Kurt Lewin i jego słynna teoria relacji międzyludzkich

Kurt Lewin i jego słynna teoria relacji międzyludzkich
Gema Sánchez Cuevas

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Gema Sánchez Cuevas.

Ostatnia aktualizacja: 05 października, 2019

Kurt Lewin był jednym z najbardziej wpływowych psychologów wszech czasów. Uważamy go za ojca psychologii społecznej i psychologii organizacji. Jego podejścia i teoria są przydatne w wielu dziedzinach, szczególnie w świecie biznesu.

Kurt Lewin urodził się w małym miasteczku w Prusach, zwanym Mogilno, w 1890 roku. Kiedy był bardzo młody, jego rodzina przeprowadziła się do Berlina w Niemczech. Lewin studiował medycynę i biologię w Monachium. Od bardzo młodego wieku zainteresował się psychologią i filozofią, dwoma obszarami, które zaczął formalnie studiować w 1911 roku.

“Jeśli chcesz naprawdę coś zrozumieć, spróbuj to zmienić.”

-Kurt Lewin-

Był także bardzo zainteresowany polityką, szczególnie socjalizmem. W rzeczywistości myślał, że możemy użyć psychologii, aby osiągnąć większą słuszność i sprawiedliwość na świecie. Otrzymał doktorat z filozofii. Jednak podczas I wojny światowej służył w wojsku jako artylerzysta. Wkrótce został ranny i szybko wrócił do normalnego życia.

Następnie rozpoczął studia w Instytucie Psychologii w Berlinie. Tam nawiązał kontakt z kilkoma przedstawicielami psychologii Gestalt. Bardzo zainteresował się tematem, który wówczas był bardzo popularny.

Kurt Lewin – nowy etap

Kurt Lewin był pochodzenia żydowskiego. Dlatego, gdy nazizm powstał w 1933 roku wiedział, że nie ma wyboru i musi opuścić Niemcy. Najpierw próbował schronić się w Jerozolimie, ale mu się nie powiodło. Z pomocą kilku przyjaciół i kolegów udało mu się wyjechać do Stanów Zjednoczonych.

kurt lewin

Dzięki pomocy jednego z jego niemieckich przyjaciół, Lewin dostał pracę jako profesor na Uniwersytecie Cornell. Później został profesorem na Uniwersytecie w Iowa. Kilka lat później został dyrektorem Centrum Badań Dynamiki Grupy w MIT.

W tym czasie Lewin skupił swoje badania na zjawiskach społecznych. Szczegółowo studiował interakcje społeczne, a także wpływ presji społecznej na zachowanie i dynamikę pracy w organizacjach. Lewin położył podwaliny pod dzisiejszą psychologię społeczną.

Nowa wizja psychologii

Kiedy Lewin przybył do Stanów Zjednoczonych, dominującym trendem psychologicznym był behawioryzm. Behawioryzm mówi, że człowiek jest jak czarna skrzynka i że rodzimy się jako pusty arkusz papieru. Teoria mówi, że wpływ innych kształtuje nasze osobowości i czyni nas takimi, jakimi jesteśmy. Z drugiej strony, dla Lewina każda osoba nie jest pasywna i jest w stanie ustalić własne interakcje z otoczeniem.

odbicia ludzi

Lewin stworzył kilka nowych idei, aby lepiej zrozumieć ludzkie zachowania. Pożyczył pojęcie “pola” od fizyki. W tej dziedzinie termin “pole” odnosi się do obszaru przestrzeni, które ma pewne właściwości lub czynniki, które nadają mu specyficzną konfigurację.

Podobnie, dla Kurta Lewina zachowanie jest wynikiem działania pola. Obejmuje to zbiór współistniejących zdarzeń, w których zmiana jednej części wpływa na zmianę całości. Z kolei podmiot postrzega te fakty i ich dynamikę w określony sposób. Wszystko to składa się na to co Lewin nazwał “przestrzenią życiową”.

Istnieją trzy podstawowe zmienne, które działają w tym dynamicznym polu: napięcie, siła i konieczność. Dzięki temu ostatnie zachowanie ustanawia określony cel.

Wielki wkład w psychologię społeczną

Wielki wkład Kurta Lewina polegał na tym, że jednostka i środowisko nigdy nie powinny być postrzegane jako dwie odrębne jednostki. W praktyce są to dwie rzeczy, które stale się ze sobą komunikują. Wzajemnie się modyfikują w czasie rzeczywistym. Teoria Lewina wzywa do badania jednostki pod kątem dynamiki.

Podobnie, Kurt Lewin wskazał, że jeśli chcemy zrozumieć ludzkie zachowania, musimy wziąć pod uwagę wszystkie zmienne, które mogą wpływać na środowisko. Obejmuje to wzorce socjalizacyjne istniejące w grupach przyjaciół.

sylwetki z papieru

W oparciu o to wszystko Lewin stwierdził, że całkowicie uzasadnionym jest wprowadzanie zmian w naszym otoczeniu, aby badać reakcje ludzi i jak reagują na zmiany. W tamtym czasie była to nowa perspektywa. To dało początek setkom badań na całym świecie. Do dziś naukowcy wykorzystują tę technikę, zwaną badaniem w działaniu.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.