swoje szanse na osiągnięcie postawionych przed nim celów.

Współpracownicy trzymający się za ręce

Różnice w filozofii firmy

Jeden z najważniejszych aspektów tego systemu to fakt, że wszyscy członkowie organizacji, w tym dyrektorzy wykonawczy czy prezesi, muszą przestrzegać jasno zdefiniowanych zasad. Zgodnie z tą filozofią nie powinny pojawiać się żadne stwierdzenia autorytarne.

Dlatego też kluczowy pomysł opiera się na tym, aby zasady obowiązujące w firmie nie wpływały na produktywność i motywację różnych zespołów pracowników. Poza tym podejmowanie decyzji nie powinno przypadać jedynie osobom sprawującym władzę.

Wspólne zarządzanie w holokracji

Firmy, które stosują holokrację, rozkładają pracę w rolach, które bardzo często są aktualizowane. Dzięki temu pracownicy cieszą się pełną autonomią. To sprawia, że mogą decydować jak wykonywać swoją pracę, jeśli tylko ich decyzje nie szkodzą ich współpracownikom.

Z drugiej strony holokrację cechuje również potrzeba przeprowadzania częstych spotkań, podczas których każdy pracownik ma prawo interweniować, oceniać i dopasowywać swoją pracę.

Oprócz tego takie spotkania pozwalają każdemu zespołowi pozostawać w stałym kontakcie z innymi. To z kolei wspiera skuteczną komunikację między zespołami, które dzielą się swoimi członkami. Tacy członkowie mogą wykonywać rolę lidera, sekretarza lub przedstawiciela, zgodnie z potrzebami każdego z zespołów.

“Dobre przywództwo bazuje na otaczaniu się ludźmi z różnymi punktami widzenia, którzy są w stanie nie zgadzać się z Tobą nie obawiając się odwetu.”

-Doris Kearns Goodwin-


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.