Thumb Author Sara González Juárez

Sara González Juárez

Psycholog


Psycholog ze specjalizacją z psychologii porównawczej. Dzięki badaniom w tym ostatnim zainteresowała się etologią, dzięki czemu została również przeszkolona w zakresie psychologii zwierząt. Uzyskała dyplomy w tych dziedzinach i pracowała zawodowo w różnych instytucjach.

O autorze

Dyplom z psychologii na Uniwersytecie Complutense w Madrycie (2014) ze specjalizacją w psychologii poznawczej i porównawczej. Jej obszary dociekań i badań to psychologia poznawcza, psychologia zwierząt i neuropsychologia. Została również przeszkolona w branży edukacyjnej poprzez studia w celu opracowania programów przeciwdziałania nękaniu.

Posiada doświadczenie w badaniach obserwacyjnych i eksperymentalnych dzięki udziałowi w projektach Zachowania prospołeczne w dzieciństwie oraz Badanie systemu społecznego Naczelnych Nowego Świata wspólnie z GECAH, w Zakładzie Psychobiologii UCM. Z tymi początkami w psychologii porównawczej zaczęła się zagłębiać w zachowanie zwierząt.

Obecnie specjalizuje się w upowszechnianiu zagadnień etologicznych, zawsze wychodząc z założenia, że wzajemne zrozumienie prowadzi do dobrego współistnienia, sprawiedliwości i wyzwolenia, zarówno w przypadku ludzi, jak i zwierząt. Przekształcenie wiedzy naukowej w informacje dostępne dla każdego jest najlepszym narzędziem do nawiązywania więzi między nami wszystkimi.


Ostatnie artykuły