Thumb Author Camila Thomas

Camila Thomas

Nauczycielka


Posiada tytuł magistra historii sztuki. Wyspecjalizowała się w pisaniu, redagowaniu i tworzeniu treści na tematy związane z jej obszarem szkoleniowym. Była adiunktem na Centralnym Uniwersytecie Wenezueli i brała udział w wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych. Jej kierunki badawcze skupiają się na różnorodności sztuki nowoczesnej i współczesnej.

O autorze

Ukończyła historię sztuki, krytykę sztuki i ochronę dziedzictwa artystycznego na Centralnym Uniwersytecie Wenezueli (2021). W latach 2017 i 2018 pracowała na tej uczelni jako asystentka profesora w katedrach Sztuk Plastycznych I i II. Uczestniczyła w różnych studenckich spotkaniach badawczych oraz konferencjach krajowych i międzynarodowych. Należą do nich: Spotkanie Młodych Krytyków na Katolickim Uniwersytecie Andrés Bello, Latynoamerykańskie Studenckie Forum Antropologii i Archeologii oraz Międzynarodowy Kongres Historyczny sponsorowany przez Narodowe Centrum Historii Wenezueli. Obecnie prowadzi warsztaty w Narodowej Galerii Sztuki w Caracas w Wenezueli. Jej główne kierunki badawcze to obecność urasowionego podmiotu w XIX-wiecznym malarstwie oraz różnorodność w sztuce nowoczesnej i współczesnej. Pracuje również jako pisarka i twórca treści związanych ze sztuką i historią w ogóle.

Ostatnie artykuły