Przemoc w związku u młodzieży - przyczyny

Przemoc w związku u młodzieży - przyczyny
Laura Reguera

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Laura Reguera.

Ostatnia aktualizacja: 27 grudnia, 2022

Jednym z najpiękniejszych przeżyć, jakich doświadczamy w okresie dorastania jest pierwsza miłość, ale jednym z najtrudniejszych może być przemoc w związku.

Młode osoby podchodzą do romantycznych relacji z pełnym zaufaniem i często patrzą na partnera przez różowe okulary. Niektórzy mają szczęście i we wczesnym wieku trafiają na partnerów, dzięki którym miłość staje się wzbogacającym doświadczeniem.

Niestety, zdarza się, że młode, niedoświadczone w kwestii relacji międzyludzkich osoby przechodzą u boku partnera przez bardzo trudne sytuacje, z którymi nie do końca potrafią sobie poradzić.

Przemoc w związku, bez względu na to, czy przybiera ona formę znęcania się psychicznego czy też fizycznego, nie może być akceptowana nawet w najmniejszym stopniu. Ważne jest, aby każdy potrafił rozpoznać jej oznaki i wiedział, jakie podjąć kroki, aby uwolnić się z toksycznej sytuacji.

“Chcę świata, w którym istnieje społeczne równouprawnienie, ludzka różnorodność i pełna wolność”

-Róża Luksemburg-

Przemoc w związku u młodzieży: czynniki społeczno-kulturalne

Istnieje wiele czynników, które mają wpływ na wysoki odsetek przypadków przemocy w związkach. Na szczycie tej listy znajdują się czynniki o podłożu społecznym i kulturalnym.

Niestety, żyjemy w świecie, w którym nadal wiele osób uważa przemoc za akceptowalną drogę do osiągnięcia swojego celu. Coraz więcej ludzi jednak wykazuje wrażliwość na uczucia drugiego człowieka i zdecydowanie potępia wszelkie formy przemocy.

skłócona para

Nie można również zapomnieć o utartych schematach dotyczących tradycyjnego podziału ról. Mężczyźni w wielu środowiskach nadal odgrywają dominująca rolę, co w ich mniemaniu usprawiedliwia przemoc. Kobiety z kolei, przy swojej tendencji do łagodzenia sytuacji nazbyt często wybaczają przemoc, jakiej doświadczyły ze strony mężczyzn.

Przemoc w związku nie jest oczywiście domeną wyłącznie mężczyzn. Dorastające dziewczęta również przejawiają zachowania kwalifikowane jako przemoc. Tendencje tego typu zazwyczaj stopniowo zanikają wraz z wiekiem. Psychologowie uważają, że dziewczęta uciekają się do przemocy próbując poradzić sobie z własną złością i brakiem pewności siebie. Chłopcy natomiast stosują przemoc, aby potwierdzić swoją męskość i zdolność kontrolowania sytuacji.

Niech wszyscy dorośli i dzieci przyłączą się do nas. Przemoc wobec płci przeciwnej nie skończy się, jeśli nie przestaniemy jej tolerować.

-Ban Ki-Moon-

Czynniki interpersonalne

nastolatki rozmawiają

Do czynników interpersonalnych zaliczają się m.in. rodzina i rówieśnicy. Zazwyczaj przyjmuje się, że jeśli u kogoś w rodzinie zdarzały się przypadki przemocy (pomiędzy rodzicami lub w stosunku do dziecka), istnieje większe prawdopodobieństwo, że młode osoby będą powtarzać wyniesione z domu schematy. Co ciekawe, badania wykazują, że jedynie jedna trzecia osób stosujących przemoc ma za sobą tego typu doświadczenia z domu rodzinnego.

Jak się okazuje, młodzież uczy się toksycznych zachowań od swoich rówieśników. Widzą przemoc w związku u swoich przyjaciół bądź znajomych i bezrefleksyjnie uznają, że takie postępowanie jest akceptowalne, a nawet wskazane. Pamiętajmy, że presja grupy jest u nastolatków bardzo silna. Młode osoby potrafią przekroczyć bardzo wiele granic, aby tylko zyskać akceptację.

Czynniki osobiste

Oczywiście czynniki osobiste również mają wpływ na występowanie przemocy w relacjach. Jeśli ktoś doświadczył tego typu sytuacji w poprzednim związku, istnieje większe prawdopodobieństwo, że znowu będzie ona miała miejsce.

Istnieją również inne elementy, które składają się na przemoc w związku. Są to m.in. brak pewności siebie, zazdrość, zależność od partnera, impulsywność, czy też brak umiejętności radzenia sobie z konfliktami. Alkohol i nadużywanie substancji odurzających również stanowią ogromny problem w tym kontekście.

nastolatka robi zdjęcie telefonem

Przemoc w związku u młodzieży to skomplikowane zjawisko. Zazwyczaj wypływa ona z połączenia kilku różnych czynników. Jako że w takich sytuacjach nie można wskazać na jedną, konkretną przyczynę, dużo trudniej jest pomóc osobie borykającej się z przemocą.

Bardzo ważna jest profilaktyka i programy edukacyjne, które podchodziłyby kompleksowo do tematu toksycznych zachowań w relacjach. Tylko poprzez podnoszenie świadomości w społeczeństwie możemy ograniczyć ilość przypadków przemocy w związkach.

“Kto nie zna innych dróg, ucieka się do przemocy”

-Isaac Asimov-


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.