Czynniki wpływające na psychiczne samopoczucie pracowników

Czynniki wpływające na psychiczne samopoczucie pracowników

Napisany przez Gonzalo Blanco Sardina

Ostatnia aktualizacja: 14 stycznia, 2023

Obecnie większość firm ma zasoby pozwalające mierzyć poziom produktywności zatrudnionych osób. Jednak jest jeden aspekt, który nie zawsze jest brany pod uwagę: psychiczne samopoczucie pracowników. Problem ten jest największym wyzwaniem w wielu organizacjach.

Osoba z problemami lękowymi lub depresyjnymi nie będzie pracowała zgodnie ze stawianymi jej oczekiwaniami. Prędzej czy później znajdzie to swoje odzwierciedlenie w produktywności całej firmy. Dlatego też zaskakujące jest to, że tak wiele organizacji wciąż nie inwestuje w psychiczne samopoczucie swoich pracowników i ewentualną poprawę tego aspektu.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ponad 300 milionów ludzi na świecie cierpi na depresję. Około jedna czwarta będzie cierpieć z powodu problemów ze zdrowiem psychicznym w którymś momencie swojego życia. Te dane sugerują cichą pandemię, która już dotyka zarówno sektor społeczny, jak i biznesowy.

Zmęczona kobieta w pracy
Lęk, depresja lub problemy ze stresem wśród pracowników wpływają na ich wydajność i produktywność.

Czynniki wpływające na psychiczne samopoczucie pracowników

Istnieje wiele przyczyn, które mogą leżeć u podstaw pogorszenia stanu zdrowia psychicznego pracowników firmy. Według WHO główne czynniki to:

 • Nieodpowiednie warunki pracy. Dobre samopoczucie pracownika zależy od zadowalających warunków pracy. Ludzie potrzebują takich godzin pracy, które umożliwią im prowadzenie bogatego życia środowiskiem zarobkowym. Ponadto wymagają wynagrodzenia współmiernego do ich obowiązków.
 • Toksyczne środowisko pracy. Nikt nie czuje się dobrze w miejscu, w którym panuje wrogość. Czy to w pracy, w domu, czy wśród przyjaciół – ważne jest, aby stworzyć klimat, w którym każdy czuje się bezpiecznie i komfortowo.
 • Słaba komunikacja wewnętrzna. Kluczowym czynnikiem może być nieefektywna komunikacja lub brak wsparcia zarówno ze strony przełożonych, jak i współpracowników.
 • Nadmierne obciążenie pracą. Nikt nie jest szczęśliwy, gdy musi zabrać pracę ze sobą do domu. Ponadto istotne jest, aby pracownik czuł, że ilość obowiązków jest współmierna do jego miesięcznego wynagrodzenia.
 • Brak uznania. Brak uprawnień do podejmowania decyzji wraz z brakiem uznania może spowodować, że pracownik zdystansuje się od firmy i jej celów.

Według danych NTT DATA, 87 procent osób nie jest zadowolonych ze swojego zdrowia psychicznego w miejscu pracy. Spośród nich 44 procent jest bardzo zaniepokojonych zależnością swojego zdrowia psychicznego od pracy, podczas gdy 43 procent przyznaje, że ma pewne obawy w tej kwestii.

Nowa wrażliwość, nowe działy

Dane te zmusiły firmy do tworzenia nowych działów i dynamiki w celu dbania o zdrowie psychiczne pracowników, tak jak o każdy inny zasób. Jest to czynnik, który decyduje o produktywności firmy, dlatego ważne jest, aby w niego inwestować, z praktycznego i merkantylistycznego punktu widzenia.

Istnieją na przykład organizacje, które zapewniają swoim pracownikom usługi profilaktyczne i wsparcie psychologiczne. Mogą oni brać udział w warsztatach, terapii grupowej i zajęciach poza firmą.

Z drugiej strony niektóre firmy robią to w sposób bardziej pośredni, promując sport, zdrowe odżywianie czy work-life balance. Poprawia to psychiczne samopoczucie pracowników, ponieważ oznacza większe zaangażowanie firmy w te aspekty ich życia, które nie są związane z pracą.

Inne firmy przeprowadzają ankiety, które dostarczają danych na temat zdrowia psychicznego ich pracowników. Często skupiają się one na ich nadziejach i obawach. Jest to sposób, w jaki firma może uzyskać przegląd niematerialnych potrzeb swoich pracowników, które muszą zostać zaspokojone, jeśli celem jest poprawa ich produktywności.

pracownicy
Wyniki badań i analiz zmuszają firmy do wdrażania nowych działów i dynamiki, które dbają o zdrowie psychiczne pracowników, tak jak o każdy inny zasób.

Środki dbania o zdrowie psychiczne pracowników

Oprócz badań realizowanych za pomocą nowoczesnego oprogramowania, firmy mogą wdrażać inne działania chroniące dobrostan psychiczny swoich pracowników:

 • Znajomość potrzeb każdego pracownika. Posiadanie informacji o obawach pracowników jest pierwszym krokiem do rozwiązania wszelkich problemów. Bez tej wiedzy trudno podjąć jakiekolwiek działania.
 • Inwestowanie w szkolenia. Tego typu działanie zwiększy motywację pracowników. Ponadto wzrośnie ich poczucie przynależności do firmy.
 • Zapewnienie elastyczności. Dzięki nowym technologiom możliwe jest wdrożenie dni pracy zdalnej. Pomagają one pracownikom rozładować napięcie i oczyścić umysł po tak długim czasie spędzonym w biurze.
 • Pokazywanie rodzaju przywództwa, które słucha, wspiera i ufa pracownikom. Każdy pracownik, który czuje, że jego przełożony go słucha i bierze pod uwagę jego pomysły, poczuje się doceniony, a co za tym idzie, będzie bardziej wydajniejszy i lepiej się poczuje.
 • Zapewnienie dobrego środowiska pracy. Od kolacji firmowych po zajęcia organizowane poza godzinami pracy – tego rodzaju środki mogą poprawić relacje grupowe między pracodawcami a pracownikami.
 • Dbanie o prawidłową komunikację wewnętrzną. To sprawia, że pracownicy są bardziej zaangażowani w firmę, ponieważ czują, że uczestniczą w jej rozwoju.
 • Reorganizacja harmonogramów. Wszystko, co ułatwia pracownikom pogodzenie pracy z życiem rodzinnym, pozytywnie wpłynie na ich samopoczucie psychiczne. To z kolei będzie miało korzystny wpływ na całą firmę.

Znaczenie strategii zdrowia psychicznego w miejscu pracy

Każda firma zdecydowałaby się zainwestować część swojego kapitału w naprawę wszelkich materiałów, maszyn lub instalacji niezbędnych do jej funkcjonowania. Dlatego coraz częściej to samo robi się ze zdrowiem psychicznym pracowników. Chociaż jasne jest, że przed nami jeszcze długa droga, zachęcające jest to, że pierwsze kroki już zostały poczynione, aby promować dobrostan psychiczny pracowników przyszłości.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.