Thumb Author María Prieto

María Prieto

Psycholog


Psycholog specjalizujący się w tematach związanych z poszukiwaniem pracy. Swoją karierę skoncentrowała na sektorze doboru personelu, w którym ma ponad 20-letnie doświadczenie. Współpracowała z firmami prywatnymi i administracją publiczną. Prowadzi programy i warsztaty związane z zasobami ludzkimi.

O autorze

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie w Salamance. Posiada dyplom ze szkolenia technicznego, więc specjalizuje się w prowadzeniu działań orientacyjnych w zakresie zatrudnienia i samozatrudnienia.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie doboru personelu, awansu zawodowego i planowania rozwoju kariery. Pracowała jako nauczycielka w obszarze zasobów ludzkich oraz prowadziła warsztaty z nowych technologii stosowanych w aktywnym poszukiwaniu pracy.

Jest facylitatorką programów i warsztatów dotyczących aktywnego starzenia się, interwencji rodzinnej, rewitalizacji społecznej, zapobiegania marginalizacji i wzmacniania zasobów osobistych u osób starszych.

Regularnie współpracuje z regionalnymi administracjami publicznymi zarówno Castilla la Mancha, jak i Castilla y León w zakresie poszukiwania pracy i szkoleń. Łączy wszystkie te działania z popularyzacją zarówno w mediach internetowych, jak i za pośrednictwem wyspecjalizowanych platform. Bada ten ostatni aspekt w kontekście tematów dotyczących aktywnego starzenia się. Obecnie pracuje jako doradca zawodowy.


Ostatnie artykuły