Thumb Author Laura Reguera

Laura Reguera

Psycholog


Psycholog kliniczny specjalizujący się w inteligencji emocjonalnej i interwencji w emocjach. Uczestniczyła w kongresach krajowych i międzynarodowych, a także w programach wolontariatu Oficjalnego Kolegium Psychologii w Madrycie. Pracuje jako psycholog kliniczny w prywatnej praktyce oraz jako nauczycielka i opiekunka w UNED.

O autorze

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Complutense w Madrycie (2014). Uzyskała tytuł magistra inteligencji emocjonalnej, interwencji w emocjach i zdrowiu na macierzystej uczelni (2017) oraz tytuł magistra metodologii nauk behawioralnych i nauk o zdrowiu na National University of Distance Education (2020).

Psycholog kliniczny uprawniony do wykonywania zawodu psychologii zdrowia. Brała udział w kilku projektach badawczych, opracowała również programy interwencyjne dotyczące lęku, stresu i umiejętności społecznych. Była prezenterką i prelegentką na kilku kongresach krajowych i międzynarodowych, a także wolontariuszką różnych stowarzyszeń i organizacji.

Obecnie prowadzi prywatną praktykę. Łączy tę pracę z nauczaniem w UNED. Prowadzi zajęcia stacjonarne z przedmiotów wprowadzenie do psychologii na kierunku kryminologia i psychopatologia, psychologia motywacji oraz psychologia zespołów na kierunku psychologia. Posiada doświadczenie w interwencjach ukierunkowanych na dzieci, młodzież i rodziny.


Ostatnie artykuły