Psychologia biznesu: zastosowania i korzyści z niej płynące

Psychologia biznesu jest dziedziną nauki zajmującą się ogólnie rzecz biorąc badaniem indywidualnych i zbiorowych zachowań w miejscu pracy. Dowiedz się wszystkiego, co warto wiedzieć na ten temat z naszego dzisiejszego artykułu!
Psychologia biznesu: zastosowania i korzyści z niej płynące

Ostatnia aktualizacja: 01 listopada, 2019

W świecie biznesu niezwykle ważną kwestią jest dokładne poznanie środowiska pracy zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Co więcej, należy wziąć pod uwagę także wszystkie, bardzo niekiedy różne czynniki, które mają w tym swój udział. Z tego powodu należy mieć świadomość zarówno potencjału zespołów roboczych, jak i możliwych problemów, które mogą się pojawić w trakcie ich funkcjonowania. Te i inne problemy są właśnie polem działania dla dziedziny noszącej nazwę „psychologia biznesu”.

Ogólnie rzecz biorąc psychologia biznesu jest to specjalna gałąź psychologii, która koncentruje się wyłącznie na badaniu ludzkich zachowań w miejscu pracy.

Ten dosyć specyficzny zakres psychologii specjalizuje się w tych wszystkich czynnikach, które mogą mieć wpływ na rozwój zadań zawodowych. Może to obejmować zarówno poziom indywidualny, jak i grupowy.

Jego celem jest prawidłowe zdefiniowanie wszystkich możliwych wyników i rozwiązań mających na celu poprawę wydajności poszczególnych pracowników. Jeśli poświęcisz kilka minut na lekturę naszego dzisiejszego artykułu, to będziesz w stanie przyjrzeć się nieco bliżej temu fascynującemu zagadnieniu.

Psychologia biznesu i jej skromne początki

Pierwsza definicja prezentująca pojęcie „psychologia biznesu” pojawiła się w bliskim odniesieniu do psychologii przemysłowej, zwanej także niekiedy industrialną. Kwestia ta dotyczyła głównie prac naukowych publikowanych w Europie pod koniec XVI wieku.

W rzeczywistości wszystkie szczegóły na temat rozpoczęcia tego obszaru bada można znaleźć w książce zatytułowanej (oryg. Examen de ingenios para las sciencias), opublikowanej przez Juana Huarte San Juana w 1575 r. Eksperci uważają ją za pierwszą pracę, która dotyczyła psychologii biznesu w dokładny i skuteczny sposób.

Kilka wieków później II wojna światowa i wynikający z niej kryzys finansowy, który rozprzestrzenił się na cały świat, wywołał nowe zainteresowanie psychologią biznesu. Głównym powodem była oczywista potrzeba powrotu do dobrej kondycji wielu firm po tych mocno zmieniających świat wydarzeniach. Było to spowodowane konsekwencjami mającymi niezwykle wysoki wpływ zarówno na poziomie ekonomicznym, jak i organizacyjnym.

Weźmy za przykład siły zbrojne wielu państw. Podczas wojny zaistniała ogromna potrzeba powoływania nowych rekrutów w obozach szkoleniowych zdolnych do rozwijania zaawansowanych umiejętności i realizowania zadań na poziomie technologicznym. Wszystkim tym osobom przydzielono określone stanowiska w tym właśnie celu.

Sytuacja po zakończeniu zmagań wojennych

Jednak po zakończeniu wojny wszyscy byli żołnierze musieli powrócić do domu i zająć się innymi rodzajami pracy. Dodatkowe problemy związane z rehabilitacją traum wojennych doprowadziły do narastającego niepokoju psychicznego i wysokiej stopy bezrobocia w ówczesnym społeczeństwie.

Zebranie w pracy

Aby rozwiązać ten kryzys na rynku pracy, badania przeprowadzone w tamtych latach pomogły przyśpieszyć ewolucję koncepcji psychologii przemysłowej. W efekcie powstała zupełnie nowa dziedziną, którą była psychologia biznesu w postaci takiej, jaką znamy dzisiaj. Wynika to z faktu, że badania naukowe i ich zastosowania objęły wszystkie obszary środowiska pracy, a nie tylko zagadnienia ściśle przemysłowe.

