Jak przezwyciężyć kryzys przywództwa

Kryzys przywództwa pojawia się, gdy ludzie przestają wierzyć lub ufać tym, którzy im przewodzą. Zdarza się to dziś często i jest podstawą niestabilności w wielu organizacjach i krajach.
Jak przezwyciężyć kryzys przywództwa
Sergio De Dios González

Przejrzane i zatwierdzone przez: psycholog Sergio De Dios González.

Napisany przez Edith Sánchez

Ostatnia aktualizacja: 10 listopada, 2023

Kryzys przywództwa ma miejsce, gdy osoba kierująca grupą nie ma już żadnego autorytetu lub jest ciągle kwestionowana. Innymi słowy, wytyczne i idee, które oferuje, nie są przestrzegane. Zwykle dzieje się tak dlatego, że członkowie przestają zwracać na tę osobę uwagę lub dlatego, że wytyczne, których udziela lider, są kontrowersyjne.

Niestety w dzisiejszym świecie jest to bardzo powszechna sytuacja. Nawet Światowe Forum Ekonomiczne odniosło się do tego problemu w ostatnich latach. Kryzysy przywództwa pojawiły w różnych firmach i przedsiębiorstwach, nie tylko dlatego, że pracownicy nie ufają swoim menedżerom, ale menedżerowie również nie ufają pracownikom.

Skutki kryzysu przywództwa są niezwykle negatywne. Pierwszym i najbardziej oczywistym jest przeszkoda w osiąganiu celów grupy lub organizacji. Ponadto w takiej sytuacji powstaje atmosfera predyspozycji do konfliktów i zwiększa się ryzyko błędów lub zaniedbań. Ostatecznie następuje ogólne pogorszenie się stanu reczy.

„Jeśli Twoje działania inspirują innych do marzeń, uczenia się więcej, robienia więcej i stawania się kimś więcej, jesteś liderem.”

-John Quincy Adams-

zestresowany mężczyzna w pracy
Kryzys przywództwa zwykle prowadzi do demotywacji.

Kryzys przywództwa i jego oznaki

Czasami kryzys przywództwa jest doskonale widoczny. Dzieje się tak, gdy grupa otwarcie ignoruje instrukcje swojego lidera lub odmawia ich przestrzegania. Jednak w większości przypadków jest to bardziej ukryta sytuacja, którą można wykryć tylko przez określone znaki i sygnały, których musimy nauczyć się odczytywać.

Niektóre z tych znaków to:

 • Krytykowanie. Osoby należące do grupy lub organizacji często komentują błędy swojego lidera lub odnoszą się do nich krytycznie.
 • Dystans. Nie ma płynnej komunikacji między liderem a jego grupą. Ponadto interakcje są krótkie i ściśle ograniczone do określonych aspektów pracy lub zadań.
 • Napięcia i konflikty. W grupie często pojawiają się nieporozumienia, zwłaszcza dotyczące decyzji lidera. Co więcej, nie są one rozwiązywane harmonijnie, ale zwykle są „naprawiane” za pomocą pewnego rodzaju narzuceń.
 • Autorytaryzm. Lider autorytarny jest liderem w kryzysie. Kiedy jednostka ma prawdziwą przewagę nad grupą, nie musi domagać się swojej mocy, aby egzekwować swoje decyzje.

Konsekwencje

Typową konsekwencją kryzysu przywództwa jest powszechna demotywacja. Zainteresowanie pracowników ich wydajnością zaczyna spadać. Zazwyczaj robią tylko to, co jest absolutnie konieczne. Nie mają ochoty na poprawę, w grupie panuje bezwład.

Co więcej, pojawia się negatywne nastawienie do pracy grupy. Często pojawiają się skargi, apatia i chęć zaprzestania bycia częścią grupy lub organizacji. Dzieje się tak nie tylko w firmach, ale także w całych krajach.

To wszystko razem generuje niestabilność. Ludzie regularnie odchodzą lub oddzielają się od grupy. W firmach przekłada się to na dużą rotację personelu, a w państwach na emigrację czy ciągłe protesty. Nic dziwnego, że w tego typu sytuacjach nikt nie wygrywa.

koledzy z pracy
Niestabilność jest jedną z głównych konsekwencji kryzysu przywództwa.

Jak kryzys przywództwa?

W obliczu kryzysu przywództwa najważniejsze jest uznanie, że on istnieje. Chociaż lider może czuć, że wykonał swoją pracę naprawdę dobrze, powinien zwracać uwagę na konkretne fakty, a nie na własne spostrzeżenia. Jeśli przyzna, że kryzys rzeczywiście jest obecny, może go przezwyciężyć.

Najbardziej odpowiednie środki przezwyciężenia tego rodzaju kryzysu to:

 • Rozpoznaj wartość i wysiłek grupy. Lider powinien skoncentrować się na zaletach i osiągnięciach członków grupy i rozmawiać z nimi o nich. Pomoże to zmienić ich postawę.
 • Akceptuj błędy. Liderzy powinni podjąć samokrytyczne ćwiczenia i zaprezentować wyniki grupie. Nie pogorszy to ich wizerunku, ale zbuduje zaufanie.
 • Wzmocnij członków grupy. Władza musi być podzielona. Nie tylko ułatwia to pracę, ale także angażuje ludzi w pozytywną zmianę.
 • Rozwiązuj konflikty. Liderzy muszą promować szczery i demokratyczny dialog, aby wykryć istniejące konflikty i przezwyciężyć je w oparciu o komunikację i porozumienie.
 • Promuj dialog i różnorodność. Różnice wzbogacają. Stymulowanie wyrażania rozbieżnych opinii, słuchanie i uczenie się od innych to tylko niektóre z aspektów, które identyfikują prawdziwego lidera.

Kryzys przywództwa zaczyna być przezwyciężany, gdy lider zmienia swoje podejście i nastawienie. W końcu za tymi sytuacjami kryje się zerwana więź między grupą a jej doradcą. Powinniśmy skupiać się na naprawie tej rysy.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


 • Escalada, R. A. (2013). Sobre lo que está en Crisis del Liderazgo (Doctoral dissertation, Universidad Nacional de Rosario).
 • Salvador-Ferrer, C. M. (2021). Motivación de logro y metas en la vida: Rol mediador de la inteligencia emocional. Electronic Journal of Research in Education Psychology19(53), 1-18.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.