Jedną szczególną zmianą było przejście przez zastosowanie psychologii przemysłowej od analizy zachowania pracowników na poziomie indywidualnym do badania ich zachowania w grupach. Jest to idealnie rozwiązanie na potrzeby środowiska firmowego, w którym możesz skutecznie przeprowadzić tego rodzaju badania grupowe.

Psychologia biznesu, a zarządzanie zasobami ludzkimi – jakie są podstawowe różnice między nimi?

Psychologia biznesu jest dziedziną nauki zajmującą się ogólnie rzecz biorąc badaniem indywidualnych i zbiorowych zachowań w miejscu pracy. Dziedzina nauki, jaką jest psychologia biznesu, nie powinna być mylona z zarządzaniem zasobami ludzkimi w jakiejkolwiek organizacji. To pierwsze zagadnienie jest jedną z dziedzin psychologii i aby ją móc zastosować w praktyce, potrzebujesz do tego celu odpowiedniego wyszkolenia i edukacji.

To prawda, że psychologia biznesu może obejmować pracę związaną z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Jednak zajmuje się również takimi czynnikami, jak motywacja, stres lub kultura pracownicza.

Rozmowa kwalifikacyjna

Do pracy w dziale zarządzania zasobów ludzkich (potocznie określanym jako HR od angielskiego określenia Human Resources) nie jest absolutnie konieczne wykształcenie o kierunku psychologicznym.

Aby skutecznie pracować na taki stanowisku, będziesz musiał głównie zajmować się przygotowaniem i analizą budżetów, kosztów personelu, umów lub kwestii legislacyjnych. Z tego powodu wymagana wiedza jest bardziej związana z ekonomią i prawem niż z samą psychologią.

Psychologia biznesu i jej podstawowe funkcje

Skoro już dotarliśmy do tego miejsca, to musimy sobie wyraźnie powiedzieć, że psychologia biznesu może pełnić wiele istotnych funkcji w organizacji firmy. Aby bardziej szczegółowo zilustrować te zadania, podzielimy je na następujące obszary:

  • Orientacja personelu. To może być najważniejszy obszar w tej dziedzinie psychologii. Jego głównymi celami są optymalne planowanie zadań zespołów roboczych i jasne określenie ich celów.
  • Rozwój personelu. Innym celem, jaki stawia przed sobą psychologia biznesu, jest poznanie potrzeb pracowników w zakresie ich szkolenia. Oprócz tego musisz wdrożyć najlepsze rozwiązania, aby pracownicy firmy mogli zdobyć całą niezbędną wiedzę do prawidłowego wykonywania pracy. Pomoże im to również rozwijać się w swoich konkretnych rolach i nabywać nowe umiejętności.
  • Marketing. Obszar ten polega na przeprowadzaniu badań i pracy nad dynamiką grupy. Oprócz tego prowadzi badania nad wizerunkiem produktu lub firmy oraz poziomem akceptacji przez potencjalnych konsumentów.
  • Zarządzanie. I na koniec, psychologia biznesu zajmuje się zarządzaniem i zadaniami administracyjnymi dotyczącymi zasad zarządzania w przypadku każdej firmy. Obejmują one zarządzanie personelem i określenie obowiązków związanych z każdym stanowiskiem. Ta gałąź psychologii ma na celu przede wszystkim pomóc firmom skutecznie zarządzać różnymi zespołami roboczymi w firmie.

Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Robbina, S.P. (1996): Comportamiento Organizacional. Teoría y Práctica. Editorial Prentice – Hall, Hispanoamericana. S.A. 7ma Edición, México.
  • Rodriguez Fernández, A. (1995): Los Recursos Humanos en las Administraciones Públicas. Editorial Tecnos, Madrid.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.